• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenMinister Dick weigerde donderdag een vraag van Rick Hart in het Nederlands te beantwoorden. “Begrijpt u geen Papiaments? Ik denk dat u dan een inburgering moet doen.” Aan het aantal reacties te zien, deed de inzet van Dick in de taalstrijd de gemoederen flink oplopen. Behalve kritiek oogstte ze ook bijval.

Hart stelde zijn vraag in het Nederlands omdat zijn luisteraars Nederlandstalig zijn, niet omdat hij geen Papiaments zou kunnen. “We zitten hier op Curaçao”, stelde Dick. Met andere woorden: er wordt hier uitsluitend Papiaments gesproken. De reden dat ze in het Papiaments antwoordde is niet omdat ze geen Nederlands zou kunnen, maar omdat haar achterban Papiamentstalig is en dergelijke statements graag hoort.

Nederland en Curaçao zijn op sommige vlakken goed te vergelijken. In Nederland spraken tot ongeveer de jaren negentig relatief veel mensen meerdere talen. Naast Engels was minimaal één vreemde taal (Duits of Frans) verplicht. Het deed een klein landje iets groter lijken. Het droeg deels ook bij aan het Nederlandse succes in de handel – ja mensen, ook na de slavernij – omdat je geen succes kunt hebben als je over de grens geen woordje spreekt. Er valt genoeg op aan te merken op het Engels van veel Nederlanders, maar in verhouding tot de regio Europa spreken Nederlanders zowaar goed Engels. Dat het bij uitzondering leidt tot hilarische vertalingen als ‘How do you do and how do you do your wife?’ is de ‘Undutchables’ vergeven. Veel Zuid-Europeanen zouden die zin en de bijbehorende grap niet eens begrijpen.

Op Curaçao treffen we een vergelijkbare situatie aan. Veel mensen spreken meerdere talen vloeiend. Zon, zee en strand is een ding, maar het feit dat hier Nederlands, Engels en Spaans gesproken wordt, is van meerwaarde voor duizenden toeristen. Het serviceniveau zal het toch niet zijn!

Toen kwamen de jaren negentig. De populariteit van Engels nam een grote vlucht onder jongeren, waardoor met name Duits (een grote handelstaal in Europa) in de knel kwam. De jarenlange bezuinigingen werden pijnlijk zichtbaar in het Nederlandse (taal)onderwijs, waar een lerarentekort inmiddels een rechtstreekse bedreiging vormt voor weldenkendheid. Rond de eeuwwisseling gilde een kale knikker in krijtstreep dat de grenzen dicht moesten voor wie de Hollandse monocultuur bedreigde. Het land werd bang, trok zich terug achter de dijken en herbezon zich op de Nederlandse identiteit, dat van vreemde smetten vrij moest zijn. Nooit eerder werd er zo’n nadruk gelegd op hoe belangrijk Nederlands was. Maar ook daarbij bleek dat het hanteren van taal toch vooral in een context gezien moet worden. Iets wat bijvoorbeeld de VVD niet deed in een lokale verkiezingscampagne. Verbijsterend en beangstigend dat een klein land (17 miljoen mensen) in een klein taalgebied (25 miljoen mensen) zich zo kon isoleren en dat aan de hand van -inmiddels- een politieke hooligan uit Venlo blijft doen.

Curaçao kent een onvergelijkbare geschiedenis. De Nederlanders spraken Nederlands en de lokalen spraken Papiaments. Pas veel later, na een moeizame strijd om afschaffing van de slavernij, werd hun spraak erkend als officiële taal. Die taal werd ook een symbool van de eigenheid van de eilanden. Op Curaçao is Papiaments inmiddels de meest dominant aanwezige taal. Toch kent het land grote minderheidsgroeperingen, waarvan de Spaans- en de Nederlandstalige de grootste zijn. Het eiland heeft daarom meerdere officiële talen, waaronder Papiaments en Nederlands. Curaçao is zowel theoretisch als in de praktijk een meertalig eiland waar Papiaments het meest gesproken wordt. Nederland is bij benadering eentalig.

