ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Stichting OCAN is van mening dat VVD Tilburg zich schuld maakt aan discriminatie jegens ‘Antilliaanse’ jongeren.

De VVD afdeling Tilburg trapte maandag af met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. In het plan ‘Tilburg moet en kan veiliger’ staat het volgende vermeld: “We willen dat er capaciteit wordt vrijgemaakt bij politie en justitie, die zich alleen met de criminaliteit onder Marokkaanse en Antilliaanse jongeren bezig gaat houden. Ook de Taskforce Tilburg Veilig zetten we in om deze hoge percentages omlaag te krijgen.”

Dat roept vragen op. Wie worden precies bedoeld met ‘Antilliaanse’ jongeren? Hoe is aan de buitenkant te zien of iemand ‘Antilliaans’ is of niet? Leidt het extra rechercheren onder deze groepen juist niet tot nog hogere percentages in de statistieken van verdachte criminelen? Hoe voorkom je dat met dit voorstel politie en justitie gebruik gaat maken van ‘etnische profielen’, iets waar Amnesty International onlangs nog voor heeft gewaarschuwd; etnisch profileren is tevens een fenomeen dat de korpschef van de nationale politie, Gerard Bouman, verwerpt.

Hoe voorkom je dat het voorstel leidt tot het aanzetten tot haat en discriminatie op grond van ras? En hoe realiseer je het uiteindelijke doel van het plan voor een ‘Veilig Tilburg’, namelijk dat de “jongetjes met goede voorbeelden opgroeien” en hen “een kans op een beter vooruitzicht te bieden”? In hoeverre is het plan in de lijn met de afschaffing van het specifieke doelgroepenbeleid voor deze groepen?

Het voorstel is nota bene gekomen van een gepromoveerde jurist en tevens wethouder, de heer Lauwerier (VVD). Een wetshandhaver die bedreigend is in plaats van beschermend voor burgers leidt ons inziens niet tot een veiliger Tilburg. Bovendien schendt het plan de meest klassieke grondrechten, waaronder artikel 1 van de Grondwet. In het verleden hebben de ECRI (Raad van Europa) en de OSJI eveneens hun bezwaren geuit tegen specifieke rechercheteams gericht gefocust op Antillianen, zoals het Pagang-team in Rotterdam, het Vespula-team in Zwolle en het AntAr-team in Groningen.

Zullen burgers zich aan de wet blijven houden als zelfs hun eigen bestuurders dit niet doen? Maakt wethouder Lauwerier zich met de specifieke politieteams gericht op Antillianen en Marokkanen niet schuldig aan misbruik van macht en misleiding (dubieuze interpretatie van percentages), waarbij het strafbare feit – te weten opsporing van personen waarbij ‘ras’ het onderscheidende kenmerk is – opzettelijk wordt uitgelokt? Moeten dergelijke racistische voorstellen worden geschaard onder vrijheid van meningsuiting of zouden deze strafbaar moeten worden gesteld?

De afgelopen jaren zijn de kleinschalige, positieve en constructieve initiatieven van Antillianen zélf – of de enkele projecten van de gemeente waar Antilliaanse vrijwilligers werden ingezet – in Tilburg om iets te doen aan de sociaal-maatschappelijke problematiek van gezinnen en jongeren één voor één beëindigd. Deze waren onder meer de schuldhulpverleningstrajecten “Un perspektivo Nobo” van Sirkulo Antiyano Tilburg (SAT), diverse geloofsgebaseerde initiatieven, het woon- en begeleidingsproject Direkshon van Traverse Maatschappelijke Opvang en Platform Perspektiva, het Jongerenwerk op Antilliaanse Maat van Twerk/Attak, de Antilliaanse gezinscoach van het Instituut Maatschappelijk Werk (IMW), de sociaal makelaar Antillianen en de intermediairs van het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen.

Het zou beter zijn als de VVD afdeling Tilburg eerst de oorzaken achterhaalt van waarom deze jongeren in deze situatie op straat zijn beland. Hoe kan het bijvoorbeeld dat de armoede onder Antillianen in Tilburg in één decennium is verdubbeld (van 15 procent in 2001 naar bijna 30 procent in 2009)? Welke problemen hebben de duurbetaalde instituten als het onderwijs, de woningcorporaties en de arbeidsmarktintermediairs kennelijk onvoldoende kunnen opvangen? Met een betere diagnose kan er ons inziens succesvoller geïntervenieerd worden.

