• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Gilbert_IsabellaCURAÇAO – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk twijfelt niet aan Gilbert Isabella, de nieuwe Rijksvertegenwoordiger van de BES-eilanden. Dat schrijft  aan de Tweede Kamer. Geert Wilders en Sietse Fritsma (PVV) hadden gezamenlijk vragen gesteld over diens aanstelling.

Isabella, een partijgenoot van Plasterk, was hiervoor wethouder in Utrecht en bepaald niet onomstreden. Een verslavingskliniek in Utrecht draaide met medeweten van de gemeente zonder vergunning. De nieuwbakken Rijksvertgenwoordiger bood zijn excuses aan, maar richtte zich daarbij tot de kliniek. Communicatie was al niet zijn sterkste punt, vonden zijn criticasters. Toen er asbest werd aangetroffen in de wijk Kanaleneiland, duurde het dagen voordat de gemeente de vondst openbaar maakte. Later moesten mensen plotseling hun huis uit omdat de kankerverwekkende stof ook op andere plaatsen was gevonden. Ook informeerde hij de gemeenteraad onjuist inzake een gezin dat overlast veroorzaakte. Tot slot hield hij ook een kritisch rapport over de winstgevendheid van een nieuw te bouwen theater achter. Het rapport verdween dankzij Isabella in de la omdat hij voorstander was van de bouw.

‘Geflipte wethouder’
De twee PVV’ers, niet vies van harde woorden, noemen Isabella een ‘plucheplakker’ en ‘geflipte wethouder’ die nooit benoemd had mogen worden. Plasterk wijst er in zijn brief op dat de commissie bestaande uit Frits Goedgedrag, oud-minister Laurens-Jan Brinkhorst en oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet het unaniem eens zijn over Isabella’s geschiktheid. Plasterk: “Deze commissie heeft aan mij een unanieme voordracht gedaan. Deze voordracht heb ik overgenomen. De eilandsraden zijn geraadpleegd over de procedure en de voordracht. Overigens zijn de selectiecommissie en ik van oordeel dat betrokkene de functie uitstekend zal kunnen vervullen en voldoet aan de in het profiel opgenomen functie vereisten.”

Beantwoording Kamervragen over benoeming van de nieuwe Rijksvertegenwoordiger

5 reacties op “Plasterk wuift kritiek op BES-vertegenwoordiger weg”

 1. PVV fuck you, ga naar Hongarije waar je vrouw vandaan komt.

 2. […] De baantjescarrouselGeenstijl.nlPlasterk zet benoeming PvdA'er doorNOS op 3Caribisch Netwerk -Versgeperst.comalle 11 […]

 3. De inwoners van de BES-eilanden verdienen een vertegenwoordiger van Nederland van onbesproken gedrag. Een integere bestuurder. Zeker na de meest recente ervaringen. Ik hoop dat zij de moed hebben om op te komen tegen de benoeming van een persoon die niet aan alle eisen voldoet, ook al is dit formeel niet mogelijk.

  Twijfelt u nog? Google eens op de naam van de te benoemen persoon. U zult verrassend snel resultaten van betekenis boeken!

 4. […] …Plasterk (PvdA) ziet geen bezwaren tegen benoeming Isabella (PvdA)ThePostOnlinePlasterk wuift kritiek op BES-vertegenwoordiger wegVersgeperst.comalle 3 […]

 5. […] Oud-wethouder …Plasterk (PvdA) ziet geen bezwaren tegen benoeming Isabella (PvdA)ThePostOnlinePlasterk wuift kritiek op BES-vertegenwoordiger wegVersgeperst.comalle 3 […]