Het maakt de impliciete vergelijking (‘We zitten hier op Curaçao’, daar hoef je de toevoeging ‘en niet in Nederland’ maar bij te denken) des te ongepaster. Dick vergeet dat pro-Papiaments zijn, wat haar goed recht is, niet hetzelfde is als geen Nederlands willen spreken. Ik stelde al eerder dat Nederland een deel van het eigen (economisch) succes aan collectieve taalvaardigheid te danken had, dat steeds verder uitgehold wordt door lompheid, isolationisme en bekrompen nationalisme. In een taalgebied van een half miljoen mensen zou dat zo mogelijk nog meer desastreuze gevolgen hebben dan dat het in Nederland al heeft.

Dick wilde zich impliciet afzetten tegen de voormalig kolonisator en de Hollandse invloeden. Onbedoeld toonde ze echter precies dezelfde eigenschappen die ze de ‘makamba’s’ verwijt: lompheid en een eenzijdige nadruk op aanpassing. Maar misschien kwam deze discussie haar des te beter uit omdat ze in wezen geen antwoord kon geven op vragen over de bezuinigingen in het onderwijs.

18 reacties op “Taalstrijd Dick is in feite Nederlandse lompheid”

 1. Nederlands is geen buitenlandse taal binnen het koninkrijk.
  Dat ze hier papiamento heilig hebben verklaard is een grote fout geweest van vorige regeringen.
  Met papaimento kweek je domheid.
  Er worden geen goede boeken vertaald in deze taal, de lokale kranten zijn in handen van de maffia partijen, op internet kan je niets fatsoenlijk op zoeken in het papiamentu.
  hoe kan iemand zich fatsoenlijk ontwikkelen in deze taal van het volk.
  Als je alleen papiamentu spreekt, nu bijna een hele generatie jongeren, deze vinden geen baan, dus blijft de criminalitiet over om iets in te verdienen.
  En vooral afzetten tegen mensen die wel andere talen spreken en vooruit komen in de maatschappij.
  dus de domheid is troef onder dit deel van het volk.
  Stemvee uit de knoek halen 1 x per 2/3 jaar…

 2. Curaçao, 7 dec.’06 propagandistische prietpraat van Irene Dick

  Irene Dick ‘Mijn Curaçaogevoel is een gevoel van geborgenheid. Van thuis zijn. Ik ben hier geboren en getogen, hier hoor ik. De vele verschillende culturen, bevolkingsgroepen en talen maken dit eiland groot in haar klein zijn. Juist omdat het zo klein is, kom je met van alles in aanraking en dat maakt deze plaats voor mij zo bijzonder.’

  Irene Dick: ‘Een Curaçao waar alle bevolkingsgroepen in alle rust en op hun eigen manier Kerst kunnen vieren. Geef elkaar een deel van je eigen cultuur, je eigen leven. Curaçao: geef begrip, acceptatie, zorg en rust aan iedereen die hier woont.’

  Maar nu even niet

 3. Dat bedrijven uit het buitenland zich hier niet vestigen heeft ook met dit te maken, evenals de 80/20 regeling. Bovendien zijn de meesten liever lui dan moe. Bedrijven geven werkgelegenheid. Zolang Papiamento de volkstaal blijft is er ook geen werk. Lekker volhouden zo. Ik heb er geen hele statements voor nodig om het duidelijk te maken. Want alleen dit is de enige en echte waarheid.

 4. Een persconferentie MOET in alle talen kunnen wat is dat voor onzin!
  En ja ik ben een YDK!

 5. Het aardige van het verhaal is, dat Mevr, Dick het antwoord op de vraag van Hart, niet wist. Niet in het Nederlands, maar ook niet in Papiaments /Creools.
  Verder is dit stukje onvervalste geschiedvervalsing. In sommige Nederlandse bedrijven in Nederland (banken) , is de voertaal Engels.
  De mono cultuur in Papiaments onderwijs, zorgt ervoor dat kinderen dom blijven / danwel gemakkelijk te beïnvloeden, door een gebrek aan talenkennis, beperkt wereldbeeld.
  Naast het Nederlands, Frans, Duits en Engels wat ik vroeger verplicht was tot mij te nemen, heb ik mezelf ook in redelijke mate de Spaanse taal eigen gemaakt. Met dat talen assortiment kan ik (bijna) op heel de wereld terecht, behalve bij kinderen in Curacao. Noem dat maar niet achterlijk

