• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

De Antillen in de Tweede Wereldoorlog Jos Rozenburg 2014CURAÇAO – Het boek ‘De Antillen in de Tweede Wereldoorlog’ van Jos Rozenburg verschijnt dinsdag. Daarin komen nieuwe feiten over het Antilliaanse oorlogsverleden aan het licht. Versgeperst.com sprak met de schrijver over het boek. Lees vandaag het eerste deel van een tweeluik.

Niet alle oorlogsslachtoffers van de Nederlandse Antillen worden genoemd op het monument bij Waaigat. Dat was na acht jaar onderzoek één van de opvallende bevindingen van Jos Rozenburg over de Nederlandse Antillen in de Tweede Wereldoorlog. Versgeperst.com sprak met hem toen hij op Curaçao was om zijn boek ‘De Antillen in de Tweede Wereldoorlog’ aan te bieden aan de gouverneur.

Militair Jos Rozenburg heeft eerder die dag de jaarlijkse Dodenherdenking bijgewoond. Hij draagt zijn pak nog als we elkaar ontmoeten. ‘Ik ben bewust in burger’, licht hij toe. Acht jaar lang voerde hij namelijk op persoonlijke titel zijn onderzoek uit – onafhankelijk van Defensie. Toch is hij door zijn baan voor de marine op het spoor gekomen van wat later zijn onderzoeksterrein zou worden: de Nederlandse Antillen in de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde toen het toenmalig hoofd operaties van de zeemacht in het Caribisch gebied, in 2005 door de Oorlogsgravenstichting werd gevraagd of hij namens hen consul wilde worden.

Deze stichting beheert wereldwijd alle graven waar Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven liggen. Een erkend slachtoffer, burger of militair, heeft recht op een goed onderhouden laatste rustplaats. De consul onderhoudt relaties met begrafenisondernemers zodat het graf er eervol bij ligt. Rozenburg reageerde verbaasd. “Ik zei tegen hen: waarom? Er is hier toch niet gevochten? Ik was er oprecht van overtuigd dat er op de Antillen niet was gevochten en dat het tijdens de Tweede Wereldoorlog een heel rustig gebied was geweest.”

Er ging een wereld van geschiedenis open voor de aankomend consul. “Toen ik gevraagd werd als consul, ben ik naar het monument op het Waaigat gegaan. Daar stonden 129 namen op de plaat. Ik was zeer verrast, want ik wist daar tot die tijd nergens van. Ik dacht: 129 namen, dan moet er wel heel veel zijn gebeurd.”
Het duurde niet lang of Rozenburg ging navraag doen bij het Nationaal Archief en het Kabinet van de Gouverneur en andere instanties. “Ik vroeg: kunnen jullie mij vertellen wie die 129 mensen waren? En niemand die dat wist, op een paar na. George Maduro en Boy Ecury natuurlijk wel, dat zijn de bekende namen. Toen ben ik onderzoek gaan doen. Ik vond dat ik als consul van de Oorlogsgravenstichting de morele plicht had om te weten wie die mensen waren.”

Er zal toch ook een persoonlijk motief meegespeeld hebben, merk ik op. “Nou ja, ik ben natuurlijk militair én ik heb iets met mensen die bereid zijn om het hoogste offer te brengen voor vrijheid. Het (onderzoek, PH) was dus een jas die ik makkelijk aan kon trekken omdat het erg dicht bij me stond.”
Het oorlogsverleden van de eilanden stond niet dicht bij veel officiële instanties.
Rozenburg: “Toen ik onderzoek ging plegen, kwam ik er al vrij snel achter dat er niet veel bekend was. Maar ik kwam ook namen van Antillianen tegen die niet op de gedenksteen stonden. Dat is raar: officieel erkende oorlogsslachtoffers die niet op de steen in Willemstad stonden. Ook daar wist niemand mij iets over te vertellen. Later kwam ik erachter dat de monumenten (op elk eiland van de voormalige Nederlandse Antillen staat er een gedenksteen met daarop de namen van de Antilliaanse WO2-slachtoffers, PH) onthuld zijn op 4 mei 1957. In die tijd waren heel veel dossiers nog geheim. Die oorlogsdossiers waren gesloten met een geheimhoudingsplicht van 50 jaar en waren dus niet toegankelijk voor de commissie die toen onderzoek heeft gedaan. Dat verklaart waarom hun overzicht onvolledig was. Toen ik begon met mijn onderzoek waren die dossiers openbaar gemaakt en was er al heel veel te vinden op internet.”

Trok er niemand anders aan de bel? De nabestaanden bijvoorbeeld? “Dat heeft mij ook verbaasd, maar: nee. Misschien hebben ze het wel geprobeerd maar geen gehoor gekregen. Ik weet het niet.”

