• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

vlag uocCURAÇAO – Hoogleraar Lodewijk Rogier van de Erasmus Universiteit van Rotterdam vindt de toetsing van de Universiteit van Curaçao (UoC) van hbo-niveau. Hij merkt op dat de toetsing van UoC-studenten niet voldoet aan het niveau dat er van universiteitsstudent verwacht mag worden. Dat blijkt uit een aan Versgeperst.com gelekte e-mail.

Rogier is hoogleraar staats- en bestuursrecht op de UoC en de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij tevens examencommissielid is.

Niveau
“Ik vind (en ik ben gelukkig niet de enige) dat van studenten die op een universiteit (af)studeren mag worden verwacht dat ze met de kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan ook buiten de box moeten kunnen denken. Ze moeten niet alleen goed kunnen herkennen en reproduceren, maar ook zelf oplossingen kunnen bedenken voor problemen die zich nog nooit hebben voorgedaan”, stelt Rogier.

Hbo-denkpatroon
Door de manier van toetsing wordt er onvoldoende aandacht besteed aan wat er op universitair niveau van studenten verwacht mag worden. Het systeem gaat volgens Rogier te veel uit van een hbo-denkpatroon, waarbij de focus slechts ligt op leren, reproduceren, en toepassen.

33 reacties op “‘UoC blijft steken op hbo-niveau’”

 1. @ Juny, als een propedeuse halen niks speciaals is en dat mijn mening over de UoC word beinvloed omdat ik daar student ben is een verkeerde en domme uitspraak want ik had al aangegeven dat ik aan verschillende universiteiten heb gestudeerd. Overigens evenals prof. Rogier ons doceert in staats en bestuursrecht aan de Uoc , zo ook zijn er verschillende professors van NEDERLANDSE universiteiten die ons doceren in de rechten vakken, zowel hoofdvakken als keuzevakken. Door te zeggen dat de kwaliteit van de rechtenopleiding niet deugt aan de Uoc betekent ook dat het niet deugt elders want het zijn gewoon professors uit nederlandse universiteiten zoals rotterdam, nijmegen en groningen (e.a.) die nos lesgeven, zoals ik al zei, gaat u zich eerst informeren voordat u , uw mening geeft!

 2. Onder het kopje ‘UoC blijft steken op hbo-niveau’ plaatste Versgeperst.com op 3 februari jl. een bericht dat gebaseerd was op een interne (!) e-mail van mij aan collega’s gastdocenten naar aanleiding van een interne presentatie aan (toen nog) de UNA over de connectie tussen leerdoelen, didactische werkvormen en toetsing.

  Mede gelet op de reacties die inmiddels op de berichtgeving in Versgeperst zijn te lezen en om de Universiteit van Curaçao, waar ik met veel plezier als bijzonder hoogleraar aan verbonden ben, voor verdere negatieve beeldvorming te behoeden hecht ik er aan om een en ander recht te zetten.

  Aan wie te danken is dat er uit een intern emailbericht is gelekt naar de pers in mij onbekend. Zo’n actie vind ik zelf verwerpelijk, maar dat laat ik verder maar zitten. Kwalijker is dat er een indruk is ontstaan als zou ik beweerd hebben dat ik twijfel aan het niveau van de opleidingen aan de UoC en dat die indruk niet is weggenomen. Het zou wel heel dom zijn om naar buiten bekend te maken dat een opleiding niet aan het vereiste niveau voldoet als je daar zelf – al is het als bijzonder hoogleraar – mede verantwoordelijkheid voor draagt (dat is juist een goede reden om aan de bel te trekken, en het binnenskamers te houden). Voor wat betreft de Rechtenopleiding is dat ook feitelijk niet het geval blijkens de (strenge) accreditatie van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dat is juist een bewijs dat de opleiding op zichzelf aan het vereiste niveau voldoet.