 6. Heeft mw Dick nou antwoord op de vraag gegeven? Als ik Dhr Hart was zou ik meteen na die commentaar dezelfde vraag glashard in het Papiamentu hebben gesteld en het antwoord naar het Nederlands vertalen. Gewoon blijven vragen.
  Een keer sprak ik met een Latina. Zij sprak Spaans en Papiamentu. Ik versta Spaans maar kan geen fatsoenlijke zin vormen. Zij sprak Spaans tegen mij en ik antwoordde in het Papiamentu terug. We waren aan het communiceren.

 7. stapelen (sorry)

 8. zij verstaat geen nederlands. zij wist niet wat stapeen was.

 9. Men moet er juist trots op zijn dat we een multiculturele gemeenschap zijn. We kunnen goed met Zuid- Amerikanen, Amerikanen, Jamaicanen, chino’s, Dominicanen, Nederlanders, Curaçaoënaars etc. samen leven. We spreken ook verschillende talen, dus waarom zouden wij deze niet gebruiken om het voor elkaar een beetje makkelijker te maken? Maar nee. Deze Minister speelt de arogantie zelf die duidelijk nog ergens een wrok heeft zitten. Een aantal Curaçaoënaars huilen al jaren over discriminatie, terwijl het toch lijkt dat deze aantal personen zelf de grootste racisten zijn. Ik kan ook ver weg in de geschiedenis gaan denken waar de Spanjaarden en de Nederlanders eerder op Curaçao arriveerden, maar dat duid weer op de slavernij en daarover spreken is een taboe. Ongehoord en dan komen we weer in de vicieuze circkel die ‘discriminatie’ heet. Als men zo graag over ‘indringers’ wil spreken zoals mevr. Dick dat doet zou ik zeggen: Nederlands paspoort inleveren en stop met het aannemen van geld. Ik hoop dat Curaçao, en met name de politiek gaat inzien dat het land zonder internationale contacten nergens komt. Anders word Curaçao met deze arrogantie een grote landfill van hopeloze zaken die nergens toe leiden. Daar heb je uiteindelijk alleen maar jezelf en de toekomstige generatie mee.

 10. Nou, ik heb er een heel andere kijk op, mw.Dick heeft gelijk! Ja, Curaçao is inderdaad een miniscuul nietig eilandje, zo ook ons volkstaaltje Papiamentu. Maar dat doet niets af aan het feit dat papiamentu dé volkstaal op Korsóu ís! Het is niet voor niets en ook geen toeval dat alle bevolkingsgroepen op Curaçao zich van het papiamentu bedienen, dat is al eeuwen het geval.

  De algemene aanvaarding van het Papiamentu als lingua franca ving al begin 18e eeuw aan. Het is bekend, daarover zijn genoeg geschriften beschikbaar. O.a. dat leden van de Sefardisch-Joodse gemeenschap omstreeks 1740 het papiamentu onderling al bezigden. Zij zijn dan ook de eerste niet-zwarte Curaçaoenaars die het Papiamentu omarmden, daarbij zelfs het papiamentu verder ontwikkelend. Het is dan ook niet verbazend dat de eerste gevonden/ontdekte in het papiamentu opgestelde brief door een Sef.Joodse Curaçaose koopman-zeevaarder geschreven was. Het betrof een liefdesbriefje aan zijn vrouw op Curaçao. geschreven omstreeks 1750.

  Dus de rol die de Curaçaos Joodse gemeenschap m.b.t. het papiamentu heeft gespeeld was heel groot. Het oude papiamentu bevatte nog woorden die rechtsstreeks uit het Ladino afkomstig waren, als ik me niet vergis zitten ze er nog steeds in. Mettertijd werden ook nederlandse woorden toegevoegd, al dan niet in gecreoliseerde vorm. Portugees zat er al in en later werd er ook veel Spaans toegevoegd, eigenlijk nóg meer Spaans. Gezien de ligging van Curaçao in de regio niets vreemds.

