• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Ben WhitemanCURAÇAO – Raylison Martina en Lisette van Tatenhove hebben opnieuw een brandbrief gestuurd aan de Inspectie Volksgezondheid en minister van Gezondheid Ben Whiteman. Dat meldt Caribisch Netwerk. Martina en Van Tatenhove hebben beide een klacht liggen bij de Inspectie.

Beide klachten zijn na een jaar nog steeds niet behandeld.

Eerdere brandbrief
In april vorig jaar stuurde Martina en Van Tatenhove al een brandbrief, nadat het contract van oud-inspecteur Jan Huurman niet werd verlengd. Zij vreesden dat zonder Huurman, klachten zouden blijven liggen. Waarnemend inspecteur-generaal Joe Alcalá heeft onlangs toegegeven dat klachten inderdaad blijven liggen, nu de functie van Inspecteur Gezondheid weer vacant is.

Geen antwoord
Martina en Van Tatenhove hebben nooit een antwoord gehad op hun eerste brief. Whiteman liet toen via de media weten de brief misplaatst te vinden en dat men zich geen zorgen hoefde te maken over de inspectie in de gezondheidszorg. Martina en Van Tatenhoven hebben er weinig vertrouwen in dat hun klacht binnenkort opgepakt wordt, zonder uitzicht op een inspecteur of adjunct-inspecteur. “Een inspectie zonder inspecteurs is een wassen neus”, schrijven zij.

Gallekkage
Van Tatenhove beschrijft in de brief hoe haar operatie in 2009, een galblaasverwijdering, helemaal verkeerd liep. “Ik bleek een lekkage te hebben, liters gal vloeiden in de buikholte en daardoor liep ik een buikvliesontsteking op. Besloten werd om mij uit te zenden naar Venezuela, en later naar Nederland, voor een reeks operaties en ingrepen om de gallekkage en de gevolgen daarvan te verhelpen of ten minste te beperken. Het heeft niet veel gescheeld of ik was er niet meer geweest.”

Maagverkleining
Martina spreekt voor zijn vader, die is overleden aan heftige complicaties na een maagverkleiningsoperatie. De operaties zijn in februari door de toenmalige inspecteur Jan Huurman stopgezet. Onlangs kwam het ziekenhuis met een eigen onderzoek dat zou uitwijzen dat de operaties toch veilig zouden zijn, maar de inspectie moet nog steeds een eigen onderzoek starten naar de maagverkleinende operaties, die vijf dodelijke slachtoffers hebben gemaakt.

FWG
Eind vorig jaar bracht het FWG het ‘Trendrapport Caribisch gebied 2013, Monitor op ontwikkelingen in de zorg’ uit. Het FWG is in Nederland het toonaangevende adviesbureau voor kwesties in de gezondheidszorg. Volgens gewezen inspecteur Huurman bleven de kernproblemen van de zorg op Curaçao in dat rapport onbeschreven door de keus voor gezagsdragers en zorgbestuurders als informanten. “Niemand van de geïnterviewden had en heeft enig belang bij een kritische beschouwing.”

‘Niet wegkijken’
Het gebrek aan noodzakelijke nuance komt volgens Huurman onmiddellijk naar voren bij het specialisme chirurgie. “Er zijn chirurgen van onomstreden kwaliteit, anderen verdienen een slechtere beoordeling. Met name de chirurgen die betrokken waren bij de vele complicaties na maagverkleiningen en de daar ook mee verbonden fraude”, schrijft Huurman. Daar is aangifte van gedaan door de Inspectie bij het OM en zijn er verschillende klachten ingediend bij het Medisch Tuchtcollege, maar daar is nog steeds geen uitsluitsel over. Huurman: “Naar mijn oordeel is de gezondheidszorg bij uitstek de sector waar de grote machtsverschillen in Caribisch Nederland tot uiting komen. Europees Nederland moet niet langer wegkijken.”

Brandbrief
Martina en Van Tatenhove dringen er bij Alcalá en Whiteman op aan om de Inspectie haar wettelijke taken naar behoren te laten vervullen. De brief wordt ook verstuurd aan alle Statenleden zodat die druk kunnen uit te oefenen op de minister.