OCAN roept minister Asscher, verantwoordelijk voor discriminatiebestrijding, op om krachtig een standpunt in te nemen tegen het racistische plan van de VVD Tilburg.

21 reacties op “Ingezonden: ‘Plan VVD Tilburg racistisch’”

 1. @Cura en Wimpiri:

  Jullie hebben gelijk. Ook Curacao discrimineert. Dat is evenmin goed te praten. Wij moeten dat niet doen, dan geven we de Nederlandse regering ook geen argument. Erg dom van ons. Weg met die discriminerende regels. Iedereen gelijk voor de wet.

 2. Bese Antonio, ik heb me door een dun laagje van je “diarhee” aan woorden geworsteld en neem nu toch de vrijheid (eigenwijs als ik ben) om vast te stellen dat je precies dat zegt wat de Tilburgse Gemeente bedoeld en zullen je daar zeer dankbaar voor zijn. Ik houdt mij in om het woord onbenul op je los te laten

 3. @Henk 30-01-2014 om 09:16 schreef;
  “Trouwens veel politiecontroles op Curaçao richten zich op mensen met “Haitiaans en Latino ‘UITERLIJK’.”.. Ja, dat is pas racisme”…aldus ene Henk.

  Wat een onzin zeg, je reinste ONZIN! Hoe kom je er op? Je hebt het over UITERLIJK?!? Henk, vertel eens wat voor uiterlijk een Europese Nederlander heeft..dat kun je niet Henk. Want een Zweed, Duitser of Oostenrijker is nauwelijks of helemaal niet te onderscheiden van een Hollander. Beweer eens dat ik ongelijk heb..

  Toevallig heb ik verderop in de straat Haitiaanse buren, maar die zijn lichtkleurige mulatten, een mulatse familie en ze zijn echte Haitianen. Trouwens ook in Haiti leven echte blanke Haitianen, alhoewel 90% van de Haitianen zwart is. Ook hier op Curaçao kan er ook niet over specifiek “Curaçaous uiterlijk” gesproken worden, want er bestaan Curaçaoenaars met verschillende uiterlijk. Er zijn bijv. blanke Curaçaoënaars wier families al minstens 250 jaar op Curaçao wonen. Net zo bestaan er Curaçaoënaars met een Latino uiterlijk, soms hebben ze niet eens Latino roots, maar puur door kruisbestuiving hebben ze in de loop der eeuwen een latino uiterlijk verkregen, zeker de afgelopen twee eeuwen. Er heeft veel vermenging plaatsgevonden in Willemstad waar de meeste vrije zwarten woonden. Trouwens, wat maakt dat je kunt ‘zien’ of iemand Haitiaans is? Is ie zwarter? Er zijn ook Curaçaoënaars die niet te onderscheiden zijn van Haitianen. Was met vakantie in Suriname, ook in dat land wonen er veel mensen die op Antillianen en zeker op Haitianen lijken. Op Curaçao zie ik zwarte en gekleurde Dominicaanse vrouwen die uiterlijk in niks verschillen van de zwarte of gekleurde Curacaouse vrouw. Zo’n 2 eeuwen geleden werd een deel van de Curacaose vrouwen als “Spanjoletten” aangeduid door Nederlandse zeelui en ambtenaren. Spanjoletten waren mulatten, veelal geboren uit vrije zwarte Curacaouse vrouwen en criollo zeelui/ koopmannen van de overkant, la Tiera firme.

  Wat ik je eigenlijk wil duidelijk maken is dat je niet over Haitiaans uiterlijk of Latino uiterlijk kunt praten, net zo goed kan er ook niet over een “Nederlands uiterlijk” gesproken worden, want stel je voor dat het een Zweed is die jij doodleuk en ongevraagd een Nederlands uiterlijk toedicht..
  Weet je wel hoe vaak ik me vergist heb in dit soort uiterlijkheden? In NL bijvoorbeeld ettelijke malen. Wanneer ik dacht te maken te hebben met een of ander Curaçaouse meid, bleek dat ze óf Surinaams óf Cabo verdiaans was..

