• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

svbCURAÇAO – De betaling van de nominale premie van de algemene basisverzekering is een fiasco. Maandag leggen de deurwaarders van de Belastingdienst beslag op de salarissen van meer dan 80.000 mensen. Alfonso Trona, Belastingontvanger van Curaçao, zegt dat slechts een klein deel de 82 gulden betaald heeft.

Dat meldt Caribisch Netwerk. In totaal hebben 95.000 mensen een dokterskaart in bezit.

Basisverzekering
In februari 2013 ging de basisverzekering in. De verzekering bestaat uit verschillende onderdelen. Burgers dienen de nominale bijdrage te voldoen. Verzekerden die ouder zijn dan 18 jaar en over een inkomen van minstens 12.000 gulden per jaar beschikken moeten 82 gulden afdragen. Volgens de wet moet per 30 januari van elk belastingjaar de burger ten minste de helft van de premie betaald hebben. Per 30 juni van hetzelfde belastingjaar dient de tweede helft voldaan te worden.

Inkomsten
Van de 95.000 verzekerden die bij de SVB zijn ingeschreven en die beschikken over hun verzekeringspasje, hebben slechts 9.500 mensen betaald. Het nog te ontvangen geld vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de inkomsten die de regering binnen moet krijgen om zorg te kunnen leveren.

42 reacties op “Maandag beslag op salaris van meer dan 95.000 verzekerden”

 1. voorlichting is belangrijk.

  nu we toch een staats TV hebben, kunnen we makkelijk een Minister, of Minister president een dag volgen die bijvoorbeeld eerst zijn nominale premie betaald bij de belastingdienst
  , daarna zijn BZV kaart haalt oh dat kan niet want ambtenaren hebben geen bzv kaart.

  SVB is dus duidelijk in de fout gegaaan door BZV kaarten af tegeven in 2013, immers er staat duidelijk in de wet daat eerst de nominale premie betaald moet worden voordat je een kaart krijgt. Dus de leiding gevende heeft zonder checken van betaling en betalingbewijs BZV kaarten afgegeven. Dat doen ze toch ook niet als je de belastingsticker komt halen neem maar mee.

  trouwens voor 2013 is de premie dus 10/12 van de 82 gulden want de wet is ingegaan op 1 maart 2013.
  de verantwoordelijke minister en de regering zal een diepgaand onderzoek in moeten stellen om de verantwoordelijkn Hoofd SVB en Hoofd belastingdienst op hun vingers te tikken.

  De belastingdienst is de verantwoordelijke voor het innen van de nominale premie, echter je hoeft pas te btalen als je inkomen is vast gesteld want als je minder dan 12.000 gulden verdiendt dan ben je vrijgesteld om deze premie te betalenHelaas staat niet in de wet of het een bruto inkomen is , zuiver inkomen is of inkomen na aftrekt van verlies.

  zoals de rest van deze wet is het een groot broddelwerk met veel gebreken.

 2. Tip van de maand. Niemand betaald zijn belastingen. En als de belastingdienst het verschuldigde bedrag wil invorderen door middel van beslaglegging, schakelen we de premier weer in.

 3. DE oplossing? Maak van Curaçao een onbewoond eiland en ELK probleem is opgelost 🙂

 4. Dit is niet eerlijk. Wat moeten mensen die zwart werken of illegaal zijn betalen ?

 5. @ Roberto. Tja, mensen moeten wel voorzieningen treffen om in de behoeften van hun gezin te voorzien ingeval men voortijdig komt te overlijden of men plotseling ziek wordt.

  Misschien zie ik het verkeerd maar volgens mij gaat het daar niet om. De verzekering is afgesloten en men heeft de SVB-card, maar gaat het om de niet-betaling van de nominale premie, waardoor men niet verzekerd zou kunnen zijn. Ook de manier van werken van de Belastingdienst als uitvoerend orgaan van de SVB staat ter discussie. De betaling kan niet ter discussie staan gezien de publicaties daarover in de media. Geef op de website van de Amigoe maar de zoekopdracht “nominale premie”.

