ziekenhuisCURAÇAO – Cedric moest in augustus 2010 een kwaadaardige tumor laten verwijderen. Als gevolg heeft hij al drie jaar maagklachten en een chronische alvleesklierontsteking. Hij en zijn vrouw Sasja deponeerden een klacht bij de Inspectie Gezondheidszorg. Dat meldt Caribisch Netwerk.

Volgens het echtpaar is de operatie niet goed uitgevoerd, maar met die klacht gebeurt niets. Ze willen weten waar ze aan toe zijn maar omdat de inspectie onderbezet is en de functie van Inspecteur Gezondheidszorg bovendien nog steeds vacant is, kreeg het echtpaar te horen dat de klacht voorlopig blijft liggen.

Gevolgen operatie
Na de operatie functioneerde de spijsvertering van Cedric slecht vanwege de aangebrachte maag-darmconstructie en bleek een deel van zijn alvleesklier te zijn verwijderd. Hij heeft veel pijn en is dertig kilo afgevallen.

Alvleesklier
In november 2010 is het echtpaar afgereisd naar Colombia voor advies, later ook nog naar Cuba. Daar kregen ze te horen dat de hals van de alvleesklier was weggehaald. Sehos-chirurg Patrick Fa Si Oen die Cedric had geopereerd, beweert in zijn rapportage aan de inspectie op 7 maart 2013 dat hij zijn patiënt hierover had geïnformeerd. Cedric en zijn vrouw stellen dat ze tot aan hun bezoek aan Colombia, ruim drie maanden na de operatie, niets van het verwijderde stuk alvleesklier afwisten. Ook in de Sehos-verslagen die zijn toegezonden aan de huisarts, is niets terug te vinden over de ware omvang van de operatie.

Maaglekkage
Na de operatie heeft Cedric meerdere keren in het ziekenhuis gelegen met maaglekkage. Hij kan zijn werk niet meer aan. Via zijn werk wordt de behandeling in het buitenland voorlopig nog gedekt door de verzekering, maar dat gaat misschien stoppen, want voor zijn werk dreigt hij nu afgekeurd te worden. De kosten lopen alleen maar op. “We hebben speciale bedden moeten aanschaffen”, vertelt Sasja. Hij kan ‘s nachts niet plat liggen omdat hij als gevolg van de operatie continu oprispingen heeft waarbij overdag een onaangename geur, afkomstig uit de darmen, naar boven komt. “Ik schaam me hier erg voor”, zegt haar man zacht.

Levensstijl veranderd
Na de operatie is zijn levensstijl drastisch veranderd. “Mijn grootste vraag is, waarom er zo een vreemde maag-darmconstructie is aangelegd”, zegt Sasja. “De dokters in Colombia en Cuba wisten niet wat ze zagen.”

Onaangeroerd
Toenmalige inspecteur van Gezondheidszorg Jan Huurman heeft in februari vorig jaar hun klacht in behandeling genomen, maar na zijn vertrek is het dossier onaangeroerd blijven liggen. “Na een recent bezoek aan de inspectie zijn we niet veel wijzer geworden. Na Huurmans vertrek heeft niemand meer naar onze klacht gekeken en de inspectie kan geen inzicht geven wanneer er iemand mee aan de slag gaat. We kregen het advies een civiele zaak te beginnen”, zegt het echtpaar.

Achterstand
Waarnemend inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg Joe Alcalá erkent dat de behandeling van klachten erg achterloopt. “Nieuwe klachten tekenen we op en we proberen lopende klachten te behandelen. We zijn nog steeds bezig met de wervingsselectie voor een inspecteur van Gezondheidszorg”. Hij beaamt dat een civiele zaak een logische stap is voor patiënten. “Uit een medische tuchtzaak vloeit geen schadevergoeding. Een chirurg kan een berisping krijgen en er wordt een boete opgelegd. Dat geld gaat naar de staat.”