  Dus dat gedoe over “Antilliaans uiterlijk” om een Curaçaoenaar te duiden, is de grootste onzin, bovendien zeer discriminotoir, die ooit verzonnen is door met name Nederlandse politici, antropologen en criminologen. Er bestaat geen Antilliaans ras. Curaçaoenaars behoren niet tot een homogene gemeenschap. Dat noemt men dus ETNISCH PROFILEREN. En daar is Nederland sterk in. Weet je wel hoe vaak de nederlandse media vergissingen heeft gemaakt heeft tussen Antilliaanse en Surinaamse misdadigers? Heel vaak kwamen Surinamers er goed van af, want de Nederlandse media draait er de hand niet voor om om elke zwarte in NL, of ie nou Surinaams, Afrikaans of Cabo verdiaans is, als Antilliaan aan te duiden. Ik vermoed zelfs dat er vaak opzet in het spel was/is. Ze zijn tegenwoordig iets voorzichtiger omdat het ‘etnisch profileren’ als het om Curaçaoenaars gaat de spuigaten uitliep, zodanig dat zelfs de ECRI er lucht van kreeg.

  Ik heb trouwens nooit gemerkt dat de politie op me jaagt vanwege mijn latino uiterlijk. Ik geef wel heel bewust elke illegaal op Curacao aan. Want ze worden teneerste uitgebuit, en ten tweede ze pikken ze de banen in die voor Curacaoenaars zijn bestemt. Als het zo door gaat kunnen we allemaal bezoek verwachten van ongeschoolde Curacaouse jongens die niet meer weten waar ze ‘t zoeken moeten. Ik heb geen zin om mee te doen aan het kweken van criminele monsters. Dus illegalen opgepast, ik geef jullie aan. Ook immorele werkgevers die illegalen in dienst nemen kunnen er zeker van zijn dat ik ze aangeef, want ook zij zijn bewust of onbewust schuldig aan de criminaliteit op Curaçao die met de dag ernstiger vormen aanneemt.

 4. Mijnheer Sambo, Wist u dat Nederlanders die hier wilde komen wonen altijd een bedrag moesten storten op een speciale bankrekening van de Cur.Overheid, zodat wanneer deze in NL geboren persoon zich zou misdragen,zij of hij met het eerste de beste vliegtuig naar NL teruggestuurd kon worden. Dit was jaren…… zo. Dus wie heeft nou van die sympathieke regels bedacht. Maar misschien moet NL die regel eens invoeren voor mensen uit de voormalige Antillen. Hoop niet dat u dan begint te schreeuwen. Want het is hier op Curacao namelijk bedacht!

 5. ja het is in de tijd waarin we nu leven misschien onder te noemer discriminatie te plaatsen..jammer dan want de tijd heeft wel duidelijk gemaakt dat het met die zoet sappige handjes boven het hoofd houden methode ook niet beter word.

  dus ja miss wat minder waarde hechten aan de naam van deze groep etterbakken.
  want sls ze zich normaal zouden gedragen zou dit niet aan de hand zijn. en voor die gene diezich wel gedragen en ook onder de naam van deze speciale doelgroep vallen.. tsja vervelen …maar tis ff niet anders. kom maar met een beter plan dan,!

 6. Ocann is een elite clubje.. Waarom is er geen jaarrekening beschikbaar? hoe veel geld kosten de tripjes?
  @Etienne Sambo, als makambas zich op het criminele pad zouden starten dan zou de taskforce zich hier ook op richten.. Trouwens veel politie controlres op Curacao richten zich op mensen met Haitaans en Latino uiterlijk.. Ja dat is pas racisme!!

 7. Lynn, volgens mij is OCAN een subsidie vretend clubje hobbyisten waar de Nederlandse Regering hun adviezen aanhoort omdat dat er nou eenmaal bij hoort. Maar naar OCAN luisteren, ik denk het niet, want als iemand over mijn land oordeelde zoals OCAN over Nederland oordeelt zou ik ze in één van Wiel’s bodybags per direct mijn eiland af sodemieteren.

 8. Etienne Sambo, trekken wij toch aan het langste end, onze taskforce zal bestaan uit één persoon die één uur per week wordt vrijgemaakt voor zijn werkzaamheden aan jouw taskforce. Bij het teruglezen zie ik dat het een goeie grap zou kunnen zijn voor een stand-up comedian , van mij mag je.

 9. Beste observator, pas maar op dat het OCAN jou niet voor de rechter sleept met je discriminerend opmerking van die zwarte pot !