  Het unieke van Papiamentu is dat het van alle creoolse talen die in de loop der eeuwen in het westelijk halfrond zijn ontstaan, de enige is die ondanks het taalgeweld in de Cariben en Zuid-amerika, al eeuwen lingua franca was en ís gebleven. D.w.z., van alle 3 OerCuracaose bevolkingsgroepen, zowel slaven, hun vrije afstammelingen, Joden en zelfs Curaçaoenaars van Nederlandse komaf, gemengd of niet, socialiseerden in het papiamentu met elkaar. En dat vind ik uniek. Unieke zaken horen gekoesterd te worden, dat geldt niet alleen voor Curaçao, maar evenzeer voor andere eilanden, landen, talen en taaltjes in de rest van de Wereld. Papiamentu heeft overleeft. En dat kan op het conto van o.m. de Curacaose Sef.Joden geschreven worden.

  http://esefarad.com/?p=5997

  Het bewijs dat ook de blanke Curaçaoënaars, zowel van andere Europese afstamming als de Nederlandse, zich vrijwel alleen van het papiamentu bedienden, wordt geleverd door de beruchte boze brief van de Nederlandse onderwijzer meneer Paddenburg die omstreeks 1800 in Pietermaai woonde. In 1818 verscheen zijn boek waarin hij o.m. vreselijk uithaalde naar het papiamentu, maar bovenal woedend was op de Curacaoenaars van Nederlandse komaf die blijkbaar alleen papiamentu spraken, zeker in de districten op de plantages en dorpjes op bandabou.en verder geen of ontieglijk slecht nederlands spraken. Hij wond zich daarover zo erg op dat hij in feite een heuse scheldkanonnade op de blanke creolen losliet. Zo betoogde hij dat ‘deze mensen denken dat ze van Nederlandse komaf zijn, maar de Nederlandse taal is voor hen net zo vreemd als het Arabisch… ‘ Ze praten dat negertaaltje net zo als die negers..een taaltje dat klinkt als het geluid die kalkoenen doorgaans produceren… enz enz. 😆

  Tja, ik vind het wel lachen hoor. En?…ondanks Paddenburg’s woede 200 jaar geleden, gingen de protestants-Nederlandse Curaçaoenaars op den duur, d.w.z., (de z.g. hoge protestanten, want die waren ook niet zo gecharmeerd van het Papiamentu) , tóch ook over tot het Papiamentu. Een naar mijn mening logische ontwikkeling op een eiland 3 eeuwen geleden waar er drie verschillende etnische groepen bij elkaar of naast elkaar hokten. Ze moesten toch een vorm vinden om met elkaar om te gaan.

  Van het begin af aan was Papiamentu als lokaal volkstaaltje bedoeld. Want anders dan de Nederlandse protestanten, (Lutheranen etc. inbegrepen) beheerstten de Sefardische Joden de 2 belangrijkste talen in regio, Spaans en Portugees, uitstekend! Papiamentu was nooit bedoeld als wereldtaal, maar het was een lokaal ontstane taaltje.
  Dus vanwaar de destructieve strijd van sommige Hollanders tegen het Papiamentu? Een ieder weet dat niemand nergens komt met Papiamentu. maar moet dat dan? Het is altijd zo geweest dat de YDK Engels en Spaans moest leren om mee te kunnen in de regio. Dat het taalonderwijs al tig jaren in de verloedering zit is weer een andere zaak.

  Als Rick Hart zoals betoogt het papiamentu machtig is, wat let hem dan om het de antwoorden van min. Dick ten behoeve van zijn Nederlandse luisteraars te vertalen??? Wat is zijn punt? Je bent het papiamentu toch machtig? Of is Rick Hart gewoonweg té lui om het te gaan vertalen…voor zijn Nederlandse luisteraars????
  Nergens ter wereld en op geen enkel eilandje in de regio zou Rick Hart dit grapje kunnen uithalen! Ook al zouden er op al die Spaanstalige en Engelssprekende eilanden tientallen Nederlandstalige radiozenders bestaan, dan nog zou hij dat geintje niet met een gezagsdrager van 1 van die eilanden hebben kunnen flikken.