Stil
De huidige minister van Gezondheid, Ben Whiteman, wil niet reageren op de huidige situatie bij de inspectie. Hij werkte zelf jarenlang bij de inspectie en heeft aan het begin van zijn ministerschap Jan Huurman uit Nederland aangetrokken om de inspectie bij te staan. Maar nadat het contract van Huurmans opvolger, Michael Mourillon, niet werd verlengd, is het stil bij de afdeling Inspectie Gezondheidszorg.

De namen van het echtpaar zijn om privacyredenen gefingeerd

15 reacties op “Klachten gezondheidszorg blijven liggen bij Inspectie”

 1. Tien maanden geleden heeft ondergetekende samen met 2611 verontruste burgers een petitie (www.petities24.com/inspecteur_huurman_moet_blijven) aangeboden aan minister Whiteman aangezien het contract van inspecteur Huurman niet werd verlengd en als gevolg daarvan maakten wij ons ernstige zorgen over de continuïteit van het toezicht op de gezondheidszorg op Curaçao.

  Inmiddels tien maanden verder is er nog steeds geen nieuwe inspecteur en de klachten die zijn ingediend blijven onbehandeld liggen. Ter vergelijking qua aantallen zijn er ongeveer 25 klachten behandeld in 8 maanden tijd toen de heer Huurman inspecteur was.
  Curaçao heeft een gekwalificeerde, onafhankelijke en integere inspecteur voor de volksgezondheid nodig die de gezondheidsbelangen van iedere burger op Curaçao beschermd zonder daarbij gestoord te worden door vriendjespolitiek !

  Het gaat mij niet om of genoemde operatie wel of niet behoorlijk is uitgevoerd. Waar het om gaat is dat het volk van Curaçao RECHT heeft op een goede zorg en een onafhankelijke controle daarop. Dit is wettelijk geregeld in de Gezondheidslandsverordening (P.B. 1952 no. 157).
  Toezicht op de gezondheidszorg, waaronder het toezicht op specialisten, is GEEN vrijblijvende aangelegenheid, maar een wettelijke plicht ! Als minister van gezondheid, milieu en natuur, en als (waarnemend) hoofd van de inspectie voor de volksgezondheid, dient hij uitvoering aan deze plicht te geven, onder andere door zorg te dragen voor een continue en adequate bemanning van de inspectie voor de gezondheidszorg, dat wil zeggen met voldoende en kundige mensen die hun werk naar behoren en onafhankelijk uitvoeren, waaronder een inspecteur en een adjunct-inspecteur.

  Ondergetekende is er zeker van bewust dat waar mensen werken er fouten gemaakt kunnen worden. Dit is ook menselijk, maar dat neemt niet weg dat er dan ook een verplichting moet zijn om deze complicaties te registreren, te evalueren en daar waar mogelijk te verbeteren zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de medische beroepsgroep zelf ! Zodra deze medische beroepsgroep deze verantwoordelijkheid verzuimd hebben wij de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de inspecteur van de volksgezondheid die als doel heeft het beschermen en bevorderen van de gezondheidsbelangen van iedere burger op Curaçao.

 2. @ klaver
  “Zo kun je van elke specialist een “sitting duck” maken en zal er niemand meer zijn die iets wil ondernemen voor patienten ”

  Wat een kinderachtige benadering. Laten we hier vooral niet de illusie gaan wekken dat er hier sprake is van een brotherhood van barmhartige sameritanen. Men trekt er niet op uit om voor een schamel hongerloontje arme zieltjes te redden in de Sahel. (En daar is ook alles voor te zeggen).

  Het is betreurenswaardig dat een paar ( vak)idioten de waar hier excessief hebben bedorven. Dat betekent echter niet, anders dan dat men zich nu aangesproken voelt, zijn/haar doktersjas aan de wilgen moet gaan hangen. Wereldwijd ziet men dit gebeuren en de enige juiste conclusie is dan ook: waar rook is, is vuur.

  Uiteindelijk lost een dergelijk proces zich vanzelf op.( Niet zelden doordat men zich vanuit eigen beweging gaat groeperen en gaat verzetten tegen diegene(n) die de bacterie heeft (hebben) binnengehaald). U kunt daar gerust op vertrouwen.

