• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

conferentie congres thumbCURAÇAO – Stichting Alton Paas is trots op de eerste conferentie over dwarslaesie. De conferentie in het Santa Barbara Beach and Golf Resort trok onlangs 140 deelnemers. Merendeels ging het om professionals en hulpverleners die kennis uitwisselden over dwarslaesie en de omgang daarmee.

Alton Paas zelf opende de conferentie. Hij wil dat dwarslaesiepatiënten een nieuw tijdperk ingaan waarin financiële beperkingen niet meer de richting bepalen van de levens van de patiënten. Minister Jeanne-Marie Francisca van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn gaf aan dat haar ministerie materiële en immateriële ondersteuning biedt aan mensen met een handicap. Ze sloot af door te zeggen dat haar ministerie staat voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven.

alton paas mediumComplicaties
Wat volgde waren diverse informatieve lezingen over de dwarslaesie. Suzy Kim sprak over complicaties die personen met een dwarslaesie kunnen tegenkomen op het moment dat ze de dwarslaesie krijgen. Een dwarslaesie ontstaat in de wervelkolom. Dat betekent niet alleen dat een persoon niet meer kan lopen, maar ook dat diverse complicaties kunnen optreden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het ademhalings- of spijsverteringssysteem of op seksueel gebied. Aldus wordt een persoon in zijn totaliteit door de dwarslaesie aangetast. De hoogte van de breuk in de wervelkolom bepaalt wat de persoon nog in staat is te doen.

Genezingsproces
Hoofdspreker dr. Oswald Steward, president van het bestuur van het Reeve-Irvine Dwarslaesie Onderzoek en professor aan de universiteit van Irvine, sprak over de ontwikkeling van genezing van een dwarslaesie tot nu toe. Hij gaf aan dat hij successen heeft bereikt bij muizen, maar dat het genezingsproces van het menselijk lichaam kostbaar is en tijd nodig heeft maar dat de samenwerking tussen de verschillende instituten om onderzoek en tests te doen nog veel verder zal reiken dan nu het geval is.

Rehabilitatie
Belangstellenden kregen uitvoerige uitleg over rehabilitatie in zowel Nederland als op Curaçao. Er moet nog veel werk worden verzet, vooral op het terrein van dwarslaesiepatiënten op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen veel beter voorgelicht worden en wellicht ook gecompenseerd als zij gehandicapten in dienst nemen.

Geschikte rolstoel
Opmerkelijker was dat op Curaçao momenteel geen geschikte rolstoelen worden verstrekt. Het probleem is dat fysiotherapeuten niet voldoende inspraak hebben en de patiënt vaak ook niet genoeg financiële middelen heeft, vanwege het feit dat de verzekering niet bereid is te investeren in een adequate rolstoel. Een ongeschikte rolstoel kan op zijn beurt ook complicaties veroorzaken waardoor het prijskaartje alleen maar verder oploopt. De regering kan ook andere maatregelen nemen die ten goede komen aan het voorkomen van dwarslaesie. Door het hoge aantal auto-ongelukken terug te dringen, raken minder mensen invalide.

CC7_6905
Foto’s: Caroline Castendijk

www.versgeperst.com