  Nee, waar het mij om ging was dat we zeer alert moeten zijn hoe we dat niveau toetsen. Ik wees er op dat dat nog niet zo gemakkelijk is. De aanleiding daartoe was – het zij nogmaals gezegd – die interne presentatie over de connectie tussen leerdoelen, didactische werkvormen en toetsing. De geciteerde passages in Versgeperst moeten in die context worden gelezen. Het zijn geen uitspraken over hoe het gaat maar over hoe het idealiter zou moeten gaan en waar we dus naar moeten streven en op moeten letten bij het toetsen van het academisch niveau. Het waren kanttekeningen bij een model van toetsen dat naar mij indruk te veel uitgaat van herkennen en reproduceren. Dat is overigens een ook aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ik mijn hoofdtaak vervul, geen onbekend probleem.

  Het is nog niet zo gemakkelijk om, zeker voor de laatste fase van de studie, een toetsingsmodel te ontwikkelen dat meer toetst dan reproductie en toepassing van kennis. Te denken is dan inderdaad aan out of the box denken en aan kritische reflectie. Niet alle studenten behoeven na hun afstuderen de wetenschap in te gaan, maar van hen mag wel een academisch niveau van denken worden verwacht. Dat men daar aan de UoC mee worstelt is niet uniek. En dat het blijkens de accreditatie voor de Rechtenopleiding desondanks goed gaat met het niveau van de opleiding is natuurlijk alleen maar prachtig, maar mag geen excuus zijn om niet te blijven nadenken over toetsvormen.

  Mijn pleidooi kwam er dus op neer om kritisch te blijven kijken naar hoe we toetsen en om creatief en vernieuwend om te gaan met toetsingmodellen en nieuwe modellen te (blijven) ontwikkelen. De lat moet hoog worden gelegd en we moeten niet te gemakkelijk blijven steken bij wat we nu hebben en weten op toetsgebied. Daar is nog veel denkwerk van onderwijsdeskundigen en betrokken docenten voor nodig.

  Het is jammer dat sommige reacties op de berichtgeving in Versgeperst zo heftig zijn. Vooral een verwijt dat ik betaald vakantie zou komen vieren in Curaçao, raken mij na de vele jaren dat ik mij inspan voor de UNA/ UoC. En ook het verwijt dat mijn mening ‘ongenuanceerd is naar de studenten toe’ en een ‘klap in het gezicht is van mijn collega’s’ trek ik me aan. Lezers – zeker zij die zelf in de media werkzaam zijn (geweest) – moeten toch weten dat berichten in de pers niet altijd helemaal juist zijn.

  Ik hoop dat hiermee te hebben rechtgezet.

  Lodewijk Rogier

 3. @Amy, Als ik jou was zou ik ook zeggen de UOC geweldig is omdat je daar studeert..
  Propedeuse halen is niet echt iets speciaals hoor.. Ga naar de collegas en je hebt het al binnen.. Zegt niets over het onderwijs.. Rechten is ook geen wetenschappelijke studie!

 4. Ik ben master rechtenstudent aan de UNA en ik heb drie jaar gestudeerd in NL aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universiteit Leiden heb ik mijn propedeuse notarieel recht behaald. Hierna heb ik toch gekozen om mijn studie op Curacao te vervolgen aan de UoC. Ik vind het dus ook triest dat er zo laag word bevooroordeeld over de studenten aan de rechtenfaculteit van de UoC omdat ik een student ben die als 1 van de weinige mijn ervaring met drie verschillende universiteiten kan beoordelen. Het is dus ook onjuist dat studenten die kiezen voor Curacao, geen universiteitsmentaliteit hebben want ik heb mijn propedeuse gehaald aan 1 van de meest hoogst aangeschreven universiteiten in NL voor wat betreft rechtenstudies, omdat ik nu gekozen heb voor Curacao maakt dat mij dom? nee hoor, ik vind de kwaliteit van UoC top! En wij zijn ook nog positief beoordeelt door de NVAO in januari 2012, mensen die niks goeds te zeggen hebben moet eerst goed informeren en kunnen vergelijken en aangezien er niet veel zijn die dat kunnen doen zou ik dus als ik u was geen commentaar geven, bedankt.

