• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

KJPCURAÇAO – Ter ere van het 200-jarige bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden vindt er van 20 tot 23 mei een Koninkrijksjeugdparlement plaats op Sint Maarten. Tijdens dit parlement, dat geopend wordt door prinses Beatrix,  gaan jongeren met elkaar in debat over verschillende onderwerpen.

“We zijn vereerd met haar aanwezigheid”, zegt projectleider Ron van der Veer. “Als koningin heeft ze sinds 1980 maar liefst 33 keer  het vergaderjaar van de Staten-Generaal geopend op Prinsjesdag en daarom is het geweldig dat juist zij het eerste Koninkrijksjeugdparlement wil openen.

Teams
Er zijn verschillende jeugdteams opgesteld uit Nederland, Curaçao, Aruba, Sint Maarten. Daarnaast is er ook een gemengd team uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De jongeren worden bijgestaan door een coach. Uit Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn dat respectievelijk Eerste Kamerlid Marijke Linthorst, voormalig minister-president Suzy Römer, minister Michelle Winklaar en oud-gezaghebber Franklyn Richards. Voor het team uit de BES-eilanden is dit voormalig Antilliaans staatssecretaris Nora Sneek.

Doelstelling
Het jeugddebat is ontstaan vanuit de vraag hoe jongeren aan kijken tegen sociaal-maatschappelijke onderwerpen binnen het Koninkrijk en hun rol hierin. Volgens lid van het Nationaal Comité Herman Tjeenk Willink is het Koninkrijk te belangrijk om aan politici, bestuurders en ambtenaren over te laten. Aan het eind van de bijeenkomst wordt er een slotverklaring gevormd met antwoorden en actiepunten waarmee de jeugdparlementsleden in eigen land aan de slag gaan.

www.versgeperst.com