• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

RechterCURAÇAO – Advocaten Eldon Sulvaran, Chester Peterson en Anthony Eustatius vinden dat ze het volste recht hebben zich openlijk uit te laten over de corrupte rechterlijke macht op Curaçao. Dat staat in hun verweer dat ze vrijdag indienden tijdens de klachtbehandelingszaak.

Caribisch Netwerk maakte hier verslag van.

Zes klachten
De Orde van Advocaten, individuele juristen en een burger hadden samen zes klachten ingediend bij de Raad van Toezicht op de Advocatuur. Ze vonden de uitlatingen van Sulvaran en zijn collega’s in de rechtszaal en in de media te ver gaan. Sulvaran noemde een rechter in de pers een crimineel. In een opiniestuk in een lokale krant stelde Sulvaran dat de ‘rot behoorlijk diep zit bij dit Hof’ en dat hij benieuwd is, ‘wie deze beerput ooit gaat opruimen’.

Verweerschrift
De klagers vinden dat Sulvaran en zijn collega’s hebben opgeroepen tot verdeeldheid en geweld. De advocaten zeggen dat de uitlatingen zijn gedaan tegen de achtergrond van de consensusrijkswetten die Nederlandse controle over Justitie op Curaçao en St. Maarten mogelijk maken. In hun beleving wordt er een “oorlog zonder bloedvergieten” gevoerd om deze wetten van tafel te krijgen. Ze vinden dat Justitie op Curaçao bevolkt wordt door juristen die de autonomie van Curaçao beperken. “Als deze wetten niet van tafel gaan kan dit conflict op enig moment tot geweld leiden, omdat dit dan de enige optie zal zijn om onze autonomie terug te krijgen”, aldus het verweerschrift.

Vrije meningsuiting
De drie advocaten beroepen zich op artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Daarin is de vrijheid van meningsuiting geregeld. In de tweede paragraaf van dit artikel staat ook dat er voorwaarden verbonden zijn aan het uitoefenen van vrije meningsuiting en dat het niet de bedoeling kan zijn het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht aan te tasten. De drie advocaten vinden dat dit deel restrictief moeten worden uitgelegd en dat alleen zwaarwegende belangen een beperking van de vrijheid van meningsuiting kunnen rechtvaardigen. De inhoudelijke behandeling van de zes ingediende klachten tegen Sulvaran, Peterson en Eustatius is op 7 mei.

14 reacties op “Sulvaran: ‘Wij mogen rechterlijke macht corrupt noemen’”

 1. “De advocaten (van kwade zaken) zeggen dat de uitlatingen zijn gedaan tegen de achtergrond van de consensusrijkswetten die Nederlandse controle over Justitie op Curaçao en St. Maarten mogelijk maken. “Als deze wetten niet van tafel gaan kan dit conflict op enig moment tot geweld leiden, omdat dit dan de enige optie zal zijn om onze autonomie terug te krijgen”, aldus het verweerschrift.”
  Wat een kletskoek verweerschrift. Na vijf jaar worden de consensus rijkswetten geëvalueerd en in overleg aangepast. Dreigen met geweld is ook zo’n komiek zwaktebod. En de autonomie terugkrijgen is een regelrechte leugen, omdat Curacao nooit meer autonomie heeft gekend dan ze nu heeft na 10-10-2010. Van terugkrijgen is dus geen sprake. Rethoriek van de kouwe grond. Sprookjesbos en fabeltjeskrant in één Bestemd voor de minder geletterden onder ons. ( Veelal het eigen kantoorpersoneel en wat meelopende politieke hansworsten) Degene met de grootste bek, heeft het meest gelijk, is kennelijk de redenatie hier.

 2. Consensus rijkswetten…Sulvaran… “Als deze wetten niet van tafel gaan kan dit conflict op enig moment tot geweld leiden, omdat dit dan de enige optie zal zijn om onze autonomie terug te krijgen”

  Dan te bedenken dat met behulp van deze wetten onze begrotingsdiscipline weer terug kwam.

  Dan te bedenken dat hulp bij uit de hand lopende criminaliteit ook door deze rijkswetten geregeld kan worden.

  Duidelijk is dat het creeren van wanbestuur en onberkte criminaliteit het doel is. Desnoods met meer geweld. De toekomst die Curacao heeft als deze lieden het voor het vertellen krijgen is duidelijk.

