• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Foto Rijksoverheid: Ronald PlasterkCURAÇAO – Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd. Daarin doet hij verslag van de Koninkrijksconferentie die op 2 april plaatsvond op Aruba. Nederland en Curaçao hebben economische samenwerking en kinderrechten op de agenda gezet.

Ook cohesie in het koninkrijk, uitdagingen van kleine landen, samenwerking in het koninkrijk en praktische knelpunten bij het samenwerken, personen- en goederenverkeer en de zwakke financiële positie van Aruba kwamen ter tafel. Plasterk vertegenwoordigde Nederland en de BES-eilanden. Ook de andere landen in het Koninkrijk waren van de partij.

(tekst van het artikel gaat verder onder de brief)

Kamerbrief Over Het Verslag Koninkrijksconferentie 2014

Kinderrechten
Het agendapunt over kinderrechten is door Nederland en Curaçao gezamenlijk voorbereid. Er moet een taskforce kinderrechten opgezet worden die binnen afzienbare tijd met een kinderrechtenplan komt. Het eerste concept daarvan moet uiterlijk 20 november gepresenteerd worden.

Economische samenwerking
De Koninkrijkslanden kunnen veel voordeel halen als potentieel hub, vinden de deelnemers. Kennis over buitenlandse handel, belastingverdragen, mededinging, luchtvaart en maritieme zaken moeten daarom zo goed mogelijk uitgewisseld worden. Onder voorzitterschap van Curaçao wordt er een werkgroep ingesteld naar het instellen van een vrijhandelszone tussen de (ei)landen van de voormalige Nederlandse Antillen. Binnen zes maanden wordt daarover gerapporteerd.

Conclusies Koninkrijksconferentie 2014

www.versgeperst.com