 6. @henki, 99 procent van de mensen die op Curacao wonen snappen niets van al die regeltjes.. Laat de overheid duidelijk aangeven wat de rechten en plichten zijn..

 7. Tja, mensen moeten wel voorzieningen treffen om in de behoeften van hun gezin te voorzien ingeval men voortijdig komt te overlijden of men plotseling ziek wordt. Het zijn allemaal onvoorziene gebeurtenissen, dus gebeurtenissen die zich niet van tevoren aanmelden, en mensen zijn daarvoor niet immuun. Sommigen kiezen ervoor geld opzij te leggen voor deze gezondheidsdoeleinden. Verantwoordelijke gezinnen proberen te voorzien in wat geld of sluiten een ziektekostenverzekering af. Het is een goede bescherming, en een zorgvuldige planning kan dikwijls veel ontberingen buiten de deur houden. Maar het kan ook zijn dat iemand denkt; ach wat, ik wordt toch nooit ziek, dus waarom zou ik een ziektekostenverzekering afsluiten? Het is weggegooid geld, en daarnaast, ik ben nog jong. So what? Maar vergeet niet dat ziekte en de dood niet discrimineert, iedereen zal ermee geconfronteerd worden, vroeg of laat. Tot op dat moment lijkt het rooskleurig, maar het kan plotseling toeslaan en wij hebben geen verzekering afgesloten. Wat dan? Dan kunnen wij geen aanspraak maken op een kosteloze behandeling. De medisch deskundigen staan wel klaar om te helpen, maar wij hebben geen of niet genoeg geld, en geen verzekering, en misschien zelfs geen werk, dus ook geen inkomen. En niet te vergeten de torenhoge kosten voor de medicijnen. Zo te lezen moet vóór 30 Januari van elk belastingjaar de helft betaald zijn. Dus het is versoepeld, maar er een goed gebruik van. Wees verstandig, en betaal het. Het is een beslissing waarvan wij nooit spijt van zullen krijgen Het gaat tenslotte hier niet om VERMAAK, maar het gaat hier om een serieus geval, iets heel kostbaars, ons LEVEN, onze GEZONDHEID. Dus wij moeten het koesteren. Een verzekering is een DEKKING, een BESCHERMING, wat voor verzekering het ook mag zijn.

 8. Asjes noemt de aangekondigde beslaglegging een actie tegen de regering en zal het niet toestaan, maar er moet natuurlijk wel betaald worden.

 9. Heerlijk hoe de meeste mensen een slachtofferrol kiezen. Los van het feit dat uitvoering en commuicatie bar slecht is (zoals gewoonlijk), zie ik niemand zeggen, joh ik had misschien zelf ook wat meer info kunnen opzoeken.

  Wat mij eigenlijk verbeisterd is dat op een enkelig na, niemand hier de uitvoerende organisatie verantwoordelijk voor alle restituties die nog open staan omdat belasting aangiftes nog niet afgehandeld zijn uit het verleden.. Zeg verreken het maar (kan wettelijk niet, maar hun doen het ook)

 10. Lang leven we met de coalitieregering PS, PAIS, PNP, Sulvaran. Met al hun kritiek bij de start tot vandaag op de vorige regering Schotte, kan niet anders dan worden geconcludeerd dat deze club raven met Fraulein Wiels minstens zo slecht presteren en de ruif net zo aan het beroven zijn als tevoor. Rosaria staat er bij, kijkt er naar, doet alsof hij er niets mee te maken heeft, maar dringt er wel op aan om het te laten doorgaan met zijn befaamde worden: ‘Wat wil je dan? Schotte terug in een regering?’ Wat een slappe, laffe, hypocriete lul die Rosaria en zijn club!

  Kom maar op met nieuwe verkiezingen! Dit kan zo ook niet langer doorgaan.

 11. Hoe kun je nu verwachten, dat het zootje in Forti, dat gemiddeld een IQ heeft van een 2-de klasser lagere school, iets voor het land doet. Dit eiland gaat zienderogen naar de donder. Waarom ziet alleen de bevolking dit, en niet de ‘uitvoerende macht’? Antwoord: mijn eerste zin.