Lees de brandbrief hier.

15 reacties op “Opnieuw brandbrief aan Whiteman over inspectie”

 1. @ Caramba
  A bodyguard of lies to protect the outside world from knowing the truth.

  Caramba ik begrijp uw opwinding. Met verbazing het trend rapport caribisch gebied 2013 gelezen. In hoeverre moeten wij dit rapport serieus nemen? Waartoe dient het?

  “Volgens gewezen inspecteur Huurman bleven de kernproblemen van de zorg op Curaçao in dat rapport onbeschreven door de keus voor gezagsdragers en zorgbestuurders als informanten. “Niemand van de geïnterviewden had en heeft enig belang bij een kritische beschouwing.”

  Niets aan toe te voegen !

 2. De zucht naar rijkdom en macht maakt mensen tot beesten !levensgevaarlijk!

 3. @ Caseres. Er komt geen figuur van het eiland. Op Curacao wil niemand meer topfuncties bekleden omdat je dan de voetveeg wordt van ordinaire politiek. Dus daarom al een Hollandse PG en advocaat-generaal. Straks krijgen we ook een Hollandse directeur van de Centrale Bank. Nos mes Por.

 4. @Z
  Het is unbelievable ! Mourillon was enkel en alleen om Whiteman een way out te geven om Huurman er uit te bonjouren en opstandigen de mond te snoeren. “We willen iemand van het eiland”. Van het eiland kwam hij. Hesssuseya, dat wel.Tot op de dag van vandaag weten wij niets van Mourillon en al helemaal niet wat hij als opvolger van Huurman gedaan heeft. Zo snel als hij kwam is hij ook weer vertrokken.Maar hij kwam van het eiland. Dat je je daar voor leent. Ook een vette auto nu?Fail Fail Fail !

  Forza Korsou!

 5. En weer heeft er een machtige club kans gezien om wat buiten werking te zetten op dit eiland, het is overduidelijk dat niemand controle wil op dit steeds achterlijker klipje, naar buiten uit een grote muil, maar intern schermt men de belangen af van de happy few.
  Wat klopt er hier eigenlijk nu wel??

 6. @ Capote. Wie zegt dat Mourillon wel opvolger is geweest?

  Het AD van hedenmorgen geeft uitsluitsel. Mourillon is in juni 2013 aangesteld als inspecteur dus opvolger van Huurman. Zijn contract eindigde eind 2013 en is niet verlengd. Zijn diensttijd kenmerkte zich door zwijgen en waarschijnlijk niets doen. Een adjunct-inspecteur is zelfs nooit gevonden. Het lijkt erop, dat Mourillon de stok is geweest om Huurman er uit te slaan.

 7. De medische mafia heeft haar tengels al jaren diep in de politiek gestoken, reden waarom zij kunnen doen en laten wat zij willen, Een medicus loopt dan ook in no time binnen.

  Hoe veel artsen zie je niet met hun eigen boticia? Die schrijven ongelimiteerd medicijnen uit en verdienen dus dubbel. Hetzelfde met oogspecialisten die hun eigen optica hebben.

  Kijk eens naar de wagens waarin de heren medici rijden. De ene nog protsiger dan de ander. In de auto van dokter Semper kan een heel gezin wonen.

  Het is een grote schande.

 8. Een opmerking in deze is “Heel goed van deze bezorgde mensen. Die ook nog zelfs slachtoffers zijn. Nu weten wij tenminste wat er speelt hier”

  Ik zou zeggen, laat het niet hierbij zitten, de mensen die onrecht zijn aangedaan zouden massaal moeten protesteren en hun stem verheffen, kan men/ de minister, niet meer beweren dat er niks aan de hand is en zal gedwongen worden om Wel een inspecteur aan te stellen, zal hij niet meer onderuit kunnen.
  Dus mensen laat je STEM horen, is de enige manier dat er opgetreden zal worden. Doe als de 2 die de brandbrief hebben geschreven en sta op voor je rechten.!

 9. PAIS,par,MAN,MFK,,PS, ,pnp; één oplichtersbende!
  Ook PAIS met zijn zoetgevooisde leider !
  Net zo als onze huidige MinFin die past in het rijtje Schotte,Cooper.
  Ze krijgen een plaatsje in de geschiedenisboeken van Curaçao maar ik denk niet hun kinderen daar trots op zullen. zijn.