 3. Ik weet niet op welke universiteit Sulvaran zijn studie heeft gevolgd maar het was in ieder geval geen beste. Sulvaran ter info: rechters maken geen wetten, rechters heffen geen wetten op, rechters HANDHAVEN democratisch, door anderen gemaakte wetten. Dus om de rechterlijke macht corrupt te noemen omdat anders de vigerende wetten blijven bestaan, is een verweer waar iedere advocaat die er wel verstand van heeft, de lachstuipen van krijgt .Als je de wetten van tafel wilt krijgen, moet je je pijlen op andere instanties richten. Je bent een schande voor de advocatuur, Maar jouw acties zijn bedoeld om een “hoger “doel te bereiken.: de totale omverwerping van de democratie teneinde het volk te knechten en jou en jouw “vrienden” macht en rijkdom te geven. Je bent de wegbereider van de maffia..Tenslotte in het kader van het recht op vrije meningsuiting door jou zo te vuur en te zwaard verdedigd : je bent een oplichter ,maffioos en geen knip voor je neus waard !. En dat weet je zelf ook maar je bent te diep gezonken om nog te veranderen.

 4. het scenario van Pukkie is zeer denkbeeldig.
  De maffia krijgt na nieuwe verkiezingen alle macht en kan verder gaan met dit land te criminaliseren.
  hopelijk zal het nooit zover komen.
  De rechters en het OM zijn de enige die dit nu nog kunnen aanpakken.
  Als ze langer wachten, dan kunnen we beter met zijn allen gaan verhuizen naar NL.
  voor dat de bosmanwet zijn interde doet.
  rare wereld waarin we leven hier op curacao zijn de criminelen de baas geworden…
  hoe lang nog???

 5. Die club van Sulvaran, wordt een politieke partij en gaat meedoen aan de verkiezingen. Schotte is een onzekere factor geworden voor de geldschieters, die die gaan risico spreiden.
  Met nog een clubje raddraaiers erbij b.v.MAN. zou het mogelijk zijn om een coalitie van drie partijen te vormen, met of zonder Schotte als premier. Maar wel met volledige voorzetting van het Schotte beleid : Het land Curacao volledig leegzuigen. In 2015 worden de afspraken geëvalueerd. Daarna wellicht aangepast. Waar gaat die overeenkomst over ? Juist, Justitie en financiën. Als alle toezicht van tafel is, kan de mafia voluit aan de slag. Mark my words

 6. @Edgar Hoe je het ook wendt of keert, hij is bewust bezig met het juridisch systeem op het eiland te ondermijnen en een groot deel van de bevolking gelooft hem zonder meer. Helaas praten we dan over het onopgeleidde deel van de bevolking waar het racisme diep geworteld is. Zij zijn zeer gemakkelijk te beinvloeden en hebben totaal niet door dat zij worden gebruikt door lieden die het niet zo goed voor hebben met dit eiland.

  ZE zijn bewust bezig met het juridisch systeem op het eiland te ondermijnen. Het is een klein groepje schreeuwers die hopi aandacht trekken en inhoudelijk het niet redden (zoals @Volksverklakkerij het uitstekend verwoord) en dus het van de rassenkaart moet hebben.

  Normaal heb je dan een MP of fractieleiders die zich distancieeren. Maar Rosaria vraagt zich nog eens af wat voor Land we willen zijn en komt kennelijk tot de conclusie dat we dit zijn. Ivar Asjes en aanhang maken zelf overvloedig gebruik van de rassenkaart, dus ook daar je niets van horen. Toch denk ik dat wel veel mensen inmiddels doorhebben waar dit trio mee bezig is. Zeker van Sulvaran.

 7. @Edgar en @Volksverklakkerij: uitstekend verwoord, danki!

 8. Sulvaran is totaal niet geinteresseerd in de behandeling van deze klachten, hij weet dat hij hoe dan ook altijd wint.
  Wordt hij veroordeeld dan zal zijn achterban schreeuwen dat dit het gevolg is van Nederlandse invloed in een corrupt systeem.
  Wint hij dan is het hek van de dam en kunnen we nog meer uitlatingen van hem verwachten.

  Hoe je het ook wendt of keert, hij is bewust bezig met het juridisch systeem op het eiland te ondermijnen en een groot deel van de bevolking gelooft hem zonder meer. Helaas praten we dan over het onopgeleidde deel van de bevolking waar het racisme diep geworteld is. Zij zijn zeer gemakkelijk te beinvloeden en hebben totaal niet door dat zij worden gebruikt door lieden die het niet zo goed voor hebben met dit eiland.

