• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CBSCURAÇAO – De economische ontwikkeling op Curaçao zijn in 2013 gedaald met 0,8 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee stagneert de economie van ons eiland sinds 2009. De economische groei wordt berekend aan de hand van de volumegroei in het productieproces en de conjunctuurontwikkeling. 

“De trage ontwikkeling op Curaçao wordt ook beïnvloed door de inflatie, hetgeen 1,3 procent is in 2013. Deze trage ontwikkeling heeft ook zijn negatieve gevolgen op de arbeidsmarkt in 2013 waarbij het werkloosheidspercentage 13 procent was vergeleken met bijna 10 procent in 2011”, aldus het CBS.

Ontwikkelingen
De daling in het Bruto Binnenlands Product valt vooral toe te schrijven aan de afgenomen handel (8 procent). De oorzaak hiervan is de daling van de import van goederen en diensten, maar ook de afgenomen handelsactiviteiten van bedrijven. Daarnaast zijn ook er bij de overheid (4), nutsbedrijven (3) en in de financiële dienstverlening (0,5) dalingen waar te nemen.

Groei
In enkele bedrijfstakken was er echter sprake van groei. Dit geldt voor de sector transport en communicatie (4 procent), hotels en restaurants/zakelijke diensten (2) en industrie (1). De percentages zijn gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen en betreffen voorlopige berekeningen.

1 reactie op “Economie Curaçao krimpt 0,8 procent”

  1. Ik vermoed dat minister Palm ons nu gaat vertellen dat de economie nog meer zou zijn gekrompen wanneer hij niet al die snoepreisjes………..eh zakenreisjes had gemaakt.