 10. “Het FWG is in Nederland het toonaangevende adviesbureau voor kwesties in de gezondheidszorg”

  Het FWG is een functie waardering system voor de medische sector, dus een software pakket voor personeels zaken van ziekenhuizen. Dient om een onderbouwde salaris structuur te maken en te handhaven. Dat probeert men in het SEHOS al jaren in te voeren.
  Jan Helmond komt ook al jaren naar Curacao om het hele spul weer bij te schaven. En “vakantie te houden”… Aardige man en bijzonder tactisch. Hij heeft dus een mooie klus weten te bemachtigen voor zijn bedrijf. Dit rapport is betaald en in opdracht geschreven. De trend rapporten In Nederland van de FWG richten zich op Nederlandse trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg, met de effecten op organisaties en functies. Bedoelt voor HR (Human Resource) in ziekenhuizen platgezegd personeels zaken en bestuurders. Dat is ook hun tak van sport. HR ziekenhuis software. Die rapporten daar worden GRATIS. gemaakt en verspreid. Business building profiling reclame laten zien dat je denkt te weten waar het om gaat, dat je een volwaardige “gesprekspartner” bent. Wat zou het eigenlijk gekost hebben, dit “rapport” ?

  Zeker het is een mooi uitgebreid verslag / samenvatting, maar van iets dat we eigenlijk allemaal al jaren weten. Alle bobo’s in gezondheidsland in onze regio zijn geïnterviewd en precies zoals Huurman zeer terecht opmerkt geen van hen heeft belang bij een kritische houding of benadering van het onderwerp. Velen vervullen nevenfuncties en de belangen verstrengeling is groot. Er staan een groot aantal onwaarheden of verdraaingen in, woorden van bobo’s, hier en daar wordt dat wel doorkruisd door harde werkelijkheid, woorden van critici. Belachlijke tegenstrijdig heden. Quote: “70-80 % van het personeel komt uit “Nederland, de rest uit Zuid-Amerika. Maar nee we zien geen problemen op de arbeidsmarkt” Ook hier 80-20 ??
  In het Sehos gingen ze eens voor de IC op zoek naar mensen in Cuba. Nee uit Nederland krijg je die niet. Veel te duur. Maar ja, Cuba die spreken alleen Spaans en maar weinig artsen spreken dat.

  Een van de hoofdconclusies is dat veel in onze gezondheidszorg afhankelijk is van individuen en dat er geen of nauwelijks waarborgen zijn dat het slecht is georganiseerd, dat de patiënt zich nederig opstelt en dat de verslaglegging en administratie op alle vlakken minimaal is. De oorzaak van dat laatste wordt bijzonder tactisch omschreven, “het ontbreken van een dataverzamelingstraditie” Om te gillen niet waar. Nos cultura ten top.

  De bron vermelding van het rapport, is een opsomming van zo’n beetje alle rapporten van de laatste jaren die gemaakt zijn over onze “gezondheid zorg” Die is 14 pagina’s lang en als ik goed heb geteld maar liefst 189 rapporten en 27 websites. Zelfs een blog van een Nederlandse psychiater zit er tussen.
  Als je Curacao vergelijkt met Dordrecht (ook een eiland) dan kan ik me niet voorstellen dat er daar meer dan 100 rapporten over de gezondheidszorg niet ouder dan 4 jaar bij de Burgemeester en gemeenteraad op de plank liggen. Bij ons dus wel. Plan tillen maar niet te zwaar a an tillen.

  Dat onze weledele zeer kundige fantastische heldere en onderrichte eilandjes bestuurders dus een Nederlands HR functie waardering software huis een BETAALD rapport laten maken over de gezondheidszorg op de eilanden is bijzonder typerend en apart te noemen. Het verhaal is weer eens opgeschreven door een externe partij, we wassen onze handen in onschuld en we rommelen gewoon verder. Worden we ziek dan vliegen we toch direct naar het buitenland met een verwijsbrief met noodzaak omschrijving voor de verzekeraar, die binnen 5 minuten wordt geregeld bij een vriendje.
  Die grapjes zijn goed voor hele hoge kosten, waardoor dus de rest van de bevolking minder geld heeft voor de zorg of de toren hoge premie moet betalen.