  Er moet er wel brood op de plank komen. Dus in plaats van sippen en broeden op een dood ei lijkt het mij nog altijd verstandiger om gewoon aan het werk te gaan. De zomervakantie komt er aan en we willen neem ik aan wel met vakantie.

  @Felix Pinedo
  Heer Pinedo u legt de vinger op de gevoelige plaat.
  Inspectie VVG Curaçao. Interesse?

 3. @Zorro…

  Dus de Conclusie: Hier op dit eilandje zouden ze eigenlijk dit soort operaties niet mogen uitvoeren.

  Dat een “Arts” dat toch doet is en zonder de patient daarbij voldoende te informeren over risico’s en gevolgen is laakbaar te noemen niet waar.

  Een inspectie van Volksgezonheid die enig niveau heeft. zou dit onderkennen.
  En daarop actie ondernemen.

  Een inspcteur die niet voldoende onderricht is om hierover te oordelen, zou eigenlijk geen inspecteur mogen zijn.

  Een chirurg die een “eed” heeft gezworen.. zou daar gevolg aan moeten geven.

 4. De heer Pinedo snijdt een zeer goed punt aan over de zeldzaamheid van operaties en wellicht heeft deze chirurg een dergelijke operatie voor het laatst in de snijkamer verricht. Van enige bijgehouden geoefendheid bij bepaalde operaties kan je moeilijk spreken bij een bevolking van 150.000 zielen en dan heb ik het niet over knippen van de amandelen. Bij een klein ziekenhuis is er vaak niet een team mogelijk, zodat een groep chirurgen een operatie kunnen bespreken en handelt een chirurg naar uitsluitend eigen goeddunken met wellicht een vleugje overmoed. Jammer dat de patient geen second opinion in Colombia heeft gevraagd voor de operatie. Ernstig te overwegen is om bepaalde operaties ongezien in het buitenland te laten doen, maar als ervaringsdeskundige zal een chirurg dat niet in dankbaarheid aanvaarden, want dan kom je aan zijn rijkgevulde portemonnee.

 5. Meneer Pinedo. Chapeau.
  Exact.

  Ik ben benieuwd naar de reacties.
  Van betrokkenen.

 6. Beste schrijvers, Ik heb begrip voor sommige van de reacties uwerzijds. Vooral doordat misschien velen van u geen ingewijden zijn in de medische praktijkgbied. Aan de hand van de beschrijvingen van de gedane operatie, denk ik dat wij hier te maken hebben met de zogenoemde ‘Whipple operatie’. Dit is een tamelijk ingrijpende ingreep waarbij chirurgische handelingen plaatsvinden aan bepaalde buikorganen zoals gedeelten van de maagdarmkanaal en de alvleesklier (pancreas). Dit is een niet veel vorkomende ingreep dat noodzakelijk bij onder andere of meestal bij aandoeningen van de pancreas (vaak aan de voorste gedeelte ervan). Ik vraag me af of er wel of niet een ‘informed consent sheet’ is ondertekend door de patiënt. Ik geloof van niet want dan zal de chirurg niet zeggen dat hij de patiënt vóór de operatie van één en ander op de hoogte heeft gesteld. Volgens mij si dit sinds lang standaard procedure in het ziekenhuis. Dit soort operatie kan vervelende complicaties als gevolg hebben. Op zo’n ‘informed consent’ formulier dient dan ook vastgelegd te worden dat de patiënt goed geïnformeerd is geweest over mogelijke complicaties. Naar mijn mening dient men op Curaçao (lees de Inspectie Volksgezondheid) na te gaan welke soort ingrepen zo zelden gedaan worden opdat de patiënt die zo;n ingreep moet ondergaan eventueel naar het buitenland wordt uitgezonden om gëopereerd te worden door chirurgen die veel ervaring hebben opgedaan met dit soort operaties. Men moet niet altijd naar de kosten kijken. Trouwens de hehandelende chirurg kan altijd meereizen en meedoen aan de operatie om zo de nodige ervaring op te vijzelen. Het gaat niet allen om de kundigheid van de chirurg maar ook om de vervolg behandeling op de bijvoorbeeld de verpleegafdelingen. Een tijdje geleden was er zelfs in Nederland discussies gaande over onder andere hoeveel van bepaalde operaties in een ziekenhuis (door bepaalde chirurgen) gedaan moest worden opdat zij deze operaties konden verrichten. Er waren ook ziekenhuizen die bepaalde ingrepen niet meer mochten uitvoeren. Een Whipple operatie is volgens mij een niet veel vookomend ingreep op Curaçao. De relevantie van veel dient gezocht te worden op grond van de prevalentie van aandoeningen aan de alvleeskklier die toch chirurgisch behandeld kunne worden en de mogelijke risico’s van zo’n ingreep.
  Ik zal niet verder ingaan op het inhoudelijke van dit onderwerp omdat het toch gaat om een patiënt en zijn familie die reecht hebben op de nodige privacy ongeacht dat zij zelf het één en ander naar buiten hebben gebracht. De situatie ten aanzien van een inspecteur voor de volksgezondheid dient zo snel mogelijk opgelost te worden, daar dit soms de enige uitweg is voor de patiënt om duidelijkheid te krijgen.