Met het onthullen van de gedenksteen in 1957 zat het werk van de commissie erop. Daarna werd het stil, totdat een kleine halve eeuw later Rozenburg een kijkje nam in de beschikbare archieven. Al snel stuitte hij op een aantal Antilliaanse joden die zijn omgekomen in vernietigingskampen. Rozenburg: “Hun namen stonden niet op het monument. George Maduro is de enige man van Antilliaanse afkomst die op het monument staat. Ik had nog zeven namen van Antilliaanse joden die in de kampen zijn omgekomen. Er woonden ook Antillianen in Nederlands-Indië, het latere Indonesië. Toen dat in oorlog raakte met Japan zijn er een aantal van hen in Japanse concentratiekampen beland en overleden. Zij staan ook niet op het monument.”
In totaal zijn 37 op de Nederlandse Antillen geboren mensen erkend als oorlogsslachtoffer zonder dat hun naam is terug te lezen op de gedenkstenen.

In de oorlog werden Aruba en Curaçao door de olieraffinaderijen als bij toverslag van groot strategisch belang in de strijd tegen nazi-Duitsland. “Ik durf te zeggen dat als de Duitsers erin waren geslaagd om de raffinaderijen uit te schakelen, dat de Tweede Wereldoorlog dan twee jaar langer had geduurd. Toen de oorlog uitbrak, raakte met name Engeland – en later ook Amerika – steeds meer afhankelijk van Venezolaanse olie. Andere oliebronnen waren niet langer bereikbaar, dus het aantal mogelijkheden om aan olie te komen nam drastisch af. Op het hoogtepunt van de productie waren de geallieerden voor meer dan 50 procent afhankelijk van de raffinaderijen op Aruba en Curaçao.”

Dat had grote gevolgen voor de strijd op het slagveld, vindt Rozenburg. “De invasie in Noord-Afrika was naar mijn inschatting niet gelukt als de olie van de Antillen er niet was geweest. De invasie in Italië was evenmin gelukt zonder de Antilliaanse olie. Tijdens The Battle of Britain in 1940, toen gebeurde er hier nog niks, was meer dan 75 procent van alle vliegtuigbrandstof afkomstig van de Antilliaanse raffinaderijen. Met name voor de Britten en de Amerikanen was ongehinderde olieleverantie van levensbelang.”

De Britten gaan dan ook ver om hun olietoevoer veilig te stellen. Zo bewaken de Britten de raffinaderij op Curaçao en schieten de Fransen te hulp op Aruba. Zo vriendschappelijk als de geschiedschrijving suggereert, ging het er in werkelijkheid niet aan toe, stelt Rozenburg. “Ik was in Londen in het Nationaal Archief. De geheime documenten uit het War Cabinet en de Foreign Office zijn sinds een aantal jaren vrij in te zien. Daar vond ik bewijs dat de Britten, samen met de Fransen, een plan hadden ontwikkeld om Aruba en Curaçao desnoods met geweld te bezetten. Ze zagen aankomen dat Duitsland Nederland wilde binnenvallen, zo ongeveer in de eerste week van mei 1940. De Britten hadden toen het idee: als Nederland valt, kan het zijn dat de Duitsers ook een claim leggen op de Antillen. Toen hebben ze samen met de Fransen op Jamaica een afspraak gemaakt om desnoods kwaadschiks de raffinaderijen veilig te stellen. Het lijkt vergezocht, maar ze namen dit idee heel serieus. Curaçao zou bezet worden door de Britten omdat Shell, die de Isla-raffinaderij bezat, half-Brits eigendom was. Dat was dus voor de Britten veel beter uit te leggen aan het publiek. Ze waren bang om ruzie te krijgen met de Amerikanen. De Lago-raffinaderij was namelijk Amerikaans eigendom. De Fransen hadden er minder problemen mee om hen eventueel te irriteren. Op 4 mei 1940 is deze afspraak gemaakt, een dag later is die in het War Cabinet bekrachtigd.”

Een invasie is bij nader inzien niet nodig. Op de ochtend van 10 mei vallen de Duitsers hun buurland binnen en vliegt de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Eelco van Kleffens, direct naar Londen om te vragen om hulp. De Britten willen best helpen, maar uiteraard staat daar wel een belangrijke voorwaarde, het bewaken van de raffinaderijen, tegenover. “De Nederlanders wilden dat eigenlijk niet, maar konden daar geen nee op zeggen”, aldus Rozenburg. “Daardoor is de hele discussie vermeden. Op dat moment cirkelden er al Franse schepen vlak buiten de territoriale wateren van Aruba, en Britse schepen vlakbij Curaçao, in afwachting van de opdracht om tot bezetting over te gaan. Die opdracht kwam er niet, maar het is grappig om te zien hoe dit de geschiedenis ingegaan is als een vriendschappelijke daad van de Engelsen en de Fransen, terwijl in de handschoen een ijzeren vuist zat. In de dossiers, waarop de term ‘geheim’ inmiddels was doorgehaald, stond nog dat de Nederlanders en de Amerikanen niet geïnformeerd mochten worden over de plannen.”

De ontdekking in Londen verleidde hem om dieper in het verhaal van de Antillen in de Tweede Wereldoorlog te duiken. Rozenburg zag ook een kans om de geschiedenis van de Nederlandse Antillen nader te belichten. Professor Lou de Jong heeft een omvangrijk oeuvre aan geschiedschrijving nagelaten, waarin hij de oorlog in het Koninkrijk behandelt in de context van het internationale conflict. Lokale schrijvers hebben gepubliceerd over de Schutterij en het Vrijwilligers Korps Curaçao. De rol van de Nederlandse Antillen als geheel in de oorlogsjaren was nog niet uitgepluisd en bleek ook nog eens veel groter dan gedacht. Rozenburg bezocht de Amerikaanse oorlogsarchieven in Washington, het Duitse onderzeebootarchief in Kiel en de archieven op Aruba en Curaçao. Hij wist inmiddels zeker dat hij een boek wilde publiceren over dit onderwerp.

