RechterCURAÇAO – Advocaat Chester Peterson beschuldigt in een open brief deken van de Orde van Advocaten Caroline Fiévez van discriminatie. Binnen de Orde is onrust ontstaan over een klacht tegen Eldon ‘Peppie’ Sulvaran. Die zou volgens de deken politiek bedrijven.

Peterson, kantoorgenoot van Sulvaran, laakt de handelswijze van de deken. Zij had een verzoek laten rondgaan om de contributie te voldoen. Wie niet betaalt, heeft geen stemrecht op de algemene ledenvergadering (ALV). Over de groep rond Sulvaran voegt de deken toe: “Ik meen dat Sulvaran etc. in elk geval een enorme achterstand hebben. En wel meer van zijn vrienden. Die kunnen tijdens de ALV niet stemmen. Laten we dat vooral zo houden en hen verder niet sommeren te betalen”. Peterson vraagt zich af wat hiermee precies bedoeld wordt en met welke reden Fiévez dit gedaan heeft.

Discriminatie
Peterson zegt in zijn open brief, getiteld ‘Open brief aan de Orde van Advocaten en een vraag aan racisten in Curaçao’, niet expliciet dat Fiévez discrimineert. De advocaat trekt een vergelijking met een zaak waarin een Tsjetsjeense advocaat uitgesloten werd op basis van etniciteit. Daarmee suggereert hij tussen de regels door dat de deken zich schuldig maakt aan discriminatie. De Orde van Advocaten komt op 4 februari bijeen voor een ALV.

Open brief Chester Peterson

19 reacties op “Peterson stookt vuurtje vast op: ‘Fiévez discrimineert’”

 1. @ Perzick: Caroline Feviez is rascistisch bezig als ze alleen maar Hollandse advocaten oproept om tegen Sulvaran te stemmen. Ze heeft de opdracht gegeven om geen oproep tot een algemene leden vergadering te sturen naar Antilliaanse advocaten.

  @Vicky. Curacao is al lang niet meer van Curacaoenaars.
  De Nederlandstalige elite op Curacao willen geen Antilliaanse advocaten

  Jullie weten uitstekend hoe fout en opruiend jullie zitten. Zaken verdraaien, de rassenkaart spelen.

  Helmin Wiels kwam op tijd achter jullie strijd om van de consensusrijkswetten af te komen, omdat daarin oa de organisatie van politie, justitie en rechtshandhaving geregeld is. En dat komt jullie achterliggers niet uit. Wiels had jullie net op tijd door, het volk inmiddels ook.

 2. Artikel 132 (openbaarmaking opruiend geschrift)

  1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige opruiing voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

  2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt.

  3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

  Artikel 137c (belediging van een groep)

  1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

  Artikel 137d (aanzetten tot discriminatie, haat, geweld)

  1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

  Artikel 137e (openbaarmaking uitlating van discriminatie, haat, geweld)

  1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:

  1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid;

  2°. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft;

  wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

  2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

  3. Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in dit artikel, in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

 3. Een advocaat die geweld predikt dient onmiddellijk van het advocatentableau geschrapt
  te worden.
  Misschien kan de ex-deken Frielink zich nu ook eens publiekelijk over deze kwestie uiten of…..

 4. vandaag gelezen in het AD, oproep tot geweld. ik heb totaal geen probleem met het uitsluiten van criminelen, volksmengers.
  Als je de oproep leest dat stellen ze dat geweld geoorloofd is, dit heeft nu net de dood van wiels veroorzaakt.
  Dit is de mentaliteit van mensen die andere mensen aanzetten tot geweld en het goedkeuren dat geweld mag.
  Dus de elite, die wat heeft daar mag je alles van afpakken, de elite in hun ogen is de elite die ze zelf graag willen zijn.
  Jammer dat dit hier bij ons moet gebeuren.
  Nogmaals de orde van advocaten is hier een dansclubje, het heeft geen enkel gevolg voor de rechtsgang.
  Nu maar wachten op een heldere burger die alle advocaten aanklaagt voor ongeoorloofde praktijken wegens kartelvorming en prijsopdrijving

 5. @Perzick, Caroline heeft gelijk.. Wat Sulvaran doet kan gewoon niet.. oproepen tot geweld? Sulvaran de advocaat van de Duivel die nu het vieze werk voor de criminele bende van MFK doet?
  @VIcky, Laten we eerlijk wezen als je een goede advocaat wil wil je geen type zoals Sulvaran die alles doet voor geld..

 6. Curacao is al lang niet meer van Curacaoenaars.
  De Nederlandstalige elite op Curacao willen geen Antilliaanse advocaten.