 5. @Robert Bos, studenten die geen kritiek geven.. dat is precies wat de politici willen! Mensen die alles accepteren en geen eigen mening hebben..

 6. Een universiteit is er voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast faciliteert het “vorming”. Onderzoek komt bij de UoC niet of nauwelijks voor en “vorming” evenmin. Je moet je afvragen of jongeren die ervoor kiezen op Curacao te blijven ( na er altijd te hebben gewoond ) wel de mentaliteit hebben voor een universitaire studie. Het is haast niet mogelijk om dan aan je bekende referentiekaders te ontkomen en “out of the box” te denken en handelen. Je ziet het ook in de maatschappelijke werkelijkheid terug: van de studenten hoor je bijna nooit iets, ze laten zich niet uit over het bestuur in hun land, zijn nergens, als studentengroep, kritisch over, er is een zekere indolentie.

 7. De rechtenstudie ten tijde van de UNA was zeker volwaardig en deed niet onder aan de Nederlandse Universiteiten. Veel respect en lof voor docenten als Lieuw, Jandi Paula, Rene Romer,Carlos Dip, Carolus, Tromp, Peloz,Mezas e.a. die toentertijd de scepter zwaaiden. Aan top Nederlandse gastdocenten ontbrak het ook niet o.a. Hirsch Ballin en Reynders waarbij ook niet te vergeten de Surinaamse sociologe Sedoc.

 8. Lief wat Marjo zegt over de accreditatie. Maar de decaan zorgde ervoor dat ineens een paar hoogleraren werden benoemd; de literatuurlijsten werden opgepimpt..en de dacaan werden gecoacht door een lid van de commissie.
  Toen de accreditatie binnen was hoorden de studenten dat zij natuurlijk niet al die boeken hoefden te bestuderen, want die lijst was voor de accreditatie.
  Inmiddels zijn er alweer hoogleraren door de nieuwe decaan eruit gezet.

 9. @ Bibber. Gedeeltelijk heb je gelijk. In andere landen zijn de wachtlijsten vaak korter, maar er zijn veel mensen die na gefaalde behandelingen naar het buitenland gaan. Vooral op het gebied van Orthopedie en Chirurgie zie je dit. Ik werkte voor een bedrijf die deze reizen organiseerde. Roep zelf geen dingen waar je niet de hele informatie over heb.

 10. Hbo-opleidingen worden verzorgd door hogescholen. Zij leiden op tot hogerkaderfuncties binnen het bedrijfsleven en de overheid. In tegenstelling tot universiteiten zijn hbo-opleidingen primair gericht, naast de overdracht van vaktheoretische kennis, op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk.

  Je kan ook de vraag stellen heeft Curacao een universiteit nodig of een HBO?

 11. Waarom twijfelt men niet of de verslaggever het hele verhaal heeft geschetst? God wat kunnen wij in dit land opvliegend naar dingen reageren en gelijk in “defense mode” gaan. Hebben wij dit email gezien?
  Met deze discussie laten wij ook zien dat wij zelfs het HBO niet aan kunnen.@zoishetmaarnet stelt terecht dat men eerst onderzoek moet doen alvorens conclusies te trekken.

  Dat er een verschil tussen NLse universiteiten en onze lokale instituut is, is volledig verdedigbaar. Nederland is een van de weinige die nog steeds een scheiding tussen HBO en WO houden. Nog erger, in de laatste jaren is Nederland zelf gaan twijfelen of dit uberhaupt nodig is. Kijk maar naar de HBO Recht opleidingen e.d.

  De vragen die wij eigenlijk moeten stellen zijn: Sluit de opleiding aan op de arbeidsmarkt? Hoe presteren de studenten op korte en lange termijn? Hebben wij nog iets aan de UoC na 35 jaar? 2500 studenten die collegegeld betalen vinden van wel. Dat betekent lang niet dat zij met z’n allen uiteindelijk met een diploma uit het process komen. Dit ligt zekerniet aan de kandidaat studenten en studenten maar aan de ouders en samenleving die is gaan denken dat iedereen een tertaire opleiding gelijk na middelbare school dient te volgen.