Lees ook het tweede deel van het interview.

25 reacties op “‘Antillen mogen trots zijn op oorlogsverleden’ (1)”

 1. @Jasser, in bepaalde wijken rondom Suffisant wonen veel Makamba’s hoor.

  Deze verkochten palu friu, en verbouwen hun eigen gewassen, ze zijn harde werkers.
  Ze wonen meestal in armoedige huisjes. Ze zijn ‘makambas” omdat ze blank zijn, volgens jouw theorie dan.
  Deze makamba’s wonen al generaties lang op ons eiland en hebben zich prima aangepast en spreken papiamentu uitmuntend. Curaçao heeft nooit problemen gehad met deze makamba’s het zijn vriendelijke rustige mensen. Ze zijn na de oorlog op ons eiland komen wonen en werkten bij de Shell destijds, vlak bij hun eigen dorp Suffisant
  Ohh, (bijna vergeten) hun buren waren vaak Suri’s die ook als werklozen naar Curaçao waren gekomen op bij de Shell te werken destijds.

 2. @Antonio, op 19-05-2014 om 12:36 schreef:
  Heb je ooit een Kurazoleño op Curaçao de term ‘Anti of Antis’ horen bezigen om zichzelf of z’n eilandgenoten te duiden? Ik echt niet hoor.

  Nee, ik ook niet! Evenmin op Aruba.
  Jouw omschrijving van het sociolect genaamd “straattaal” is correct, behalve dat het het zich niet meer beperkt tot de rappers scene.

  Ik deel jouw mening m.b.t. de Surinamers. Sommige van de trollen zouden zomaar kunnen zijn overgewaaid uit Paramaribo en omstreken.

  Het vaste trio notoire azijnzeikers schat ik in als 2 Euro-NLers + 1 “Suri” : wat denk jij?

  Mbt de van oorsprong Europese achternamen: die zijn idd verspreid over de eilanden: meer nog dan ik aanvankelijk dacht: dat is eigenlijk ook wel logisch. Ik maakte kortgeleden kennis met een Tromp Curazoleño.
  De Maduro’s (althans de Arubaanse tak) claimen overigens dat hun roots in Roemenië liggen.
  Over 1 ding is iedereen het gelukkig eens;
  George Maduro was een held!

 3. @Yukupr, op 19-05-2014 om 12:48 schreef:
  Curaçaoënaars weten drommels goed wie wel of geen makamba is. De Curaçaoënaar maakt soms expres sarcastische opmerkingen. Wil je de makamba uithangen dan noemen we je ”makamba.”

  Correcto! De buurman van mijn broer op Curaçao eet alleen appels en bruin brood, loopt in korte broek en op badslippers door de Punda en heeft een bel op zijn voordeur. Hij wordt de macamba genoemd. 🙂

  “Op Aruba noemen de Arubanen zichzelf nooit blank. Ze houden zich niet bezig met deze onzin”

  Helaas houden velen van ons zich wel degelijk bezig met deze onzin, maar formuleren het soms in bedekte termen: pariba di brug(the village) vs pabou di brug (Playa) 🙁

  Hoe had ik volgens jou aan @Jasser duidelijk moeten maken dat ik, itt tot hem, nooit voor macamba word aangezien, zonder het melanine-gehalte in mijn huid te benoemen??

 4. @Jasser,

  Als ik jou goed begrijp, dan zijn de mensen die jou discriminerende opmerkingen naar je hoofd gooien, donkere Curazoleños?
  Dus geen Haitian, Dominicano, Surnameo etc.?
  (want die weten het verschil niet, zoals @Antonio ook al schreef en zij kennen ook de achternamen niet van bekende Curaçaose families)

  En stoppen zij dan met het maken van die opmerkingen, wanneer zij horen dat jij gewoon Papiamento spreekt zonder het accent van betonblokken dat zij hadden verwacht, of gaan ze gewoon door?

  Ik kan mij echt niet voorstellen, dat iemand op Curaçao voor macamba wordt aangezien, alleen maar omdat hij blank is. Mij is dat nog nooit overkomen en mijn familie die op Curaçao woont ook niet! Zelfs niet degenen met blond haar.
  Dus ik blijf jouw ervaringen vreemd vinden.

  Wat ik wel van steeds meer mensen hoor, ook op Aruba maar vooral op Curaçao:
  Er is een kleine groep macambas
  die zichzelf superieur voelen,
  die de eilanden het liefst zouden veranderen in een soort “Nederland met zon en strand”, compleet met alle overregulering,
  die altijd vitten op de mensen die er al eeuwenlang wonen en hen willen voorschrijven hoe ze moeten leven en denken,
  die houden van Curaçao of Aruba, maar niet van Curazoleños of Arubianos,
  die weigeren Papiamento te leren en zelfs eisen dat men Nederlands tegen hen spreekt,
  die het al hebben over “ons land”, voordat de stempels op hun verblijfsvergunning zijn opgedroogd.

