• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Marlon Wernet politie korpschef thumb CURAÇAO – De schorsing van korpschef Marlon Wernet is door het Gerecht nietig verklaard. Werner was sinds 10 december op nonactief gesteld. Dat besloot minister Nelson Navarro van Justitie na de zelfmoord van Luigi Florentina (Pretu), verdachte in de zaak Magnus, in een politiecel te Barber.

Het oordeel van de rechter luidde dat er echter geen reden is om te twijfelen aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid
van Wernet.

Inconsistente verklaringen
“In zijn besluitvorming heeft hij weliswaar een beeld geschetst van tegenstrijdige verklaringen, maar de daarop gebaseerde conclusie ernstig te twijfelen aan zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid zou ongegrond zijn.” Ook kan er niet worden vastgesteld dat hij aantoonbaar zou hebben gelogen. In het onderzoek naar de zelfmoord van Luigi Florentina zou hij in vergelijking tot collega’s afwijkende verklaringen hebben afgelegd. Zo verklaarde Navarro eerder een gesprek te hebben gehad over de overplaatsing van Florentina van marinekazerne Suffisant naar Barber. Werner gaf echter te kennen zich niets te herinneringen van dit gesprek. Daarnaast is hij niet gehoord alvorens zijn nonactiefstelling en over de ernstige beschuldigingen die daaraan ten grondslag liggen, aldus het Gerecht in Eerste Aanleg.

Verlenging
De schorsing van drie maanden werd op 11 maart nogmaals verlengd met drie maanden. Ook in die periode zou de korpschef niet verhoord of geïnformeerd zijn over nieuw gepresenteerde feiten. Naast de nietigverklaring van zijn schorsing krijgt Wernet de gemaakte proceskosten van 2800 gulden vergoed van de regering. Vooralsnog is het onbekend of hij zijn functie als korpschef weer inneemt.

Uitspraak Gerecht Wernet

2 reacties op “Wernet in gelijk gesteld, schorsing nietig verklaard”

  1. Wat gaat dit weer kosten?

  2. Is de commissie: “Onderzoek plichtsgetrouwheid, betrouwbaarheid en professionaliteit van de Korpschef van het Korps Politie Curaçao”, al klaar met haar onderzoek?
    Suzy Camelia-Römer, Fred Wiel, Frank Stüger en Desi Lai-Promes zijn hier toch mee bezig in opdracht van Navarro?