• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

GevangenisCURAÇAO – Carlos P., verdachte in de zaak-Magnus, blijft vastzitten. Dat heeft het Gerecht vandaag bepaald. Het was het tweede vrijlatingsverzoek dat hij indiende. Het verzoek is in besloten raadkamer behandeld. Omdat al meermalen om opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis was verzocht, hoefde P. niet te worden gehoord.

Het Gerecht vindt het maatschappelijk belang zwaarder wegen dan het persoonlijk belang van P., licht het Gerecht toe. “Het Gerecht heeft rekening gehouden met de detentieomstandigheden in de politiecellen te Rio Canario, maar ook meegewogen dat het Openbaar Ministerie heeft aangeboden om P. in SDKK te plaatsen. Kennelijk vindt het Openbaar Ministerie dat een veilig alternatief onder minder nijpende omstandigheden, maar wil P. die overplaatsing niet.”

www.versgeperst.com