  Dan blijft over dat Rick Hart hartgrondig meent en gelooft dat de Nederlandse taal superieur is aan het Papiamentu, de taal die nog immer door 80+ % van de Curaçaouse bevolking wordt gesproken. Ja, idd, de Nederlandse taal is way verder ontwikkelt dan het papiamentu. Dat is een feit! Weten we toch allemaal??? Het zou van de gekke zijn als morgen de Spaanstalige gemeenschap van een Korsouse minister zou eisen dat het interview t.b.v. van de spaanstalige luisteraars in het Spaans zou moeten. Er wonen op Curaçao veel meer Spaanstaligen dan Nederlandstaligen. maar de spaanstaligen doen tenminste voor het merendeel iets aan hun papiamentu!

  Maar we weten als het goed is ook allemaal dat de Nederlandse taal is net zo onbelangrijk is als het kleine, veel minder ontwikkelde papiamentu. Voor een Kurazoleño is de Nederlandse taal alleen maar belangrijk als hij/zij zich naar Nederland waagt. Anders zie ik het belangrijke van de Nederlandse taal niet in, en laten maar ff eerlijk redeneren, “zeker in deze regio heeft de nederlandse taal geen toegevoegde waarde! Het Nederlands is eigenlijk van nul en generlei waarde in onze regio. Tja, niet boos worden, volgens mij heb ik de waarheid geschreven.

 11. Typisch een geval “lange tenen”, mevrouw D. voelde zich al aangevallen dus zo lost zij dit op, als een klein kind.

 12. Heel goed artikel van iemand die zijn superioriteits gevoel niet kan onderdrukken. Zwervend door dit prachtig land Nederland kom je dat sommige mensen weigeren nederlands te spreken. Of het nou op de radio is of in de raadzaal, Limburgers, Friezen en verdere gehuchten doen dat gewoon niet. Op de radio of regionale televisie wordt het dan gewoon vertaald. klaar.

 13. We “zitten” op Curacao
  We zitten gezellig onder een boom en we zijn met zijn allen op Curacao.

  Wat de auteur beschrijft over Nederland is een verhaal wat eigenlijk niet aansluit met Curacao. Omgekeerd zelfs.
  Het taal gebeuren in Nederland had mede te maken met een jarenlange enorme instroom van allochtonen, die mede door gebrek aan Nederlandse taal kennis geen beter werk konden krijgen en waarvan grote groepen in de criminaliteit belanden. Nog steeds wijzen onderzoeken uit dat taal daarin een grote factor is.
  Op Curacao was Nederlands al honderden jaren aanwezig. Het debacle is dus niet voortgekomen door Import. Als Curacao de grenzen openstelt en er geen visa meer nodig zijn voor Colombianen en Dominicanen dan zal dat veel minder problemen geven Spaans zal een minder probleem zijn. Hij overgrote deel van de bevolking spreekt dat heel goed. Zeker wat de mannen betreft. Zo’n kale man versie hadden we hier overigens ook.
  En die kon soms ook schitteren met beladen uitspraken. (Sprak goed Nederlands wel.)
  Eerlijk gezegd heb ik me altijd afgevraagd waarom er geen verplicht Spaans bij komt op de scholen. Als je nu pretendeert een handels hub te willen zijn tussen Europa en Zuid Amerika dan is dat toch echt de toekomst.

