• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Plastic export met volle container met LDPE plasticCURAÇAO – Milieuorganisatie Green Force exporteert achttienduizend kilo oud plastic naar Vietnam. “De kopers komen ook deze keer uit Nederland”, meldt de eigenaar Timo Brouwer. Vorig jaar exporteerde het bedrijf 60 duizend kilo plastic. Green Force verkeert echter in zwaar weer en heeft (overheids)steun nodig.

Green Force voert daarnaast campagne om organisaties bewust te maken van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot het milieu. Het bedrijf hoopt dat er dan minder afval naar de Landfill gaat en dat ondernemers op een duurzame manier met grondstoffen omgaan.

Sponsor
Timo Brouwer meldt dat ze hun activiteiten willen uitbreiden, maar de middelen dit echter niet toelaten. “We zijn naarstig op zoek naar een stuk grond in erfpacht of bruikleen, zodat we de activiteiten kunnen voortzetten. Tot nog toe ontvangen we geen hulp van de regering en dat zal ertoe leiden dat we dit jaar minder kunnen doen voor het milieu van Curaçao. Ook is er een grote kans dat we onze bezigheden spijtig genoeg moeten afslanken of helemaal moeten stopzetten in de nabije toekomst”. De eigenaar doet daarom een oproep aan de regering of een bonafide sponsor, om het bedrijf te helpen aan een stuk industriegebied of een loods.

Plastic export emt eigenaar van Green Force Timo

15 reacties op “Green Force heeft (overheids)steun nodig”

 1. Een simpel uitweg ,doordat recycling uitgaanstoffen zijn bepaalde giftige gassen .
  Het is beter niet naar de Overheid gaan maar direct naar Raffinaderij Isla gaan voor een stuk terrein van Raffinaderij Isla te huren of kopen .
  Want de meeste onbewonendegebied zijn van Raffinaderij Isla en niet van de Overheid

 2. Dit is typisch.
  Veel tereinen zijn al uitgegeven aan vriendjes of groepen hebben first right opties.

  GF werkt keihard om een oplossing te brengen, maar onze gezagdragers zijn weer te blind of hebben vrienden teveel belang. Nu is er nog weinig geld te verdienen met recycling, maar zodra Greenforce heeft uitgevonden hoe het wel efficiënt en rendabel kan, zul je de aasgieren zien uitvliegen die wel met publieke middelen hun zakken gaan vullen.

  Dinosauriërs innoveren niet. En natuurlijk moet er een selectie worden gemaakt om oppertunisten te weren. Maar Timo heeft de afgelopen jaren een bijzonder goed trackrecord achter gelaten. Hem niet helpen is een doodzonde.

 3. @ Kabuya/Jacinto. Door mijn kennis kunt ik jullie zo zeggen want ik heb Zelfstandig Ondernemer gestudeerd .

  Ook dat. Wat heb je eigenlijk niet gestudeerd en waarom laat je toch steeds blijken het niet verder dan de basisschool te hebben geschopt?

 4. WHO: 7 miljoen doden door vervuilde lucht
  Luchtvervuiling eist jaarlijks in de wereld ongeveer zeven miljoen levens. Ruim de helft van de sterfgevallen is het gevolg van het inademen van dampen van kachels of kooktoestellen binnenshuis. Dat staat in een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
  Luchtvervuiling is volgens de WHO het belangrijkste gezondheidsrisico dat voortkomt uit het milieu. Het is de oorzaak van ongeveer een op de acht sterfgevallen.
  Tot de belangrijkste risico’s behoort fijnstof, dat diep in de longen kan raken en irritatie veroorzaakt. Onderzoekers vermoeden ook dat luchtvervuiling kan leiden tot ontstekingen in het hart.
  De WHO schat dat ongeveer 4,3 miljoen sterfgevallen in 2012 terug te voeren zijn op vervuilde lucht binnenshuis, voornamelijk door het koken op hout of kool in Azië. Van de naar schatting 3,7 miljoen doden door vervuilde buitenlucht deed zich bijna negentig procent voor in ontwikkelingslanden. De WHO merkt op dat er veel overlap is, omdat veel mensen zowel binnen als buiten vervuilde lucht inademen.
  De nieuwe schattingen liggen meer dan twee keer zo hoog als voorheen. Ze zijn voornamelijk gebaseerd op rekenmodellen. De toename is deels te verklaren door betere informatie over de gezondheidseffecten van vervuiling en betere detectiemethoden. Vorig jaar legde de WHO ook een verband tussen luchtvervuiling en long- en blaaskanker.

 5. Aan de heer opmerker:
  Green Force vraagt niet om geld, alleen een stuk grond om te kunnen ontwikkelen. U vindt dat ik de maakelikke weg neemt?, weet u wel dat ik al 4 jaar me inzet voor het milieu van Curacao en daarvoor niets in de plaats heb gekregen. Ja u leest het goed, ik werk al 4 jaar non profit zonder salaris. En dat vindt u makkelijk?. Ga toch lekker zelf de troep hier opruimen tegen nul betaling.

  Men die mij kent weet dat het goed zit, dat dit gebeurd met passie en om de juiste redenen. Ik vraag geen geld, geen belastingvoordeel of bescherming. Ik vraag om een stuk grond zoals elk bedrijf die nodig heeft om te kunnen functioneren.

