geld thumbCURAÇAO – De positie van middeninkomens is verslechterd. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de census van 2011. Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over de inkomensverdeling en de armoede. De inkomenskloof tussen arm en rijk nam in de laatste twintig jaar af.

In het onderzoek zijn alle huishoudens zijn in volgorde van laag naar hoog inkomen gerangschikt en onderverdeeld in vijf gelijke groepen. Dit wordt ook wel de quintielmethode genoemd.

Rijkdom-armoedeindicator
De 20 procent met het laagste inkomen ontvangt 5 procent van het totale inkomen van alle huishoudens. De 20 procent met het hoogste inkomen legt beslag op 48 procent van het totale inkomen. De meest verdienende groep heeft een 9,5 keer zo hoog inkomen als de minst verdienende groep. De zogeheten rijkdom-armoedeindicator lag vroeger hoger. In 1992 was dat 10,6 en en 2001 11,4. Met de score van 9,5 is de inkomensverdeling internationaal gezien gemiddeld te noemen.

Middeninkomens ingeleverd
Het CBS concludeert dat zowel de rijksten als de armsten een betere positie hebben gekregen. De middeninkomens hebben ingeleverd. In 1992 leefde 36,8 procent onder de armoedegrens, in 2001 daalde dit naar 33,7. In 2011 viel nog 25,1 procent van de huishoudens onder de classificatie arm.

Risicofactoren
Er zijn sociaal-economische risicofactoren die de kans op armoede vergroten. Gezinnen met een vrouw aan het hoofd hebben tweemaal zoveel kans om arm te zijn (35 procent) dan gezinnen met een man aan het hoofd (17 procent). Andere risicofactoren liggen voor de hand: uitkeringsafhankelijkheid, weinig of geen opleiding en geen betaald werk doen zijn uiteraard risicofactoren.

2 reacties op “CBS: Positie middeninkomens verslechterd”

  1. Ik vindt het wel knap dat het CBS 3 jaar na de census nog steeds met conclusies komt.

    Kan dat echt niet sneller CBS???

  2. Tja we moeten voor alles meer betalen en krijgen ervoor niets terug..