 12. Jochem dat krijg je als je aan vriendjes politiek doet! Je krijgt dan niet de juiste man/vrouw op de juiste plek en moet je het doen met incapabele mensen. Wij de belastingbetalers hebben daar voor te betalen , maar hoelang pikken we dit beleid nog? Geen politieke benoemingen meer maar mensen die weten waar ze mee bezig zijn en niet te lui om te helpen onweren maar daadwerkelijk hun werk doen!

 13. DUS overduidelijk dat dit systeem van eigen bijdragen en waar praten we over (verwerkingskosten eraf en het saldo is mogelijk 0,00) NIET werkt. Dus zet het knopje op de hersenen eens op AAN en doe iets aan het systeem SVB. Niet bijna honderdduizend mensen zijn gek, maar slechts een paar ……….. Vermoeiend eiland.

 14. Artikel 6.6 1. De heffing van de inkomensafhankelijke premie en van de nominale premie geschiedt door de Inspecteur der Belastingen en de inning geschiedt door de Ontvanger.
  2. Op de heffing van de inkomensafhankelijke premie en van de nominale premie is de Algemene landsverordening Landsbelastingen5 van overeenkomstige toepassing.
  3. Op de inning van de inkomensafhankelijke premie en van de nominale premie is de Landsverordening op de invordering van directe belastingen 19436 van overeenkomstige toepassing.
  4. Op de dwanginvordering van de inkomensafhankelijke premie en van de nominale premie is de Landsverordening houdende regeling van de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften alsmede van de rechtspleging inzake van belastingen, bijdragen en vergoedingen7 van overeenkomstige toepassing.

  Artikel 6.9 1. De nominale premie wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. 2. Het tijdvak waarover de nominale premie betaald moet worden is het kalenderjaar.
  3. In afwijking van de Algemene landsverordening Landsbelastingen9 is de verzekerde gehouden de nominale premie uiterlijk op 31 januari van het betreffende jaar te betalen bij de Ontvanger. De betaling geschiedt overeenkomstig de aangifte. 4. Elke verzekerde van 18 jaar of ouder is verplicht aangifte te doen. 5. In afwijking van het derde lid kan de verzekerde er voor kiezen uiterlijk op 31 januari 50 procent van de verschuldigde premie te betalen. Indien de verzekerde hiervoor kiest, is hij gehouden uiterlijk op 30 juni van het betreffende jaar het restant te betalen.

 15. @Jochem, hoe kom je erbij dat de 1 op 1 verrekening kWh/zonnepanelen in 2015 komt te vervallen? Waar heb je dat gelezen en wat gaan de zonnepaneel-aanbieders hiertegen doen? Ik weet het: het is off-topic, maar wel bizar.

  Overigens morgen is het gewoon Bon Siman en denk ik dat het allemaal wel meevalt. Richt dan een snelkassa in bij De Belastingdienst, zodat iedereen alsnog zijn nominale premie kan betalen. Zonder wachttijden graag en met hardwerkende ambtenaren. Nog koffie? Of iets anders?

 16. @Jochem, het is off-topic, maar toch even jouw woorden aanhalen: “Torenhoge energieprijzen, omdat er alleen aan inkomsten wordt gedacht. Het terugdraaien bv in 2015 van 1 op 1 betaling terug levering zonne energie,met zonnepanelen”.

 17. in de landsverordering bzv staat duidelijk,
  de nomiale premie is 82 gulden per jaar, indien je niet heb betaald ben je niet verzekerd.

  echter je bent vrijgesteld van betalen als je onder de 12.000 gulden verdient.

  dus de aanslag kan pas komen als je inkomen is bepaald door de belastingdienst.

  deze dienst is duidelijk in gebreke gebleven, dus het lijkt me beter om beslag te leggen op het land.

 18. @ Pluri. Ik betaal al veel te veel voor iets wat ik nooit ga gebruiken.