  Dat de weerstand die deze mensen oproepen, zich ook richt op Europese Nederlanders die netjes geïntegreerd zijn, is natuurlijk af te keuren maar maar niet verbazingwekkend.

  Maar dat mensen die alleen maar uiterlijk op hen lijken, dat ook moeten ontgelden:
  daar heb ik nooit van gehoord en ik blijf het vreemd vinden.

  Dus Jasser:
  Wat ik in jouw plaats zou doen:
  Glimlach wat vaker, mopper wat minder, loop niet rond met een cara tribí en als je dan tòch wordt uitgescholden: sla een paar dichos! (het liefst van het soort dat je niet zou durven herhalen in het gezelschap van je moeder) 🙂

 5. @Jasser, schei toch uit met dat gejammer a.u.b. Curaçaoënaars weten drommels goed wie wel of geen makamba is. De Curaçaoënaar maakt soms expres sarcastische opmerkingen. Wil je de makamba uithangen dan noemen we je ”makamba.”

  @Arubiana, jij ook. Op Aruba noemen de Arubanen zichzelf nooit blank. Ze houden zich niet bezig met deze onzin.

  Ps, ik ben een negroïde Curaçaoënaar met alle somatische kenmerken ervan.

  Pffffffffffffff

 6. @Arubiana schreef op 18-05-2014 om 14:36;

  “Jasser, ik vind jouw ervaringen bijzonder vreemd.”

  Inderdaad Arubiana, eigenlijk vind ik z’n opmerkingen eerder ongeloofwaardig dan vreemd. Vreemd vind ik niet dat er tegenwoordig heel wat maligno mensen, zowel Kurazoleños en niet-Kurazoleños, hun verzinsels en leugens op het wereldwijdeweb neerkladden om meer schade te veroorzaken, verwarring en verdeeldheid te zaaien op het eiland. Zeker nu er op Korsóu politiek gezien heel wat aan de hand is, om maar niet te hoeven zeggen dat het ‘een rommel van jewelste’ is, worden er allerlei onware verhalen geproduceerd die door de verstandigen onder ons zo naar de prullebak worden verwezen. Natuurlijk is het een mogelijkheid, het is niet uitgesloten dat er zich weleens zo’n incident kán voordoen, maar het lijkt me toch sterk dat Jasser YDK blanku is..

  Bovendien schrijft hij over “jullie, Antillianen en Antis”. Hij laat nergens blijken dat hij Curaçaoënaar is of Antilliaan, en dat nekt hem. Hij is helemaal geen YDK blanku. Hij heeft naar eigen zeggen geen familie in NL, maar toch heeft hij het over “Antis”!? Waar heeft ie dan dat woordje opgedoken? Zoals ik al eerder schreef, op Curaçao wordt die term niet gebezigd.

  Jij weet waar de term vandaan komt, ik ook. Heb je ooit een Kurazoleño op Curaçao de term ‘Anti of Antis’ horen bezigen om zichzelf of z’n eilandgenoten te duiden? Ik echt niet hoor. Ik sluit niet uit dat Curaçaose jeugd geboren in NL, in hun kringen, dat woord bezigen, maar dat zal dan wel een select groepje zijn die samen met de Surinaamse en Marokkaanse jeugd in NL is opgegroeid..

  Voorzover ik weet word de term “Antis” voornamelijk door Surinamers gebruikt om mensen die uit de Antillen, (voornamelijk van Curaçao) afkomstig zijn te duiden.. Uit de uit voornamelijk Surinaamse woordjes bestaande straattaal, die een tijdlang heel populair was onder de jeugdige rapperscene in NL, is ook de term ‘Mocro’ ontstaan om Marokkanen aan te duiden.

  Als ik me niet vergis bestond de term ‘Suri’ om Surinamers te duiden al veel langer, ‘Suri’ is zeer waarschijnlijk door A’damse Nederlanders bedacht. Ik kán het mis hebben.
  Maar dat de term ‘Anti’ door Surinamers in NL bedacht is om Antillianen in NL te benoemen lijdt geen twijfel! Ik mag dan in de ogen van sommigen hier dan wel als vervelend bevonden worden, maar punt is dat er Surinamers zijn die op de een of andere manier het idee hebben ook iets in de melk te brokkelen hebben op Korsóu. Dat is dus een idee-fixe. 😆

  @Betreft die Europese achternamen, sommige van die achternamen zijn verspreid over Aruba, Curaçao en Bonaire óf St.Maarten. Dat is zo gekomen toen de eilanden nog 1 land vormden, de Nederlandse Antillen. Zo is er op Curaçao ook de zwarte familie Tromp, die zijn YDK, volgens mij niet zo’n grote familie… En de Ecury’s, Arubanen die al bijna een eeuw op Curaçao wonen en het eiland liefhebben net zoals ze Aruba liefhebben. Jij wilt me toch niet vertellen dat je ook een Ecury bent? Of de Hollandse achternamen die veel gekleurde Curaçaoënaars hebben zoals Jansen, Pieters, Pieter, Willems, Daal en Meyer nog zovele andere Nederlandse achternamen.