  Het is jammer dat er niemand uit de politiek opstaat om Sulvaran c.s. tot de orde te roepen. Zij laten het bewust aankomen op een confrontatie en gezien de gekozen weg van Sulvaran gaat die confrontatie er wel komen. Alleen een zeer sterk signaal van de gemeenschap dat men het gedrag van Sulvaran afkeurt kan hier verandering in brengen.

 9. the past, op 24-03-2014 om 08:49 schreef:

  De haat tegen rechters van Sulvaran zit diep. In de jaren 70 werd Sulvaran’s vader, toen nog rechercheur betrapt op doorverkopen van in beslag genomen goederen. Hij werd oneervol ontslagen en liep financieel ook vast. Tijdje later werd hij failliet verklaart. Sulvaran sr. besloot toen de rechter in elkaar te slaan.

  Het is goed om dit soort zaken te weten.
  Dan weten we meteen uit wat voor soort nest deze man komt.
  De appel valt niet ver van de boom.

  De grootste maffia advokaat van het eiland, slaat om zich heen als een dolle.
  Vindt zichzelf vreselijk belangrijk en maakt daardoor zichzelf en zijn kantoor ontzettend belachelijk.
  hopeleijk dat het OM en de rechters hem wel durven aanpakken.

 10. Er was een rechter in 1999 die een template gebruikte en een fout maakte in de keuzeopties. Het Hof heeft dat hersteld. Fouten blijven menselijk, de fout is verbeterd, de manier van werken is aangepast zodat het niet meer kon gebeuren, en er was geen verdere schade voor de verdachte.

  De rechter in kwestie wordt daarentegen geregeld nog steeds door Sulvaran belaagd. Alsmede van corruptie en valsheid in geschrifte beschuldigd. Beschuldigingen die nergens op gebasseerd zijn.

  De Deken dient uiteindelijk een klacht in tegen de continueerende misleidende beschuldigingen, en wat gebeurd dan? De Deken wordt zonder enige aanleiding of op basis van enige feit van racisme en ethnische zuivering beschuldigd. Andermaal beschuldigingen die nergens op gebasseerd zijn.

  Sulvaran & Peterson strijden niet tegen corruptive en/of racisme. Ze trachten slechts de rechterlijke macht in diskrediet te trekken vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek tegen clienten Schotte en Dos Santos.

 11. De haat tegen rechters van Sulvaran zit diep. In de jaren 70 werd Sulvaran’s vader, toen nog rechercheur betrapt op doorverkopen van in beslag genomen goederen. Hij werd oneervol ontslagen en liep financieel ook vast. Tijdje later werd hij failliet verklaart. Sulvaran sr. besloot toen de rechter in elkaar te slaan.

 12. De advocaten zeggen dat de uitlatingen zijn gedaan tegen de achtergrond van de consensusrijkswetten.

  Even vergeten dat het voor 10-10-10 Peppie Sulvaran zelf was is die Schotte hierover positief adviseerde?

 13. Sorry correctie bij 45 moorden moest zijn 24 moorden.

 14. Advocaten vallen ook onder het rechtelijkemacht. Wil hij daarmee vertellen dat de advocaten niet corrupt zijn en geen geld ontvangen van criminelen onder de tafel zonder het op te geven aan belastingen. Deze soort uitspraken vallen onder het verantwoording van Dhr Sulvaran en Peterson. Hun pleiten de criminelen vrij tegen de verwachtingen in van de slachtoffers. Ik denk dat het volk niet achter dit soort uitspraken staat. Volgens mij Dhr Sulvaran heeft zijn lesje niet goed geleerd van 10.-10-10 dat Curacao in de baan zit of zat van de maffia. Voor mij part moeten er meer juristen komen die de autonomie van Curacao tegen houden. De Curacaonaars hebben allemaal hun lesje gehad. Het eiland kan niet autonoom worden met een stelletje maffia aan het roer. God zij dank dat wij Nederland nog hadden om op hun manier in te grijpen, anders was het gebeurd met Curacao en zijn zogenaamde juristen. 45 moorden vorige jaar en eerste 3 maanden van dit jaar al 9 moorden, de kassa blijft bij Sulvaran en Peterson rinkelen ten koste van het volk. Lekker zeg. Het gerechtelijke systeem is niet honderd procent maar het fuctioneerd nog steeds.