  Je maakt me nieuwsgierig. Of je hebt een particuliere ziektekostenverzekering of je verwacht met zekerheid nooit ziek te worden. In het eerste geval mag/kan dat nog en hoef je geen BZV te betalen, maar dat gaat zeker veranderen, wanneer in 2016 de verplichte AZV zal worden ingevoerd. Pin me niet vast op dat jaartal.

 19. Ook dit is de zoveelste tactiek (valse streek) om deze regering in diskrediet te brengen en haat te creëren onder de bevolking. Het is dus belangrijk om te achterhalen wie in werkelijkheid hierachter zit. Dit doet me denken aan de geldschieters die achter de coulissen zitten van al het kwaad op het eiland. Bedankt we zullen deze streek niet vergeten en zullen nooit meer op jullie stemmen.
  Maar goed, de plan gaat niet door dankzij de inzet van PS.

 20. @ M. Het heeft meer dan een 1/2 jr geleden al in de kranten (AD) Amigoe gestaan dat er nog betaald moest wiorden dus complete onzin dat men het niet zou weten.

 21. @ Lu. Helaas toen wij wilde betalen werd ons gezegd dat we op de aanslag moesten wachten.

  Misschien heb je antwoord gekregen op een onduidelijke vraag of was de beambte niet helemaal fris. Je krijgt alleen een aanslag over de 10% premie van je wereldinkomen. Sommige mensen schijnen al een voorlopige aanslag te hebben gekregen. Over de nominale premie heb ik een dag geleden alle duidelijke en nuttige informatie in een reactie gegeven en heb VP zojuist gevraagd om die alsnog te plaatsen. Het is in ieder geval niet verstandig en nutteloos om tegen een beslaglegging te ageren, maar gewoon de nominale premie te betalen.

 22. Helaas toen wij wilde betalen werd ons gezegd dat we op de aanslag moesten wachten want het viel nu onder de belastingdienst, Bij de belastingdienst het zelfde verhaaltje nu anderhalf jaar later nog niets ontvangen ondanks herhaalde verzoeken van mijn kant.
  Maar ach als de amtenaren hun werk niet kunnen dan moet de klant zo als gewoonlijk bloeden. Nu wil dat zooitje nog een toeslag hebben ook , ze zijn niet eens instaat normaal hun werk te doen, niet alleen heden maar al jaren.Het is een schande

 23. Gaat dat niet automatisch van je salaris af? En beslag leggen? hoe willen ze dat doen?

 24. Nou inderdaad, wat vaag weer? Moeten we allemaal maar zelf verzinnen waar, wanneer en hoe dat betaald moet worden? Is het zo moeilijk om de verzekerden even een briefje te sturen met het verzoek tot betaling op die en die manier?
  Ik hoor dus ook bij degene die niet betaald hebben, maar dat is dus enkel omdat ik geen idee had? En dus nu nog steeds niet weet hoe en waar ik dat moet gaan betalen??
  Niet te geloven!

 25. Die hele BZV die door SVB moet worden uitgevoerd, wordt 1 grote grap, welke overheidsorganisatie is in in staat ook maar enige service te leveren, om te huilen en dan ook nog eens op aandringen van die sukkels van het CFT.