  Op Curaçao komen er 3 groepen achternamen voor. Behalve de Nederlandse, ook de achternamen die van een meisjesnaam afgeleid zijn, zoals Antonia, Luisa, Martina, Maria, Rosa, Anita, Lodovica, Florentina etc.etc. Achternamen die van jongensnamen afgeleid zijn zoals Pablo, Antonio, Pierre, George, Pedro en de namen van Joodse Kurazoleños en afstammelingen van Venezolanen, toen nog tiera firme genaamd, vaak Portugees en Spaansklinkend, o.m. Maduro, da Costa Gomez, Cassares, e.a. waarvan een aantal ook op Aruba voorkomen. En ook zwarte YDK die achternamen zoals Maduro, Henriquez, da costa Gomez e.d. hebben. Maar Arubaanse achternamen herkent men ook meteen, de Geerman’s, de Croes families, Dijkhof en vele andere, te veel om allemaal hier te benoemen.

  Maar de oude Europese achternamen zijn voor velen vaak onbekend, het zijn veelal Spaanse, Franse(niet zoveel), Zwitserse, Engelse & Ierse en Duits klinkende achternamen. Heel vaak denken ze dan ook dat het geen Kurazoleños zijn, terwijl het overgrote deel al minstens 2 eeuwen of langer op Curaçao woonden en geboren waren, én ook papiamentu spraken. Zeker mijn achternaam komt niet veel voor op Korsou, komt omdat mijn familie grotendeels in Venezuela, Amerika (en Kurazao) verspreid is. Maar Kurazao was het eiland waar ze het eerst terechtkwamen, mijn bed-overgrootvader..
  Zowel mijn overgrootvader en overgrootmoeder zijn op Korsou geboren, in die tijd vertrok een van z’n broers naar Venezuela, en tijdens de eerste W.O. emigreerde een tak naar de VS.

  Er zijn bovendien nogal wat Europese namen die niet meer bestaan op Curaçao, maar tot eind 19e eeuw nog wel op het eiland voorkwamen. In NL werd ik nooit voor Curaçaoënaar aangezien, ik moest steeds maar het hele verhaal vertellen voordat ze begrepen dat Curaçao niet in Paramaribo lag en dat Curaçao niet alleen door zwarten met rieten rokjes bewoond werd. Want dat dacht het merendeel van de Hollanders toen nog wel, volslagen onbekend met de eilanden en hun geschiedenis.Tegenwoordig weten ze ietsje meer af van Curaçao en Aruba.

  De Nederlandse achternamen van op Curaçao verblijvende Surinamers vallen op omdat het voor 90 % gaat om namen die met NLse rivieren, provincies of stadjes te maken hebben.

 7. @arubiana,

  als ik ergens heb gezien hoe mensen elkaar discrimineren en wat racisme is dan is dat wel op Curacao.
  ongelooflijk hoe de mensen elkaar beoordelen op hun uiterlijk.donker/licht/bijna blank…
  net of dat iets zegt over iemands zijn persoonlijkheid???
  dat jij mij in twijfel trekt is je goed recht…
  maar het zegt wel iets over jou….

 8. @ Jasser. Arubiana, Ik heb het over opmerkingen die je naar je hoofd gegooit krijgt van donkere YDK die dat puur op uitelijk doen.

  Arubiana is duidelijk het spoor bijster.

 9. @Arubiana,
  Ik heb het over opmerkingen die je naar je hoofd gegooit krijgt van donkere YDK die dat puur op uitelijk doen. Ik ook heb een curacaose accent en ik spreek gewoon papiaments dus als ik spreek weet elke YDK dat ik hier geboren en getogen bent en mijn achternaam is ook een bekende Curacaose achternaam.. Echter ik ben blank en als een donkere ydk mij ziet is zij van mening dat ik een makamba ben en moet oprotten.. Leg mij aub uit waarom deze reacties ik te horen krijg.. kan je nagaan wat echte makambas wel meemaken?

 10. @Sander:
  “De enige zinnege reactie is die van Edgar”

  Vergeet je Zorro niet?
  Die maant Dub.M. zelfs tot “het doen van meer moeite om Edgar te begrijpen”

  Ik vind de reacties van DM heel wat zinniger (vooral die van 17-05-2014 om 10:54).

  “De rest is allemaal op zware negatieve emoties gestoeld.
  het racisme druipt er van af….”

  De enige bij ik “zware negatieve emoties” signaleer is “Jasser”.
  En racisme??

  “ik ben een makamba, en ik denk dat ik meer voor curacao doe en voel, dan menige mislukte YDK.”

  Dat is fijn Sander, als de YDK dat óók vinden, ben je goed bezig!

  “De rest is allemaal op zware negatieve emoties gestoeld.
  het racisme druipt er van af”

  Echt waar, Sander?

 11. @ Jasser, op 17-05-2014 om 14:52 schreef:

  @dubbelmoraal, jammer voor jou ben ik een blanke ydk en ik weet precies waar ik het over heb! Krijg genoeg te horen dat ik moet oprotten naar mijn land? Geen idee welk land dat is want ik heb geen familie in Nederland en ben er niet geboren en mijn overgrootouders ook niet!