 7. En als de klachten wel behandeld worden…gebeurt er toch geen ene moer……die chirurgen hebben vrijspel, plegen fraude (de zaak ligt nog steeds bij het OM) en er zijn geen consequenties. van mij mogen de namen van de chirurgen gewoon genoemd worden, ik vind dat het heel correct beschreven is zonder dat er een oordeel wordt geveld (al kunnen we dat zelf prima invullen!)

 8. @klaver Laster? Dat zie ik nou helemaal niet. En hoe weet u dat er geen navraag is gedaan bij de chirurg? Misschien wilde de chirurg in kwestie niet reageren? Dat kunt u alleen weten als u de chirurg zelf bent. Het lijkt erop dat ze het weerwoord uit de klachtbehandeling hebben moeten halen. Verder wordt in dit artikel niet de chirurg, maar de niet functionerende inspectie aan de kaak gesteld. Er is netjes weerwoord gevraagd bij de Inspectie en ook getracht bij Whiteman, die de kaken stijf op elkaar houdt. Er wordt ook geen oordeel geveld over of de operatie wel of niet goed is verlopen; dat wordt overgelaten aan de inspectie. De grote vraag is: waar id onze controlerende instantie???

 9. zo gaat het in curacao,er is geen controle op niks.soms vraag ik me af of de regering wel de burgers geven.werken wel echte artsen daar?want er zijn vaak gevallen dat sommige zeggen artsen te zijn en zijn ze niet.zoveel trieste gevallen dat men onnodig dood gaan.zelf ervaart met mijn vader.triest waar gaat onze eiland heen?

 10. Nou begrijp ik werkelijk niet waarom de namen van de patient wel verdraaid worden en die van de chirurg voluit wordt uitgespeld.
  Dit, hoogstwaarschijnlijk zonder wederhoor te hebben gepleegd bij de betreffende persoon.
  Dit is zuivere laster in mijn ogen.
  Wat wil Caribisch netwerk hier bereiken? Begrijpen ze dan werkelijk niet dat elke specialist op het eiland complicaties heeft en dat klachten pas gegrond zijn als ze beoordeeld zijn door andere professionals? Zo kun je van elke specialist een “sitting duck” maken en zal er niemand meer zijn die iets wil ondernemen voor patienten.
  Een zeer gevaarlijke situatie zal dan volgen, dit is de taak van de inspectie om daar over te oordelen!!