  Verder kost het de belastingbetaler niets, de stukken grond zijn eigendom van de regering en die leveren op dit moment niets op omdat ze leeg staan, dus door ze aan Green Force te geven in erfpacht, krijgt de regering ook nog is betaald en worden de stukken grond economisch ontwikkeld.

  Maar ja, wat weet u over recycling?, u bent zeker veroorzaker van een deel van het afval probleem hier op het eiland in plaats van een recycler. Anders zou u anders pratten.
  Green Force

 6. Geachte , Green Force
  Als het is een serieuze zaak en jullie hebben een terrein nodig voor afval .
  Waarom gaat jullie niet naar een bank voor een lening ?
  Door mijn kennis kunt ik jullie zo zeggen want ik heb Zelfstandig Ondernemer gestudeerd .

 7. Ik neem aan dat Green Force een particulier bedrijf is dat misschien wel het beste voor heeft met Curacao maar dat er om die redenen overheidssteun gegeven moet worden lijkt mij niet op zijn plaats.
  In het verleden is aan diverse bedrijven steun verleend, hetzij via belasting voordelen of importheffingen ter “bescherming” van de markt.
  Van al deze bedrijven zijn er slecht enkele overgebleven die na dat deze voordelen verdwenen waren het zelf hebben kunnen redden door innovatie. Het meerendeel is echter failliet gegaan met achterlating van vele (belasting) schulden.
  Om de belastingbetaler op te laten draaien voor een partiuculier initiatief zal niet verstandig zijn, men heeft in het verleden daarvan genoeg geleerd.
  Ik zou de eigenaar willen adviseren om eens verder te kijken en niet de makkelijkste manier te vinden om zijn bedrijf te runnen.

 8. Ik stel voor dat Greenforce zich inzet voor statie geld op flessen en blikjes.
  Dit zorgt niet alleen voor een grotere opkomst van het recyclen van deze artiekelen, de flessen die niet gerecyled worden brengen dan geld op voor Greenforce om hun acties mee te bekostigen.

 9. Beste mensen,
  Green Force heeft alleen hulp nodig bij het verkrijgen van een stuk grond. De verdere investeringen die nodig zijn zullen door het bedrijf zelf gedragen worden.

  Omtrent het verbranden van afval, dat is niet de beste oplossing, en zekker niet een duurzame oplossing aangezien je dan geen optimal gebruik maakt van de grondstoffen. Verder produceert het verbranden van afval dioxines. Ik ben niet tegen het verbranden van afval mits er eerst alles wat recyclebaar is, uit gehaald wordt voor hergebruik en mits het op een schone manier gebeurd.

  Aangezien de economische omstandigheden van Curacao, denk ik niet dat het op een schone manier zal gebeuren door de prijzen van de filter installaties die er voor nodig zijn.

  Eerst moet alles gerecyled worden wat er op Curacao gerecycled kan worden, dan wat overblijft kan verbrand worden. Een filter installatie voor zo een afvalverbrandings installatie kost al gauw 35 miljoen dollar, is me verteld, wie gaat dat betalen?. En dan hebben we het alleen over de filter, daar komt nog boven op de kosten van de rest van de fabriek. Of gaat Curacao verder met de vervuiling van de lucht en toedragen aan de opwarming van de aarde door er geen filter op te zetten zoals bij de raffinaderij?.

  Met vriendelijke groet,
  Green Force

 10. We komen terug aan het begin .
  De woord steun klik geraffineerd maar dat blijkt beter investering te zijn .
  In deze project blijkt dat de overheid moet uitgeven zonder % te kunnen verdienen in de winstgeld

 11. Hele goeie ideeën allemaal maar onze “verwachtingen” van onze regering moeten toch wat omlaag gesteld worden ze zijn tenslotte niet eens in staat de “milieu wetgeving” als wet te bekrachtigen. No nos mes no por.
  Nu heb ik ook nog een idee, we gebruiken de verbrandingsovens van de Isla om onze troep te verbranden en ja ik weet het, blijft de vraag hoe krijgen wij onze troep bij die verbrandingsovens ? Selikor ?

 12. Dan krijgt je weer lucht vervuiling. Dit is zaken doen, duh!

 13. Ze moeten op Curacao gewoon een grote verbrandings oven neer zetten die ze ook in Nederland gebruiken probleem opgelost.

 14. advies @ greenforce.
  doe gewoon als de rest van de bevolking, zoek een stuk overheids terrein gebruik het en als ze (dus de overheid) problemen maakt, beroep je op het gelijkheids beginsel.

  ander advies, laat de overheid 1 gulden van de 20 gulden die nu aan selikor word betaald doneren aan de green force, immers minder afval is minder werk voor selikor.

  trouwens waarom geen overslagstation op de landfill, daar is grond zat.

 15. Ik weet wel een stukje terrein voor ze.
  Achter het festival center op Brievengat ligt een open stuk terrein, met grofweg 50,000 kg afval erop, van plastic, afwasmachines, huisafval tot auto’s.
  Hoeven ze het afval ook niet meer te transporteren, alleen nog even scheiden en klaar is Kees.

  Dit is nu 1 van de initiatieven waar de overheid WEL geld aan zou moeten geven. Het is in het belang van het eiland en levert een positieve bijdrage. Een paar snoepreisjes minder en alles kan worden betaald.