  Jasser, ik vind jouw ervaringen bijzonder vreemd:

  Ik ben zelf een blanke Arubaanse en ik kom regelmatig op Curaçao, want ik heb er familie wonen.

  Hoewel ik strikt genomen, sinds onze status aparte in 1985, op Curaçao een “vreemdelinge” ben, heeft NOG NOOIT iemand tegen mij gezegd dat ik zou moeten “oprotten naar mijn land”!

  Mijn duidelijk hoorbare Arubaanse accent, intonatie en bepaalde zegswijzen (wij zeggen bijvoorbeeld “èmchi” waar een Curazoleño “èmber” zegt, cenicero ipv asbak etc.) ontlokken nooit xenofobe reacties; hooguit een geamuseerd glimlachend, “Señora ta Arubiana”.

  Zelfs op Hato loop ik bij aankomst, altijd ongehinderd (maar ongetwijfeld wederrechtelijk) naar het korte rijtje voor “residents”.
  NOG NOOIT heeft iemand mij daar zelfs naar mijn return-ticket naar Aruba gevraagd (en ik weet dat ze dat conform de wet mogen, misschien zelfs wel móeten vragen).

  Ikzelf, mijn op Curaçao wonende familieleden, zelfs mijn in Nederland geboren kinderen, zijn NOG NOOIT uitgemaakt voor “macamba”, door welke Curazoleño van wat voor kleur dan ook.

  Jasser, jij hebt duidelijk een ernstig probleem:
  – jouw geklaag over non-acceptatie door landgenoten die donkerder van huidskleur zijn
  – de vooringenomenheid waarmee je er kennelijk van uit gaat dat Dubbel M. zwart is (“jullie” versus “blanke YDK”), terwijl jij, noch ik weten welke kleur hij/zij heeft
  – het infantiel aandoende “jammer voor jou” etc. naar DM.)

  Heb jij je wel eens afgevraagd of jouw eigen instelling misschien irritatie zou kunnen opwekken bij anderen?

 12. De enige zinnege reactie is die van Edgar.
  De rest is allemaal op zware negatieve emoties gestoeld.
  het racisme druipt er van af….
  ik ben een makamba, en ik denk dat ik meer voor curacao doe en voel, dan menige mislukte YDK.

 13. @Antonio:
  “Het woordje Antis is door Surinamers in Nederland verzonnen”.

  Correct. Ze hadden het aanvankelijk over “Caru” (schijnt maïs te zijn in het Surinaams), waarmee ze zowel Curazoleños als Arubianos bedoelden. Nadat ze net een keer te vaak te horen kregen dat zij dan barata zullen zijn, zijn ze overgeschakeld op Antis 🙂

  Maar als “Jasser” een Surinamer is, dan is zijn redenering wel erg kort door de bocht:
  zijn land is tenslotte ook “multiraciaal”.

  Ook op Aruba zijn de oude Europese familienamen zo vanzelfsprekend herkenbaar als “Arubaanse achternamen” dat wij geneigd zijn ze niet in de 1e plaats te zien als “Franse” (Ecury) “Ierse” (Kelly) of zelfs Nederlandse (Tromp) achternamen.
  Mijn grootmoeder was er bijvoorbeeld heilig van overtuigd dat prinses Gracia van Monaco, van Arubaanse afkomst was (want haar meisjesnaam was Kelly) 🙂

 14. @ Dunnele Moraal. WEL: het gemak waarmee door veel Nederlanders (de Nederlandse media in het bijzonder)
  mensen naar believen worden benoemd als “Nederlanders” wanneer zij een heldenstatus bezitten en als “Antillianen/Curaçaoenaars” wanneer zij zich misdragen.

  Afgezien dat je wel eens wat meer moeite zou kunnen doen om Edgar te begrijpen, is het natuurlijk de sop de kool niet waard hoe iemand wordt benoemd en bij welke gelegenheid. Het interesseert namelijk geen hond in Nederland en is het ook niet waar, dat ze ineens Nederlander worden (dat zijn ze al qua nationaliteit), als ze een heldenstatus bezitten. Maak je niet zo druk, want Curacao heeft al aan de noodrem getrokken vanwege het geringe aantal helden door een heldenstatus te geven aan Wiels, Bernadina en Jones en volgende.

 15. @dubbelmoraal, jammer voor jou ben ik een blanke ydk en ik weet precies waar ik het over heb! Krijg genoeg te horen dat ik moet oprotten naar mijn land? Geen idee welk land dat is want ik heb geen familie in Nederland en ben er niet geboren en mijn overgrootouders ook niet!

 16. Gelukkig was er op de Nederlandse Antillen een hevig verzet tegen de Duitse agressors.
  Gelukkig voor Europa en gelukkig voor de Antillen. Je moet er toch niet aan denken hoe de bevolking er nu zou hebben uitgezien wanneer de oorlog gewonnen was door een stroming die alleen rasechte Ariers als volwaardige mensen beschouwden!

 17. @Jasser schreef op 16-05-2014 om 14:58;

  “Ach ja, voor ‘jullie’ zijn alle blanke Antillianen ook makambas!”