 11. Beste Observator, (Of moeten we zeggen persoon in questie.)
  Een artikelen – publicatie pagina / Facebook type pagina op internet dat door de persoon zelf wordt bijgehouden is niet echt een referentie te noemen nietwaar.
  Welke instantie op Curacao controleert of een arts beschikt over voldoende kennis en kunde. Waar zijn alle “echte” dossiers waar is statistiek “echte statistiek”.
  En deze discussie is met de persoon in questie al eens uitgebreid eerder gehouden nietwaar. In veel landen moet je verplicht bijscholen en klinieken moeten minmale aantallen operaties uitvoeren met voldoende resultaat. Op deze genoemde pagina wordt als laatste scholing genoemd: Feb 2000–Feb 2003 Resident in training Universitair Ziekenhuis Leuven · Surgery Belgium · Leuven Dat is dik 10 jaar terug. Niks meer bijgeschoold de laatste 10 jaar ???
  Colombiaans en Cubaanse artsen zijn ook artsen nietwaar. Hoezoo zouden die dan niet deskundig zijn. En waarom moeten zij overleggen met de arts als de “Patient” hun om een mening vraagd. Het is al triest genoeg dat mensen naar het buitenland moeten gaan om te kijken of er nog iets te redden valt. En ja er zijn betere en slechtere artsen. En bij een automonteur als het fout gaat kost het meer of minder geld of je koopt een andere auto. Gaat het om je lichaam dan is het leed vele malen erger. Ik heb zelf hier ook zo’n “sukkel” ervaren en jaren lang (nog steeds) de gevolgen mogen ondervinden.
  Als er nu weer zo’n artikel wordt gepubliceerd en weer over de zelfde persoon. En wederom de zelfde manier van repliek…….
  U heeft toevallig geen kennissen die op motorfietsen rondrijden ?

 12. @observator. Het artikel gaat naar mijn weten niet of de operatie wel of niet goed is uitgevoerd; het gaat erom dat de inspectie klachten laat liggen en patienten in onzekerheid laat. Het draait niet om de chirurg, al komt er duidelijk in naar voren dat de chirurg de beweringen van de patient tegenspreekt. De auteur heeft blijkbaar de operatiefiles en klachtbehandeling in handen. Hoogstwaarschijnlijk wil de chirurg niet reageren. Verder zie ik geen conclusie of er inderdaad fout is gehandeld, daarover moet de inspectie oordelen. Over de Cubaanse en Colombiaanse arsten is enkel een citaat vd patient, er wordt niet in het stuk gesteld dat zij het bij het rechte eind hebben. Misschien is er niets misgegaan en dan is dat een opluchting voor de chirurg, lijkt me. Nu blijven deze klachten hangen. Dat is het punt.

 13. Bedankt Whiteman voor het wegsturen van Huurman, zodat de Inspectie Gezondheidszorg helemaal op z’n kont ligt. Is dit dezelfde chirurg, die hier uitgebreid pleitte dat onderzoek van zijn werk door “dilettanten” gedaan moest worden. Slim, hoor.

 14. Een operatie als omschreven in dit artikel dient door een gespecialiseerde maag-darm-lever chirurg uitgevoerd te worden. Volgens http://www.researchgate.net/profile/Patrick_Fa-Si-Oen/ zou de in dit artikel genoemde chirurg over de kennis en kunde moeten beschikken voor dergelijke operaties. Bovenstaand artikel komt zonder de chirurg gehoord te hebben dan ook nogal tendentieus over. Er wordt een oordeel geveld door Colombiaanse en Cubaanse artsen (met welke deskundigheid en autoriteit?) waarvan het de vraag is of deze overleg hebben gepleegd met de operateur(s) op Curacao.

 15. Om zulke klachten onder het tapijt te schuiven, ter bescherming van een aantal corrupte medici/slagers , heeft onze ongezond uitziende minister van Gezondheid Whiteman de vroegere ter zake kundige en geen blad voor de mond nemende inspecteur Huurman weggestuurd en vervangen door een hem dus meer passende inspecteur misschien wel met de opdracht “mondje dicht”.
  Ik vraag mij af of indien iemand overlijdt door een verkeerde ingreep en vervolgens een klacht die niet behandeld werd ,Whiteman als verantwoordelijke voor deze inspectie, en als degene die in die organisatie actief heeft ingegrepen, vervolgt kan worden wegens dood door schuld?