• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

fluorideCURAÇAO – Komishon Anti-Fluoride (KAF) wil dat de fluoridering van het drinkwater per direct gestaakt wordt. Daartoe hebben ze een bezwaarschrift ingediend bij minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur. De klagers verwijzen zowel naar medische redenen als naar hun grondrechten.

Al in augustus vorig jaar diende de commissie een verzoek in om met de regering in gesprek te treden. Tot op heden heeft de regering nog niet gereageerd.

Bezwaarschrift Komishon Anti-Fluoride

1 reactie op “Komishon Anti-Fluoride dient bezwaar in bij Whiteman”

  1. Dom om een verzoek van welke aard dan ook in te dienen / vraag te stellen. Je weet toch dat je nooit antwoord gaat krijgen helaas.