  Wij moeten ons afvragen hoe wij nu met deze informatie om moeten gaan en hoe wij een steentje kunnen bijdragen. Lees: BIJDRAGEN. En niet gooien.

 12. @Luis, AUB geen dingen lopen roepen als je er niets van af weet.. Mensen gaan niet naar andere landen omdat ze eigen artsen niet vertrouwen maar omdat er in andere landen geen lange wachtlijsten bestaan en in sommige landen goedkoper zijn! Over de kwaliteit spreken is een ander verhaal!

 13. @Caramaba, Je snapt het punt!

 14. In plaats van deze Hoogleraar en zijn stellingen al dan niet ”zelf gelekte” @ mail af te kraken kan men het geheel ook positief bekijken en gaan onderzoeken of wat er beweerd wordt ook inderdaad klopt.
  Als het zo is dat deze Hoogleraar al enkele jaren is verbonden aan de Universiteit, dan ga ik er alvast van uit dat deze man weet waarover hij praat.
  Wees blij dat er iemand zijn nek wil uitsteken om te zeggen hoe het is en schakel hem dan in om het wel op de juiste niveau te trekken, want ik weet zeker dat er genoeg mensen zijn, die daar studeren en wel de juiste capaciteiten hebben om de zaak ”omhoog” te halen indien het Niet zo zou zijn.

  Met altijd maar die negatieve houding en maar meteen in de ”defense” mode te gaan als een ander ( van buitenaf) iets wil melden over een situatie op Curaçao.
  Leer er eens een keer wat van en gebruik het in je voordeel. Die lange tenen eens leren intrekken.

 15. In Ned. is de gedachte dat alleen de Ned. Uni’s goed zijn. Ongeacht waar je gestudeerd hebt en wat je allemaal gedaan hebt, je zal 2-3x zo hard moeten werken om te laten zien dat je net zo goed of beter bent dan de Nederlander. Dit is een feit.
  Het” thinking out of the box ” mentaliteit is niet iets dat je in een paar jaar Uni aanleert, Dat is iets dat vanaf de geboorte aan moet leren. Spel en sport zijn daarom belangrijk, maar vooral moet het aangekweekt en aangemoedigd worden door opvoeding ( ouders ).
  Ik heb met veel Nederlandse HBO’ers en WO’ers mogen werken. Menige afgestudeerd aan de meest erkende Uni’s in Ned. Tussen deze groep zaten er meerdere die zelfs het HBO niveau niet waard waren.
  Aan de andere kant heb ik met anderen gewerkt die van, in Nederlandse ogen , mindere kwalitatieve Uni’s of landen komen, waar ik verbaasd was van hun kennis, kunnen en passie voor het werk en de kennis.
  Het is alom bekend dat veel Nederlanders b.v. naar het buitenland ( Turkije, Duitsland )gaan voor medische behandelingen i.v.m. frustraties met, en onkunde van, hun eigen artsen.
  Verder is het ook niet een wet dat iedere afgestuurde iets moet toevoegen aan de wetenschap. Je hebt ook mensen nodig die de kennis op alledaags niveau toepassen. Niet iedereen kan, hoeft of wilt onderzoek doen.
  In deze uitlating toont Rogier dat hij zelf niet verder kijkt dan zijn neus lang is en zelf niet ” out of the box ” kan denken. Hij heeft dan zelf niets toegevoegd aan het niveau van de UoC.
  Het is niet de Universiteit die de student maakt

 16. Jacinto, jou Curaçaose ideologie gebaseerd op jouw domme retoriek moet je echt voor jezelf houden want gelukkig het grootste deel van ons weet en het andere gedeelte wil ik er even aan herinneren dat wij dit eiland van de Makambas hebben gekregen zomaar por nada. En welke hersenspinsels je er ook bijhaalt, daar verander jij niets aan. Dat wij er een kolere zooi van gemaakt hebben, hebben wij zelf gedaan helemaal zelf want dat is zeker iets ku nos mes por !