 10. De “jank” brief van het OCAN is een brevet van onvermogen en zij nemen het Tilburg kwalijk dat ook onze eilandgenoten daar ons eiland ten schande maken. En juliie geloven het of niet, ook nu weer heeft iemand anders het gedaan.

 11. Hoezoo Racisme.

  Antillianen zijn geen ras. En de Antillen bestaan niet meer.
  Marrokanen zijn ook geen ras.

  Hoogstends discriminatie.
  Dat betekend “Het maken van onderscheid”

  En ja dat mag je maken.

 12. […] minister Asscher hiertegen een krachtig standpunt tegen in te nemen. Dat schrijft de website …Ingezonden: 'Plan VVD Tilburg racistisch'Versgeperst.comalle 4 […]

 13. , OCAN is een ontzettend goede organisatie met Drs. Glenn Helberg als voorzitter die de Nederlandse regering over vele zaken adviseert op bestuurlijk niveau.
  Chapeu!
  Keep the good work going!

 14. Dit is een schande. De overheid maakt zich schuldig aan een ontoelaatbare vorm van discriminatie. Iedereen gelijk voor de wet. Stel dat er op Curaçao een taskforce komt die zich gaat bezighouden met criminele activiteiten van makamba’s. Dit gaat de verkeerde kant op. Een crimineel is een crimineel. Ethniciteit, ras, geloof of geaardheid maakt daarbij niets uit. Stel je voor!

 15. En die stichting OCAN noemt zich een serieuze stichting ? En ze weet niets anders te verzinnen dan wat vooral op Curacao populistisch gekraai over racisme om vervolgens op te scheppen over totaal nietszeggende eigen prutsprojecten ? Laat me niet lachen, alweer wordt hier een stelletje subsidieslurpende zakkenvullers ontmaskerd !

 16. die zakkenvullers in het bestuur van stichting OCan moeten eens naar het tv progama OPSPORING GEZOCHT kijken dan zingen ze wel een toontje Lager.

 17. Als je je gedraagd hoef je niet te vrezen

 18. Je kunt er verschillend mee omgaan.

  Bekend is dat Marokkaanse overheid zich ook erg stoort aan “landgenoten” in het buitenland die zich misdragen. Ze vinden het een nationale schande en maken het bespreekbaar. Soms worden er NL-marokkanen in Marokko gearresteerd, waarbij ik zelfs het vermoeden heb dat NL daar aardig in heeft “gestuurd”. Dan gaan ze daar de gevangenis in en dat is minder fraai geregeld dan in NL. Ook een vorm van samenwerking..

  Voorbeeld: Citaat: “De gemeente Venray is in overleg met de Marokkaanse overheid om problemen te helpen oplossen die spelen in de Marokkaanse gemeenschap in de Limburgse gemeente, onder meer met criminele jongeren.Volgens burgemeester Hans Gilissen (PvdA) is hem adviserende hulp aangeboden door Abdellatif Maazouz, de minister van Marokkanen in het Buitenland. Dat meldt de Volkskrant”

  Je kunt ook anders reageren en direct de racisme en de discriminatie-kaart trekken en daarmee de indruk wekken dat iedereen op “de Antillen” deze criminele jongeren van harte steunt en sterkte wenst en achter ze staat! Het is maar welke indruk je als land wilt geven.

  Twee verschillende benaderingen dus.

 19. De VVD Tilburg richt haar pijlen op Marokkaanse en Antilliaanse jongeren. Volgens het ‘gezwollen’ betoog van het OCAN gaat het hoofdzakelijk om discriminatie tegen Antilliaanse jongeren. Moeten we hieruit afleiden dat het alleen maar bij de Antilliaanse jongeren om discriminatie gaat en niet bij de Marokkaanse jongeren? Of is er hier sprake van ‘de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’ ?

 20. Als je netjes gedraagd hoef je niks te vrezen t

 21. OCan, Dat clubje dat niets doet en leuke reisjes maakt naar de antillen.. met een oude homo als front person..
  Waarom doet OCan zelf niets tegen de criminaliteit van de YDK jongeren? Waarom helpen zij zelf niet? Feit is dat groepen ydk jongeren Tilburg onveilig maken.. ik stel voor dat de OCAN deze jongeren gaat benaderen!