 7. Caroline Feviez is rascistisch bezig als ze alleen maar Hollandse advocaten oproept om tegen Sulvaran te stemmen. Ze heeft de opdracht gegeven om geen oproep tot een algemene leden vergadering te sturen naar Antilliaanse advocaten. Eigenlijk is Feviez buiten haar bevoegdheid gaan handelen op het moment dat ze straffen eist tegen Sulvaran. Er is een regeling van de openbare orde die gehandhaafd wordt door rechters. Als een rechter van oordeel is dat een advocaat gekke dingen in de rechtszaal roept, dan kan de rechter die advocaat buiten de zaal laten plaatsen totdat die weer tot zinnen of bij zinnen komt. Natuurlijk geeft de rechter eerst enkele waarschuwingen voordat die dat doet. Tja!
  De koloniale verleden van Curacao herleeft zo te zien.

 8. @Tuna. Bedankt! Dat is een zinniger geluid dan al dat andere getetter die meer lijkt op een behoefte andere af te kraken. Hebben ze kennelijk nodig om te groeien.

 9. Discriminatie lijkt me niet echt, duidelijk voor mij is wel dat “de deken zich bijzonder onhandig heeft uitgelaten en een club in een club creëert, en ook zo dus aanspreekt met haar mail.

 10. De etnische groep waar de deken op doelt zal de homo sapiens crudus zijn, op Curacao te herkennen aan – los van het al dan niet gelijk – insinuerend en beledigend taalgebruik.

 11. @Klaas, Dit heeft niets daar mee te maken.. Maar de MFK wil bepaalde mensen weg hebben van belangrijke posities.. Dat deden ze al toen ze aan de macht waren en nu laten ze Sulvaran en Peterson het vuile werk voor ze opknappen..

 12. ze zouden zich wel eens wat bescheidener mogen opstellen.
  wat hier nou racisme is kan ik niet ontdekken.
  niet betalen van contributie, kost je, je stemrecht..
  is logisch en niet racistisch..

 13. Het wordt hoog tijd dat de media haar werk eens naar behoren gaat uitvoeren. De email van Fievez, wat ook duidelijk uit de email blijkt, was geen rondschrijven. Het betrof een INTERNE mail, dus enkel rondgestuurd aan BESTUURSLEDEN van de Orde, waarin wordt opgemerkt dat de leden (lees: Sulvaran etc./Sulvaran en vriendjes) met een betalingsachterstand vooral NIET moeten worden opgeroepen tot betaling, teneinde hen het stemrecht te kunnen ontnemen op de vergadering.

  Lezen en begrijpen zijn inderdaad twee verschillende vaardigheden.

  Ga met die nieuwe informatie de open brief maar eens opnieuw lezen. Kijken of de essentie nu wel wordt begrepen.

 14. T is toch wel erg als een advoca(a)t(e) (of 2, 3) niet snapt wat “racisme” betekent. Uit worden gesloten op basis van onbetaalde leges is de regels volgen, maar voel je je dan gepiqueerd dan zou je t hooguit discriminatie kunnen noemen. En, nee, niet alle discriminatie is racisme. Weer lekker inhoudelijk allemaal

 15. Ik had Peterson wel ietjes hoger ingeschat; hij gebruikt weer eens het
  slapste argument aller tijden. “Ik ben zwart en jij bent wit, het is niet eerlijk.”

 16. onder vienden in het woordenboek word verstaan sociale relaties.

  de kaart van rascisme is een zwaktebod.

  als je lid van een dansclub word zoals de orde van advocaten , dan stem je er mee in om je aan de afspaken te houden.

  Zoals Peterson het stelt zullen inderdaad wel meer van zijn vrienden overal lid van zijn.
  Jammer dat Peterson zijn vrienden in ras , geloof of geboorte land indeelt.

  Ik heb persoonlijk vrienden die vrienden zijn, die zijn niet ingedeeld in vakje maar gewoon het zijn vrienden.
  Eigenlijk geeft Peterson aan dat hij alleen in een beperkt wereldje leeft.

 17. Overal bomboshi maken is het illustere duo S&P en de zijnen inmiddels wel toevertrouwd.

 18. Peterson en Sulvaran zijn zelf de grootste politieke advocaten van het eiland..

  en ik zie niet wat racisme en niet betalen van je contributie met elkaar te maken hebben..

  Zowiezo Sulvaran heeft zo veel geld verdiend met de MFK regering en nu kan hij geen contributie betalen?

 19. Komt er ooit een eind aan het minderwaardigheidscomplex van de Curaçaowenaar???
  Als het maar even uit komt, wordt de racisme kaart getrokken, vooral als het om geld of macht gaat. Wat een slappe hap!

  Bij de herdenkingen waar stil gestaan wordt bij de slachtoffers van de slavernij zie nauwelijks iemand…. alleen trots als het uitkomt.