 17. http://delta.tudelft.nl/artikel/islamitische-universiteit-bussemaker-stuurt-inspectie-langs/27722

  Lekker relevant artikel. Meneer Maaskant.
  Was er niks beters te vinden ?

  “De Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) kwam in oktober in opspraak vanwege een pamflet van rector Ahmet Akgündüz. Hij zou steniging hebben aangeduid als “één van de voorgeschreven straffen binnen de islam” en uitdragen dat mannen hun vrouw mogen slaan. Een dialoog met “andersdenkenden” zou volgens hem onmogelijk zijn. Het bestuur van de onderwijsinstelling heeft zich daar tot nog toe niet van gedistantieerd.”

  Had dus niks met de kwaliteit te maken. Maar met de manier en geloofs aard van lesgeven.
  Dus u begrijpt de Nederlandse politiek had problemen met die opvattingen.
  U niet ?
  Wat zou de reacieve hier op het eiland zijn als de UNA ook zo iets zou verkondigen.
  Zou dat ook zo democratisch en tolerant worden opgevat. ???

  En meneer Jacintco een vraag wat rook jij eigenlijk ?

 18. Ik heb hier eerder al eens gezegd dat UNA niet meer dan MBO+ is, en dat de studenten aan de UNA een belabberde mentaliteit hebben en werd vervolgens met de grond gelijk gemaakt op dit forum.

  Misschien kunnen de mensen die mij hier voor gek verklaarden mij alsnog gelijk geven nu een een hoogleraar mijn visie bevestigt?

 19. @Jacinto ” Want Nederland gebruikt ons plekje om hun producten naar het andere kant van de wereld te spreiden”

  Jacinto, bladzijde 89 van het rapport van Thierry Apoteker Consultants geeft een goed overzicht van de handelstromen. Daar kan ik die conclusie niet lezen.

  Het idee dat Curacao is waardevolle “hub” kan zijn voor de rest van de wereld, is vooalsnog politieke “wishful thinking”.

 20. @Jacinto, wat is waardevol? Cactussen.. AUB jullie Mogen vandaag onafhankelijk worden!!

 21. Dit is duidelijk de Nederlanders Ideologie .
  En dat is alles dat uit Nederlandse Antillen komt is onwaardig .
  Alleen de plekje waar Curaçao ligt is waardevol .
  Want Nederland gebruikt ons plekje om hun producten naar het andere kant van de wereld te spreiden

 22. 1) waarom geeft Rogier dan nog les op de UoC? Een betaalde vakantie?
  Zelf oplossingen bedenken, brengt hijzelf de studenten dus ook niet bij!
  2) hij is nog mild in zijn oordeel : MBO+ zou ik zeggen.
  3) de vooropleidingen zijn dusdanig abominabel dat de studenten al met kennisachterstand naar de UoC gaan
  4) een laag slagingspercentage doet afbreuk aan de naam en faam van een UNI,
  dus slagen er ook een heleboel studenten die het niveau niet hebben om een mastertitel
  te voeren
  5) Het eiland is veel te klein om een uni te hebben. Te weinig geld, te weinig leerlingenaanbod, te weinig docentenaanbod op niveau. Dus worden VAKANTIE-krachten
  als docenten ingevlogen,

 23. @marjo, Het is goed om te weten waar je studeert toch?Wellicht dacht u te studeren aan een echte universiteit terwijl het gewoon een HBO opleiding is

 24. Tja. Lodewijk Rogier is rond 1997 zelf decaan van de juridische faculteit geweest en heeft na afloop van zijn 3-jarig contract t/m nu als gast-hoogleraar lesgegeven aan de UNA/UoC in de verplichte vakken staatsrecht en bestuursrecht (ba-fase) en het keuzevak bestuursprocesrecht (master). Wie zijn verplichte vakken niet haalt, kan niet afstuderen, wie een keuzevak niet haalt kan dit compenseren door een ander keuzevak wel te halen.
  De Nederlandse/Vlaamse Accreditatie Organisatie, die het niveau van universiteitsopleidingen en hbo’s in NL onderzoekt heeft in 2011 positief geoordeeld over de UNA/UoC-opleiding recht, zowel ba als ma. Ik vind Rogiers mening dan ook ongenuanceerd naar de studenten toe en een klap in het gezicht van zijn collega’s hier. Is hij overigens akkoord gegaan met het plaatsen van een uitgelekte en dus niet door hemzelf naar Versgeperst verstuurde mail?
  Marjo Nederlof, student rechten UoC.

