• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

SDKK gevangenis Bon FuturoCURAÇAO – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ronald Plasterk heeft de Tweede Kamer een rapport aangeboden over detentiefaciliteiten op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het onderzoek ernaar dateert van januari 2013. De onderzoekers concluderen dat verbeteringen niet altijd standhouden.

Na de inspecties konden eerst de ministers van Justitie een reactie geven op de rapporten, wat maanden duurde. Plasterk: “Met de landen is (…) afgesproken om de rapporten tegelijkertijd met hun toekomstig alternatief aan de Rijksministerraad aan te bieden. Ondanks aandringen hebben de landen hun alternatief nog niet gepresenteerd”. Plasterk wilde niet langer wachten op de ingediende alterantieven.

Onderzoek
Professor P.C. Vegter (bijzonder hoogleraar penitentiair recht) en Geert Pesselse (docent en promovendus straf(proces)recht), beiden verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, voerden het onderzoek uit namens het CPT (Committee for the Prevention of Torture) van de Raad van Europa. Op Curaçao namen zij de onder meer de SDKK-gevangenis en de politiecellen in Barber en Rio Canario onder de loep.

Structureel probleem
In december 2007 constateerde de CPT ernstige misstanden in de detentiefaciliteiten op de drie eilanden. Sindsdien moeten ze een halfjaarlijkse voortgangsrapportage indienen. Sinds 10-10-’10 is het proces voor het op orde brengen van de detentiefaciliteiten echter tot stilstand gekomen, vinden Vegter en Pesselse. Er zijn wel degelijk verbeteringen doorgevoerd, maar de verbeteringen hielden geen stand of werden overschaduwd door andere verslechteringen. Dat is een van de structureel problemen, vinden de onderzoekers. Verder is er geen dagprogramma waarmee de gedetineerden iets met hun bestaan kunnen doen. Het personeel bewaakt, maar geeft geen inhoud aan de behandeling van de gevangenen. Gebouwen vertonen grote gebreken, net als de organisatie binnen de detentiecentra. Daardoor is de veiligheid voor zowel personeel als gedetineerden ver onder de maat.

Kortdurende detentie
Het onderzoek richt zich niet alleen op langdurige detentie, maar kijkt ook naar mensen die kort vastgezet worden. Het risico op mishandeling, foltering of een vernederende behandeling is vlak na het moment van aanhouding namelijk het grootst. Het CPT beveelt aan dat de opsluiting in een politiecel zo kort mogelijk gehouden moet worden. Wettelijk gezien mag een arrestant maximaal achttien dagen vast blijven zitten in een politiecel. Die grens werd aanvankelijk vaak overschreden, tegenwoordig gebeurt dat incidenteel. In de regel worden mensen in voorarrest nu na tien dagen naar blok 1 in de SDKK-gevangenis overgebracht. Tijdens eerdere inspecties was die afdeling nog vol, gedurende het onderzoek van 2013 was dat niet het geval.

Barber
In 2007 oordeelde het CPT vernietigend over de omstandigheden in de politiecellen van Barber. Onder andere de slechte ventilatie, de hoge temperatuur en het ontbreken van een belsysteem was onacceptabel. De muizen en muskieten zijn inmiddels verdwenen en ook de lekkage is verholpen. Wel bleken een aantal van de matrassen gescheurd te zijn en werkten niet alle alarmbellen. Toch zijn de omstandigheden nu op een behoorlijk niveau, volgens het rapport. Het ontbreken van natuurlijk licht in de cel is wel een probleem.

Rio Canario
Het politiecellencomplex Rio Canario was bestemd voor het vasthouden van bolletjesslikkers. Omdat dit type drugssmokkel sterk verminderd is, wordt het cellenblok nu gebruikt voor het vastzetten van reguliere arrestanten. “Het huidige cellencomplex in Rio Canario is nogal donker en ongeschikt voor het vasthouden van arrestanten in verband met de stank uit de riolering. (…) Gemeld werd dat de dag voor ons bezoek schoonmaakwerkzaamheden hadden plaatsgevonden. Desondanks (of juist als gevolg daarvan) rook het complex tijdens ons bezoek zeer sterk naar benzine”, zo meldt het rapport. Voor de schoonmaak hing er volgens een gedetineerde juist een sterke rioollucht.

SDKK
In de SDKK-gevangenis  is de beveiliging enigszins verbeterd, maar is het leefklimaat structureel onveilig. Geweld tussen gevangenen is in de afgelopen jaren afgenomen. Toch vonden er tussen juli 2011 en maart 2013, toen het rapport af was, drie schietpartijen plaats tussen gedetineerden. Veroordeelde gevangenen worden in een enkel geval nog wel teruggeplaatst om hun straf in een politiecel uit te zitten, maar hun aantal is sterk afgenomen omdat dit verboden is. Mede door onderbezetting en een hoog verzuimpercentage heeft het gevangenispersoneel de handen vol. ‘s Avonds en in het weekeinde zijn de gevaren voor zowel gedetineerden als personeelsleden het grootst, stelt het rapport.

Middellange termijn
Vegter en Pesselse koesteren na vijf inspecties twijfels of Curaçao, Aruba en Sint Maarten op middellange termijn wel in staat zijn om de detentieomstandigheden structureel te verbeteren. “Het komt aan op een structurele oplossing waarbij onvermijdelijk een leidende rol voor Nederland zal moeten zijn weggelegd”, meldt het rapport, dat er niet aan voorbijgaat dat door de veranderde relatie tussen de voormalige Antillen en het moederland de kans daarop klein is.

Voortgangsrapportage Detentie Omstandigheden Curacao

1 reactie op “Plasterk biedt jaar oud rapport over detentie aan”

  1. Misschien nog een gevangenis bouwen op klein Curaçao.