  Natuurlijk zullen dhr. Whiteman en de inspectie hun hoofd nooit in dit wespen nest steken. Artsen hebben veel invloed hier en zijn heel vaak een stuk slimmer dan politici. En je zal maar ziek worden of een ongeluk krijgen, De “behandelend artsheeft dan ook card blanche. Een “medische” dode meer of minder valt toch niet op, en natuurlijk weten ze dat drommels goed.

 11. @zorro
  Wie zegt dat Mourillon wel opvolger is geweest?Misschien was hij gewoon een dekking om alles af te schermen en stil te houden.
  Ik denk dat we allemaal helemaal niet willen horen wat er al die tijd is stilgehouden.
  Heel goed van deze bezorgde mensen. Die ook nog zelfs slachtoffers zijn.Nu weten wij tenminste wat er speelt hier en dat is goed niet in de haak . Dat is zo goed als duidelijk . Dit is pas het top van de ijsberg. Er zullen zeker zeker nog meer slachtoffers zijn.

 12. Heb ik iets gemist of is het stil gehouden, dat Mourillon als opvolger van Huurman ineens is verdwenen?

 13. Tien maanden geleden heeft ondergetekende samen met 2611 verontruste burgers een petitie (www.petities24.com/inspecteur_huurman_moet_blijven) aangeboden aan minister Whiteman aangezien het contract van inspecteur Huurman niet werd verlengd en als gevolg daarvan maakten wij ons ernstige zorgen over de continuïteit van het toezicht op de gezondheidszorg op Curaçao.
  Inmiddels tien maanden verder is er nog steeds geen nieuwe inspecteur en de klachten die zijn ingediend blijven onbehandeld liggen. Ter vergelijking qua aantallen zijn er ongeveer 25 klachten behandeld in 8 maanden tijd toen de heer Huurman inspecteur was.
  Curaçao heeft een gekwalificeerde, onafhankelijke en integere inspecteur voor de volksgezondheid nodig die de gezondheidsbelangen van iedere burger op Curaçao beschermd zonder daarbij gestoord te worden door vriendjespolitiek !
  Het is de kerntaak van de minister van Gezondheid Ben Whiteman om door middel van handhaving (toezicht en opsporing) een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de Curaçaose bevolking ! Hoe lang kan een minister in gebreke blijven en wanneer wordt hij op zijn incompetentie aangesproken ?

 14. hopelijk is de politie bescherming niet zo slecht als de bescherming voor een goede gezondheidszorg. Anders heeft deze Minister een probleem.

  het is moeilijkom je vrinden, klasgenoten en collega’s etc te controleren en te corrigeren.
  Helemaal als je straks terugkeert bij de inspectie als je geen minister bent.

  En de klachten die al zijn ingediend in 2011 toen de huidige minister geen minister was maar verantwoordelijk voor de onderzoeken, hoe redt je hier uit.

  Ook tegen fraude word niet opgetreden is ook wel moeilijk he, want tsja als je optreedt dan komen er misschien wel meer fraude zaken te voorschijn.
  Het is dan moeilijk om de bijdragen van 3% te verhogen na 4% en helemaal moeilijk te verklaren waarom de ouderen 10 % moeten betalen.

  Nu het blijkt dat patienten door verkeerd med. handelen de gemeenschap geld kosten door herstel operaties , stel ik voor de kosten te verhalen op deze Medische Mafia boys.

  Laat ze maar thuis gaan spelen op het spelletje dokter bibber.

  Foei Minister van de PS dacht dat u er zal zijn voor het volk maar ach het is nu toch het pluche en uw vrienden en colega’s

 15. Zou een brevet van incompetentie misschien iets zijn of een koude douche zoals wekelijks bij het TVprogramma Radar wordt uitgereikt ? Deze twee items zouden de CV van ons aller minister kunnen opleuken. Voor info hoe je dat moet doen, kan hij als hij weer eens in Den Haag is, bij onze doctoranda langs gaan.