• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De werkloosheid onder niet-westerse migranten is met 16 procent ruim drie keer zo hoog als onder autochone Nederlanders (5 procent). Dat staat in het Jaarrapport Integratie over 2013. Ook de jeugdwerkloosheid onder allochtonen (28 procent) is veel hoger dan onder autochtonen (10 procent). 

Het rapport, onder redactie van dr. Willem Huijnk, dr. Mérove Gijsberts en dr. Jaco Dagevos, is opgesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In het rapport wordt een beeld gegeven van de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van migrantengroepen. Het rapport is geschreven voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Directie Integratie & Samenleving en is vandaag aangeboden aan minister Lodewijk Asscher.

Discriminatie
Met name de jeugdwerkloosheid is sinds 2008, toen de economische crisis begon, snel toegenomen. Dat ligt volgens de onderzoekers niet alleen aan de zogehten ‘allochtonen’ zelf. “Bij gelijke kwalificaties zijn migranten vaker werkloos dan autochtonen (…) De achterstand wordt groter wanneer het economisch tij tegenzit: de werkloosheid neemt dan harder toe bij migranten die over dezelfde kwalificaties beschikken als autochtone Nederlanders. Dit wijst er op dat werkgevers bij een groter aanbod van werknemers selectiever kunnen zijn en er dus meer ruimte is voor de invloed van (onbewuste) vooroordelen en/of statische discriminatie”, aldus het rapport.

Flexwerkers
Jongeren zijn extra kwetsbaar vanwege het hoge aandeel met een flexibele arbeidsrelatie. Ruim twee derde (68 procent) van de werkende niet-westerse jongeren heeft een flexibele baan. Bij autochtone jongeren is dit ongeveer de helft.

Armoede
De grotere werkloosheid laat ook op sociaal gebied zijn sporen na. Van de niet-westerse kinderen in Nederland leeft één op de vier in een armoedehuishouden. Bij autochtone kinderen is dit één op de zestien.

Ontwikkelnig gestrand
Het beroepsniveau is sinds begin deze eeuw toegenomen. Het aandeel op een hoog beroepsniveau werkzame migranten is tussen 2001 en 2012 gestegen van 19 naar 24 procent. Sinds 2001 is het aandeel migrantenvrouwen met een betaalde baan toegenomen. De crisis heeft deze toename de laatste jaren echter tot staan gebracht.

Jaarrapport Integratie 2013

7 reacties op “SCP: Somber beeld arbeidsmarktpositie migranten in NL”

 1. Veel van deze mensen zouden in hun thuislanden ook niet aan de bak komen.. Bij wie ligt dus de schuld? Er is te weinig werk in Nederland.. Als je wilt werken moet je het hard aanpakken.. recht van de sterkste!

 2. Het cijfer wordt nog slechter als we het corrigeren voor het nepotisme van Fraudelyne Wiels, die allerlei oncapabele partijvriendjes en familieleden aan een baantje bij het Curacaohuis heeft geholpen.

 3. Het probleem in Nederland is dat het te gemakkelijk is om zonder vaardigheden, kennis of motivatie het land binnen te komen en daar de rest van het leven door te komen op kosten van de gemeenschap. De gemakkelijkste weg was de asielprocedure, want dan krijg je alles cadeau al weet men wel bijna zeker dat je vluchtverhaal een grote leugen is. Daarnaast trouwden nakomelingen van gastarbeiders bij voorkeur met een partner uit het land van herkomst, dikwijls een neef of nicht, die daarmee ook automatisch een verblijfsvergunning kreeg.
  Dat alles heeft geleid tot een grote groep Nederlanders met een niet westerse achtergrond die veel moeite heeft zich aan te passen aan de Nederlandse normen en waarden. Ook op het gebied van opleidingsniveau scoort men slechter dan de gemiddelde autochtone Nederlander. Tenslotte is men vooral onder bepaalde groepen, zoals Marokkanen, aanzienlijk crimineler dan de rest van de bevolking en is men niet loyaal naar de Nederlandse samenleving.

  Als werkgever is het van belang werknemers te hebben die bekwaam zijn, productief en betrouwbaar. Het gaat om het voortbestaan van je bedrijf!
  In de situatie zoals die nu is heeft men het voor het uitkiezen dus als er een sollicitant is met de juiste papieren en ervaring die op je neef lijkt en een gelijkwaardige sollicitant uit een bevolkingsgroep waar je zulke onaangename berichten over hoort dan is de keuze snel gemaakt.

  Er is hier zeker sprake van ethnisch vooroordeel en misschien zelfs zou je hier en daar van discriminatie kunnen spreken. Feitelijk is het gewoon verstandig zakelijk handelen. Een bedrijf is geen liefdadigheidsinstelling of een instituut ter bevordering van de emancipatie van lieden wie wij niet gevraagd hebben om hier te komen wonen. Er moet gewoon geld verdiend worden en dat doe je met de best gemotiveerde en best passende werknemers.

  Vanuit de politiek, met name vanuit de cliëntelistische PvdA, de partij die drijft op de allochtone stemmen en de stemmen van uitkeringsgenieters, wordt hier veel drukte over gemaakt. De allochtonen dreigen de partij de rug toe te keren en dat kost macht en baantjes. Vandaar dat er gauw geroepen wordt dat er discriminatie is en dat men er wat aan gaat doen. Verkiezingsretoriek waar niets van terecht komt. De werkende mens heeft het een beetje gehad met de linkse multicul onzin.

  De Curaçaose immigratieregels zijn zo gek niet, dat hadden ze in Nederland al vijftig jaar geleden moeten invoeren, maar dan voor iedereen behalve voor de rijksgenoten. Dat had een hoop problemen voorkomen.

 4. Zou het toeval zijn dat de behandeling van de Bosmanwet even was uitgesteld?

 5. Wanneer we nu eens die cijfers gaan opschonen en de niet werkwilligen van het aantal werklozen afhalen………………….dan krijgen we ineens een heel ander plaatje.

  Maar ja, dan moet je een taboe doorbreken en dat doen we niet graag.

 6. Zou ons aller Wiels zijn 20/80 of 80/20 regeling dan toch van Nederland hebben afgekeken ?

 7. Ja het is voor iedereen moeilijk..