  Nou, jij bent iig geen blanke Antilliaan en zeker geen Kurazoleño. Je bent zeer waarschijnlijk ook geen Hollander.Je hebt het over “jullie” Antillianen en Antis, terwijl je het over Kurazoleños of YDK moet hebben. Dat verraadt jouw beweegredenen. Maar ik heb wel een idee waar jij vandaan komt..Het woordje Antis is door Surinamers in Nederland verzonnen.

  Niemand noemt mijn blanke ooms, tantes en neven makambas, niemand noemt mij makamba, ook al ben ik niet blond zoals een groot deel van mijn familie. Zolang ik mijn mond niet open doe, denkt men dat ik latino ben. Zodra ik begin te praten, weet elke YDK dat ik Kurazoleño ben. De zwarte Kurazoleño weet precies wie makamba is of niet. Dat geldt niet voor al die zwarte groepen die de laatste 10 jaar hier op het eiland zijn komen wonen. Een zwarte Haitiaan, zwarte Dominicaan of zwarte Surinamer weet dat niet, die noemen als het ze uitkomt inderdaad elke blanke op Curaçao makamba..Ze kennen de oude Europese familie achternamen van Korsou niet.

  Maar goed, de zwarte Kurazoleño di puro sepa weet in het algemeen precies als een blanke Kurazoleño ‘di puro sepa’ is of niet, dus herkent de blanke Kurazoleño heel makkelijk. Dat komt omdat de blanke Kurazoleño hetzelfde Papiamentu-accent bezigt als de zwarte YDK. Je weet niks, je kent de geschiedenis van Curaçao absoluut niet! Daarom kraam je zoveel onzin uit.

  Jij en menig andere gaan er van uit dat alle blanke Curacaoënaars van Nederlanders afstammen, of dat alle blanke Curaçaoënaars zich geen Kurazoleño voelen. NEEN dus. Op Curaçao bestond er van oudsher, lang voordat jouw poten deze rots bezoedelden, een blanke gemeenschap die uit verschillende Europese landen afkomstig was. Sterker, menig blanke Kurazoleño noemt de tegenwoordige Nederlanders op Curaçao gewoon makambas. Mijn blanke opa had de pesthekel aan makambas, dat mag je best weten hoor, O ja, en wij zijn niet van Hollandse komaf. Maar wel afkomstig uit Europa (en Venezuela), onze familie woont al sedert 1839 op Curaçao, een ander deel in Venezuela en de USA. In onze familie heeft er ook vermenging met de zwarte YDK én met Venezolanen plaatsgevonden, zoals in meerdere blanke families in het verleden het geval is geweest.

  En ja, natuurlijk, ook in mijn familie zijn er racisten, maar een anderssoortige racisme, niet het racisme waarmee de huidige makambas naar Curaçao togen. Gasten als jij zijn niet goedwijs, zodra een Kurazoleño iets schrijft dat niet bevalt, gaan jullie er vrijwel automatisch van uit dat de schrijver wel een zwarte Kurazoleño móét wezen. Alsof alleen de zwarte Kurazoleño kan schrijven. Dat is óók discriminatie!

  Natuurlijk is het wel zo dat in het algemeen de blanke YDK niet zo snel openlijk zijn mening ventileert over de situatie die nu op Korsóu heerst. Maar geloof me of niet, ook in blanke families zijn er mensen die schrijven en hun liefde voor het eiland betuigen. Vergeet niet dat er al 360 jaar blanken en Joden op Curaçao wonen. Trouwens, Curaçao had haar voorspoed, dat helaas niet meer is, niet aan de Hollanders te danken, maar aan de Curaçaose Sefardische Joden en de zwarte slaven en hun afstammelingen. Onze Papiamentu is ook door onze Joodse broeders een taal geworden, zij hebben het papiamentu als eersten op schrift gesteld. Dat in geval je ‘t nog niet wist!

  Trouwens, hoe kun je weten of Dubbel moraal blank of zwart is? Want dat bedoel je eigenlijk. Ben je soms helderziend?

  P.S.,
  toevallig las ik dat ook in Valkenswaard het hele centrum is afgezet is vanwege een op handen zijnde liquidatie, en dat zijn dus Hollanders, wat is het verschil met Zwolle? Simpel, in Zwolle zijn het Antillianen, het probleem wordt overigens door bepaalde lokale Zwolse journalistjes bewust erger en groter uitgebeeld en in Valkenswaard gaat het om Hollanders!

 18. Ja, we zijn zeer ”trots” zijn op de asfaltmeer die we hieraan hebben overgehouden. Er is nog steeds geen oplossing hiervoor. Het Curaçaose grondwater is vervuild tot aan Bandabou aan toe door dit milieuvervuilende asfaltmeer cq oliesmeer. Wat een trots…

 19. @Edgar:
  “k krijg het idee dat jullie van mening zijn dat jullie (en de huidige generaties) respect zouden moeten krijgen op basis van hetgeen Maduro en anderen hebben gedaan.”

  Wanneer ik aangeef dat er in Nederland veelal met 2 maten wordt gemeten, aangaande de beeldvorming m.b.t. Antillianen in het algemeen en Kurasoleños in het bijzonder en daar als illustratieve voorbeelden George Maduro en Ramsis Kwidama noem, dan krijg jij het idee dat “wij” (ik neem aan dat je daarmee Paisano en mij bedoelt, hoewel je ook “de huidige generaties” noemt) respect zouden verlangen op basis van “hetgeen Maduro en anderen hebben gedaan”??