  Heb je nu geen 8.2 gemiddeld voor Papiamento en Nederlands dan kan je niet naar Havo
  Private scholen is dus plotseling een markt geworden. 20.000 per jaar.
  Het gemiddelde nivo van onze politici haalt HAVO niet. Met een halve Mavo wordt je president. Met minder dan dat volg je zelfs je broer op die eventjes een vaste afspraak had bij een instelling. Gratis onderwijs dat al gratis was. Gratis boeken die er niet kwamen.
  Gratis laptops… Fors willen bezuinigingen op onderwijs waarvan iedereen zegt we meten investeren in onze jeugd. Persoonlijk zeg ik bezuinig fors op de pensioenen van politici, dat levert meer o,p maar ach ook dat zal niet doorgaan.
  Er is overigens wel een enorme wachtlijst voor de scholen waar men in Nederlands les geeft. En er mogen geen scholen bij komen.
  Op Aruba spreekt men bijna beter Engels dan Papiamento en heeft een eigen versie, Op Bonaire zal Nederlands belangrijker worden dan Papiamento op de bovenwindse eilanden spreken ze Engels.
  De grootste groep kinderen die verder gaat studeren doet dat in ….
  Gaat het nog slechter op Curacao dan zal net als eerder de grootste groep mensen vetrekken naar……
  Dat men afkerig is van de ” kolonialisator ” daar kan ik best nog wel inkomen, maar dat je je kinderen daar de dupe van laat worden is niet slim.
  Die afkeer komt niet bij geboorte maar wordt grotendeels ook aangeleerd.
  De kinderen van kinderen zijn niet verantwoordelijk te houden voor de daden van hun over grootouders. En ja je kan genoegdoening willen over iets van honderd meer jaar geleden maar men heeft een eigen land en kan de toekomst beter inrichten nietwaar.

  Als er nu echt iets is waar ze in Nederland wel voor te porren zijn dan is dat wel “Subsidie voor beter Onderwijs”. Dus had de minister eerst even nagedacht dan had ze een briefje naar haar “Collega” gestuurd, met een verzoek om hulp. En voor het Nederlands is vast een ingehuurde consultant beschikbaar niet waar.
  Ik weet vrijwel zeker dat er dan best wel een pak met geld weer los komt.
  En onze minister was dan de heldin voor iedereen de redster van de jeugd die de toekomst van van ons land en volk.
  Laten we hopen dat dit verhaaltje weer niet in de Nederlandse kranten is verschenen want dan kunnen we weer beter gewoon gezellig onder de boom gaan “zitten”

 14. Het is heel eenvoudig. Mevrouw Dick is, gezien haar behandeling van politieke vraagstukken en omgang met de pers, niet geschikt voor een management functie, laat staan een politieke. Zij weet op de eenvoudigste vragen geen antwoord te geven. Het is goed dat wij eens gaan wobben naar haar CV en politieke verleden.

 15. Met haar halstarrige vast houden aan de Papiaments talige, verdoemd ze deze landgenoten tot de bedelstaf daar men buiten de ABC eilanden niemand je verstaat, hoe willen zij dan hun brood verdienen. Dit getuigt alleen van domheid en hoort ze niet op die leidinggevende stoel te zitten.

 16. Als je van Nederlanders af wil dan moet je gewoon onafhankelijk worden en Nederlands passpoort inleveren en geen geld meer vragen uit Nederland.. Simpel toch Mw. Dick..

 17. Ik snap de hele ‘drukte’ niet. Als Rick Hart Papiaments spreekt dan maakt het toch niet uit? Hij kan het dan mooi vertalen voor zijn luisteraars/kijkers etc. Ik kan in NL ook niet een Papiaments antwoord verwachten voor mijn Curacaosche luisteraars/kijkers. Storm in een glas water…….gewoon vertalen voor je doelgroep.

 18. Het kleine Nederland ééntalig ?? Wat een onzin. Engels is een wijdverbreide vreemde taal in Makamba-land. Ook spreekt een behoorlijk aantal burgers aldaar Duits.
  Nederland is zo klein ( nog geen 17.000.000 inwoners ) dat ze zeer afhankelijk is van goede contacten en handel met dat buitenland. ( De MinBuza van Ned. spreekt overigens 6 ( zegge: zes !!) vreemde talen vloeiend).
  Maar het ,minuscule, nietige Curacao ( ca. 150.000 inwoners) graaft zich in door te weigeren ( dwz Mevr Dick ) zich van een buitenlands taal te bedienen. Zou ze het wel vloeiend kunnen in het Engels?