ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag staat Joseph Hart stil bij vorming van de jeugd.

Beste lezer, ik heb diverse artikels gepubliceerd over criminaliteit, de woonwijk, het gezin en de jeugd. Telkens weer blijkt dat vorming de sleutel is voor de oplossing. Er zijn verscheidene organisaties die toegewijd zijn aan de vorming van onze jeugd, het gezin en de wijk, zowel privé, religieus als openbaar. Ze verdienen onze steun en waardering, omdat velen ervan werken met vrijwilligers, die wonderen verrichten.

Ook moeten de leerkrachten vermeld worden die onze jeugd tussen zestien en 21 jaar op de SBO scholen, Feffik en KBB (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) voorbereiden op de toekomst door hen een vak bij te brengen of te leren beter te functioneren om een baan te bemachtigen. Het moet gezegd worden dat het VSBO niet functioneert zoals verwacht werd. Er is een groeiende behoefte naar de ambachtsschool van vroeger (ook in Nederland), om zo een lichting van ambachtslieden te vormen die we nu niet hebben.

Ons land biedt een ruime keus aan vormingsmogelijkheden aan onze jeugd, zowel voor degenen met veel als met minder capaciteiten. Of dit voldoende is om alle kinderen in onze gemeenschap te bereiken, is moeilijk te zeggen. Wat wel een probleem is, zijn de kinderen die niet naar school gaan of de school niet afmaken door gebrek aan steun van het gezin. Dit aantal groeit naar gelang armoede en het aantal eenoudergezinnen toeneemt, wanneer de ouder – meestal de moeder – niet werkt en niet weet hoe het kind op te voeden, door gebrek aan eigen ontwikkeling.

Erg alarmerend is het groeiend aantal kinderen met een deficiënt of zelfs disfunctionerend gedrag die een normale school niet kunnen bezoeken, omdat zij het werk van de leerkracht praktisch onmogelijk maken, terwijl hun ouders, over het algemeen, hetzelfde agressieve, onbeschofte en emotioneel volledig ongecontroleerde houding vertonen. Dit is de bron van de jeugdige crimineel die nu onze gemeenschap teistert.

Daarom is de prioriteit die onze Minister van Onderwijs heeft gegeven aan de vorming van kinderen tussen nul en vier jaar zo belangrijk. Zolang dit niet op een verantwoorde wijze wordt gerealiseerd, zal het aantal disfunctionerende kinderen blijven toenemen en bijdragen aan meer jeugdige misdadigers. Maar terwijl er gewerkt wordt aan de crèche van de toekomst voor de nul- tot vierjarigen, moet er een oplossing komen voor de kinderen die eigenlijk al ontspoord zijn, zoals uitgelegd in de vorige alinea.

Er zijn instellingen die hiermee belast zijn op grond van de Sociale Vormingsplicht van SOAW, waarbij discipline een zeer belangrijk aspect is. Echter, hun capaciteit is verre van toereikend om al de jongeren op te vangen die reeds zijn afgeweken van de normen en waarden die het fundament uitmaken voor een gezonde en evenwichtige gemeenschap. Zolang dit probleem niet is opgelost, kan er geen economische ontwikkeling zijn.

www.versgeperst.com