 26. Inefficiëntie ten top. Dit kenmerkt Curaçao. Niets maar dan ook niets is goed geregeld. Alle overheids diensten falen. Aqualectra,uts,mcb,alles faalt. Geen automatisering Geen goed opgeleide mensen. Ze doen maar wat. In de politiek is geen enkele capabel persoon. Dat heeft curaçao nooit gehad en zal t ook nooit krijgen als er niets wordt gedaan. De hele infrastructuur is een zooitje. Past eigenlijk meer bij een derde wereldland. Met de huidige wetgevingen die door oncapabele mensen worden gedaan isoleert curaçao zich steeds meer. Torenhoge energieprijzen, omdat er alleen aan inkomsten wordt gedacht. Het terugdraaien bv in 2015 van 1 op 1 betaling terug levering zonne energie,met zonnepanelen
  Dit is de doodsklap voor gebruikers en leveranciers. Juist gebruik maken van de zo’n in dit land is zo belangrijk. Maar de overheid melkt liever de bevolking uit dan dat ze investeren in de toekomst. Op aruba snappen ze het wel, die wil binnen enkele jaren helemaal vergroend zijn met energie. Hier brand de straatverlichting. Bv de gehele dag. Goed geregeld hoor! De bevolking is de dupe als r weer eens stroomuitval is. We hebben geen delfstoffen dus het geld moet ergens vandaan komen toch? Dan maar de hoogste energiekosten ter wereld berekenen. De wanbestuurders van dit eiland met een gemiddelde opleiding lager beroeps onderwijs,of zelfs lager zijn dan ook niet in staat om daadkrachtig en efficiënt te regeren. Waar ze het beste in zijn is liegen en bedriegen ten koste van de bevolking.

 27. Clowns!!!

 28. Het heeft meer dan een 1/2 jr geleden al in de kranten (AD) Amigoe gestaan dat er nog betaald moest wiorden dus complete onzin dat men het niet zou weten.
  Precies hetzelfde als de “wegenbelasting”: er rijden nog steeds mensen rond die niet betalen.
  Notoire wanbetalers, aanpakken dus eindelijk strenge maatregelen nemen. Ik ben er in iedr geval helemaal voor. Ik betaal ook namelijk en velen met mij.

 29. 1. De nominale premie bedraagt NAf. 82,00 per jaar.
  2. Geen nominale premie is verschuldigd door:
  a. de verzekerde van wie het inkomen voor het jaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het jaar
  waarin de nominale premie verschuldigd is, NAf. 12000,00 of minder bedraagt;
  b. de verzekerde die bij aanvang van het jaar waarin de nominale premie verschuldigd is,
  nog niet de achttienjarige leeftijd heeft bereikt.
  Eigen bijdrage
  Artikel 6
  De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, derde lid, van de landsverordening bedraagt: NAf. 1,00
  per receptregel, te betalen aan de apotheek bij de aflevering van medicijnen op recept.
  Toeslag
  Artikel 7
  De toeslag, bedoeld in artikel 6.8, vijfde lid, van de landsverordening, komt ten
  Premie ziekteverzekering
  Artikel 8
  1. Het percentage van de premie, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening
  Ziekteverzekering, bedraagt voor de periode tot aan 1 januari 2014: 1,9.
  2. Het

 30. Je bent plichtig om te betalen. Geen smoesje

 31. Meeste mensen zijn gewoon blijven betalen aan SVB, terwijl die zaak was overgedragen aan de belastingdienst. Door de idiote situaties aan de loketten van SVB, gaat niemand daar om informatie. Verzekerden zijn niet of nauwelijks ingelicht. Er zijn geen brieven of nota’s verstuurd, men mag een aanslagbiljet van de Belastingdienst verwachten.” Nos mes por ”
  Forget it.

 32. Misschien tijd om mensen uit te leggen hoe het werkt want niemand die het weet.. als je de svb of belastigngdienst vraagt weet niemand ook het antwoord en een rekening sturen doen ze ook niet..
  aub al die idioten ontslaan bij de svb en belastingdienst!

 33. Ik betaal al veel te veel voor iets wat ik nooit ga gebruiken laat staan dat ik dus nog even 82 gulden extra ga betalen. Zijn ze helemaal van de pot gerukt.
  En inderdaad; een normaal bedrijf/instelling stuurt een rekening, daarna een aanmaning voordat ze beslag leggen dus volgens mij is het beslag leggen zonder rekening/aanmaning ook nog illegaal.

 34. En hoe zou het komen dat maar 10% betaald heeft, mischien communiceren naar je mensen toe? Als wij dit soort dingen via via moeten horen moet je ook niet raar staan te kijken als niemand komt opdagen. Weer lekker geregeld hier op deze rots.

