Partido PAISCURAÇAO – PAIS wil een Constitutioneel Hof oprichten. Dit orgaan moet toetsen of wetsvoorstellen grondwettelijk zijn. Volgens de partij moet Curaçao zich wapenen tegen een periode zoals tussen 2010 en 2012, en is de noodzaak ertoe nog steeds groot. Dat schrijft PAIS in een persbericht.

Het is niet de bedoeling dat het Constitutioneel Hof op de plaats van de regering of parlement komt te zitten, maar dat wetten vanuit het perspectief van de grondwet bekeken worden. Het Hof kan wetsvoorstellen wel vernietigen voordat ze ingevoerd worden in het geval dat de wet indruist tegen de grondwet. PAIS wil verder kijken of een dergelijk Hof een gemeenschappelijke functie kan vervullen voor zowel Curaçao als de zustereilanden Aruba en Sint Maarten. Op laatstgenoemde eiland is er al een soortgelijk orgaan in functie.

4 reacties op “PAIS: Toets wetsvoorstellen aan de grondwet”

 1. Blijkbaar is de privacy van corrupte politici belangrijker dan de daden die ze plegen!

 2. @ maaskant

  tuurlijk veranderen ze dat niet, wel even bij de realiteit blijven he, ze hebben problemen met Tromp niet met het systeem, de opvolger natuurlijk een vriendje die moet deze streken van de bank wel kunnen blijven doen maar dan voor de andere groep.

 3. Het is denk ik een beetje gebrekkig geformulieerd.
  Een wet achteraf toetsen aan de grondwet mag niet.
  Maar wetten mogen niet in strijd zijn met de grondwet.
  En ja het is zinvol om dat eerst te bekijken. Of daar weer iets voor opgericht moet worden is misschien te veel. Maar je hebt de ondersteuning toch van het Rijk, vraag daar de specialisten om mee te kijken en vraag om advies. Veel goedkoper.

 4. De Gouverneur mag en zal geem wtten tekenen die tegen de staatsregeling zijn.
  Dat deel is dus overbodig.

  Als het gaat om interpreaties, zoals toen Asjes de democratie even stopte om Schotte te helpen is het wel nuttig, maar zelfs dan.. Met regeringen die uitspraken van rechters naast zich neerleggen? Heeft deze regering al uitvoering gegeven aan wat eerdere regeringen aan rechterlijke uitspraken lieten liggen? Doe dat eerst!

  Zullen we eerst lopende zaken eens afwikkelen? bijvoorbeeld..de CBCS zaken…

  De Rekenkamer Curacao heeft na onderzoek bij Tromp aanbevelingen gedaan.
  Omdat de CBCS zich beriep op geheimhouding kregen ze geen poot tussen de deur.
  De Staten hebben die aanbevelingen en het rapport van oktober 2012 ontvangen.
  Gezien de opwinding van destijds neem ik aan dat ze voortvarend aan de slag zijn gegaan om de adviezen van de ARC snel in te voeren om zo wel een voet tussen de deur te krijgen…?
  Wat moesten de Staten doen, en hoever zijn ze daar nu mee?
  -Met voortvarendheid behandelen van de harmonisatie wet- en regelgeving;
  – Bewustwording bij de ministers van Financiën inzake de systeemverantwoordelijkheid;
  – Toekennen van bevoegdheid aan de ministers van Financiën ten aanzien van het toezicht dat zij houden op het functioneren van het toezicht door de Bank;
  – Uitbreiden van de bevoegdheid van de ministers van Financien ten aanzien van de begroting van de Bank en een daarbij passende verantwoording door de Bank inzake de rechtmatige inning en de besteding van de middelen
  – Het aanpassen van het Bankstatuut en/of de toezichtsregelgeving teneinde meer duidelijkheid te bewerkstelligen betreffende de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer voor onderzoeken bij de Bank.

  Beste PAIS… Hoe staat dat er mee?

  Dat is effectiever dan Tromp blijven aanvallen.Zijn opvolger zal straks anders hetzelfde doen.