  Laat ik jóu dan even uit de droom helpen:
  Het zijn idd Maduro, Kwidama en alle andere helden, die groot respect verdienen voor het geven van hun leven voor hun medemensen.
  Wat mij stoort is:
  NIET de vraag of jouw respect voor mensen die toevallig afkomstig zijn van hetzelfde eiland, gebaseerd is op de heldendaden van Maduro e.a.
  WEL: het gemak waarmee door veel Nederlanders (de Nederlandse media in het bijzonder)
  mensen naar believen worden benoemd als “Nederlanders” wanneer zij een heldenstatus bezitten en als “Antillianen/Curaçaoenaars” wanneer zij zich misdragen.

  Gaat het muntje enigszins vallen? Of blijf je volharden in je voorbarige conclusies?

 20. @Jasser,
  “ach ja voor jullie zijn alle blanke YDK ook makambas! of je voorouders hier al 400 jaar wonen maakt niet uit.”

  Op Curaçao worden Hudiu, Polaku, Protestant blanku etc. absoluut niet als makamba beschouwd.
  Makamba’s zijn o.a. te herkennen aan
  – hun vooringenomen veronderstellingen m.b.t. de huidskleur van andere reactanten:
  of die wel of niet qua uiterlijk meer lijken op George Maduro of op Ramsis Kwidama
  – het belang dat zij daaraan hechten en de conclusies die zij daaruit trekken
  – het daarop gebaseerde generaliserend hanteren van het voornaamwoord “jullie”
  – het gretig aangrijpen van incidenten, in een poging om gedocumenteerde argumenten te weerleggen

  Als jij Kurasoleño bent: bo mester sinti berguensa di bo soketada
  Als je Makamba bent: ach ja, dit was niet uitzonderlijk
  In alle andere gevallen: probeer er iets van te leren.

 21. @ Dubbele moraal en Paisano,

  Ik krijg het idee dat jullie van mening zijn dat jullie (en de huidige generaties) respect zouden moeten krijgen op basis van hetgeen Maduro en anderen hebben gedaan.

  Laat ik jullie even uit de droom helpen.

  ZIJ verdienen respect, jullie moeten het respect gewoon weer verdienen, net zoals ieder ander.
  Omdat mijn vader of moeder ooit wellicht iets heeft gedaan houdt niet in dat ik daarom automatisch met ontzag moet worden aangekeken. Ik ben niet mijn vader of mijn moeder oftewel men zal mij beoordelen om wie IK ben, niet om wie mijn ouders zijn.

  Dus is het zeker niet vreemd dat men crimenelen of andere misfits aanspreekt op hun gedrag. Zij hebben immers geen respect verdiend, sterker nog zij verspelen ieder respect dat ze misschien zouden mogen ontvangen.

  Gaat het muntje enigzins vallen of wil je nog altijd gerespecteerd worden om wat anderen hebben gedaan ?

 22. @Paisano en dubbel moraal, ach ja voor jullie zijn alle blanke YDK ook makambas! of je voorouders hier al 400 jaar wonen maakt niet uit.

  En trouwens vertel dat maar in de steden waar Antis wijken onveilig maken. Deze week in Zwolle dat de poltiie een hele wijk moet bewaken omdat antis elkaar willen afmaken!

 23. Wij zijn toch niks waard in hun ogen.

 24. @Paisano,
  Dat was in Nederland 70 jaar geleden al zo:
  George Maduro (ze kunnen niet eens zijn naam correct uitspreken!) leidde als cavalerie-officier de aanval op de “Leeuwenberg”, nam Duitse parachutisten gevangen, hielp geallieerde piloten via Spanje ontsnappen, werd verraden door een makamba, stierf in Dachau en werd posthuum onderscheiden met de Miltaire Willemsorde.
  Dus was hij een “NEDERLANDER”.

  In 2012 was het nog steeds precies hetzelfde:
  Ramsis Kwidama verdronk toen hij een jongen redde uit de Nieuwe Maas. Hij kreeg hiervoor posthuum de hoogste onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds (van de kant van de ouders van het geredde kind kon er nog geen woord van dank of sorry af voor de familie van Ramsis)
  Ramsis was een held en dat maakt ook van hèm een “NEDERLANDER”.

  Als jij of ik in Nederland een pedofiele buurman, die een van onze kinderen lastigvalt, een welverdiend pak slaag geeft, zijn wij natúúrlijk Antillianen (Curaçaoënaars) en zijn wij “allemaal crimineel”.

  Er is sinds WO2 dus niets veranderd en er zal ook niets veranderen:
  Asina nan kultura ta, i asina e lo keda pa semper!

 25. Op wat moeten ‘Antillen mogen trots zijn op oorlogsverleden’
  Want zelf de dissidenten ( Curaçaoënaars ) van de Held ( George Maduro ) van Nederland ontvangen geen waarde van de heldendaad .
  Want in de krant AD- 2010 verschenen met grote letters dat ALLE ATILLIANEN ZIJN CRIMINELEN .