 35. De enige die beter worden van deze ondoordachte actie, zijn de deurwaarders. Die weten wel hoe je geld moet innen, in dit geval bij de Ontvanger die deze actie onketent. Dat zal telkenmale een veelvoud zijn van ANG 82,-.
  Uiteindelijk komt die rekening dan toch weer bij u en mij. . . zucht.

 36. Ze hebben helemaal geen recht om beslag te leggen. Niemand heeft er voor getekend of een overeenkomst afgesloten met de SVB. Het is een beslissing die eenzijdig is genomen, zonder overleg met de betrokkenen.
  Als de deurwaarder komt, vraag hem dan om zich te legitimeren en te bewijzen dat hij deurwaarder is, waarschijnlijk kan hij dat niet. Kan hij dat wel, vraag hem dan waar het door u ondertekende contract is met de SVB, dat zal hij ook niet hebben en het wordt nog leuker, het dwangbevel wat hij bij zich heeft, staat hoogstwaarschijnlijk op: IN NAAM DER KONINGIN, maar we hebben geen koningin, maar een koning, dus is het dwangbevel niet rechtsgeldig. Neem vooral niets aan van de deurwaarder, want dan heeft hij het persoonlijk afgegeven.
  Het hele gebeuren is onwettig, want niemand heeft ooit bericht gekregen wat er betaald moest worden, waar betaald moest worden, waaraan er betaald moest worden en hoeveel betaald moest worden. Het is allemaal een farce en volledig onwettig!!!!!

 37. @ nienke. Dacht dat die eigen bijdrage pas betaald moest worden bij vernieuwen van het pasje, heb er verder ook niks over gehoord dat ik ergens heen moest om te betalen, geen brief geen telefoontje geen email nada.

  Het is een jaarlijkse nominale premie en je pasje wordt tegenwoordig met 3 jaar verlengd dus dat gaat mis met jouw gedachte. Het is ooit wel in de krant verschenen. Elk bedrijf is verplicht voor geleverde diensten of producten een rekening te overleggen zo niet de Belastingdienst blijkbaar, want de overheid blinkt nu eenmaal niet uit in het geven van het goede voorbeeld. Beslist niet betalen bij de SVB maar op het Belastingkantoor of overmaken op rekeningnummer 233229507 van de Landsontvanger onder vermelding van nominale premie basisverzekering. Deze nominale premie is van kracht sinds 2013 dus nu voor de tweede keer. Er zullen dus mensen zijn, die nu nog 2 keer naf 82 moeten betalen. Bij een wereldinkomen onder de naf 1000 per maand ben je vrijgesteld.

 38. Ik heb tot nu toe geen rekening in mijn brievenbus gezien. Ik wist niet eens dat wij dit moeten betalen.

 39. Nienke,

  Op Curacao moet je alles zelf regelen…. Niks komt hier aanwaaien 😉

  Je komt er pas achter als en ineens handtekeningen moet verzamelen als je het land wilt verlaten.

  Het lijkt erop dat de belastingbetaler weer mag opdraaien voor het uitstekende betalingsgedrag op dit eiland en natuurlijk de uitmuntende invoeringstechnieken van de overheid.

 40. Het kan zijn dat de mensen hebben wel betalen ,maar hun werkbazen hadden de geld niet ingeleverd bij SVB .
  Het moet eigenlijk een Justitiële onderzoek komen bij hun werkplekken of ze moeten hun salarisslippen controleren ( Bewijsstuk )

 41. Dacht dat die eigen bijdrage pas betaald moest worden bij vernieuwen van het pasje, heb er verder ook niks over gehoord dat ik ergens heen moest om te betalen, geen brief geen telefoontje geen email nada

  Vind je het gek dat het merendeel dus kennelijk niet betaald heeft (inclusief ik zei de gek)
  Ik weet nu nog steeds niet waar ik heen moet, het svb gebouw? ik heb geen tijd om uren te zitten wachten, stuur me maar een rekening zoals elk bedrijf behoort te doen dan maak ik het wel over…

 42. Laat ze eerst maar eens een goede voorlichting geven voordat ze overgaan tot zoiets.