 25. Beste Philippe, nou is er toch een minpuntje in je beredenering, als zij dus op de UNA had gestudeerd was ze nu zeker Doctor geweest. Even niet aan gedacht ?

 26. @Pietje, Inderdaad in NL is het ook niet alles.
  Wat denk je van dit?

  http://delta.tudelft.nl/artikel/islamitische-universiteit-bussemaker-stuurt-inspectie-langs/27722

 27. De lokale bevolking blijft steken op lagere school niveau…. wat moet je dan met een echte universiteit hier?

 28. @Wimpiri..
  Marvelyne heeft het goed bekeken
  Op haar Linkdin profiel staat nog steeds (vandaag)…
  Education:

  MSC Master Organization Coaching
  Haagse Hogeschool/TH Rijswijk.

  Een goede coach leert anderen hoe ze er kunnen komen.
  Je kunt van Marvelyne veel zeggen, maar dat is haar gelukt.
  Ondanks haar gesjoemel.
  Misschien een ere doctoraat eroverheen?
  Schotte wel en zij niet?

  Het citaatje in het artikel lijkt me te gaan over een individueel geval overigens.
  Ben wel benieuwd wie de kandidaat was en aan wie (van de UoC? ) moest worden uitgelegd wat academisch niveau impliceert…Beetje genant.

 29. Een universiteit verzorgt niet alleen maar onderwijs. Een andere minstens zo belangrijke kerntaak van een universiteit is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Onze lokale ‘universiteit’ (en overigens het merendeel van de regionale mini universiteitjes) verzorgt enkel onderwijs. Het is dus niet verwonderlijk dat de Rotterdamse professor maximaal een hbo niveau ervaart bij de lokale studenten. Het UoC is op zijn best te vergelijken met een gemiddelde Nederlandse HBO instelling waar een wetenschappelijke traditie volledig ontbreekt.Een belangrijkere vraag is of wij op Curacao behoefte hebben aan een echte universiteit en die ook kunnen bekostigen.

 30. Het hele UNA systeem is academisch inadequaat, en misschien nog wel in de laatste plaats vanwege de studenten. Van docenten wordt “gevraagd” of ze willen promoveren, en daar blijft het bij. Nog geen 10 % van de docenten heeft een dokterstitel. De docenten zijn (derhalve) in de meeste gevallen zelf ook geen onderzoekers. En zoals een eerdere schrijver aanngaf, moeten studenten met slechte resultaten die niet kunnen voldoen aan de relatief lage vereisten toch slagen, en wordt docenten opgedragen de betreffende studenten dus op te waarderen. Zo kunnen we nog best even doorgaan. Jammer, spijtig, de vraag is of een klein eiland als Curacao een universitair klimaat voldoende kan faciliteren, alle goede bedoelingen ten spijt.

 31. Daarvandaan dat wij nu opgescheept zitten met een Gevolmachtigde Minister die haar eigen diploma’s heeft gemaakt en haar hele cv bij elkaar heeft gelogen (of moet ik zeggen bij elkaar heeft gefantaseerd, klinkt wat beter, toch).

 32. I.p.v. de criteria steeds verder op te schroeven houden we ervan om de lat steeds lager te leggen………….en zelfs dan strijken we nog over ons hart wanneer de studenten die lagere drempel ook niet weten te passeren.
  Dan moet je ook niet vreemd op staan te kijken wanneer blijkt dat afgestudeerden niets kunnen.
  Het lijkt wel alsof men het zielig vindt om hoge eisen te stellen. Stel je voor dat iemand zou kunnen zakken ? Dat zou toch te erg zijn.

 33. En ik wacht op de reacties.. ja maar in nederland dit en dat