ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Joseph Hart is van mening dat een beter Curaçao mogelijk is op grond van een goede uitvoering van het regeerprogramma.

Ik heb eerder een artikel gepubliceerd, ‘Moeilijke tijden bieden mogelijkheden’, dat meer dan ooit als uitgangspunt kan dienen voor de huidige situatie. De omstandigheden zijn echter in ons voordeel veranderd, in die zin dat het regeerprogramma 2013 – 2016 reden is voor een voorzichtig optimisme.

Ik heb het programma zeer nauwkeurig doorgenomen en moet toegeven dat er verschillende punten zijn die hoop bieden dat Curaçao terug kan winnen wat het verloren heeft en een basis kan leggen voor een duurzame toekomst. In de inleiding van het regeerprogramma geeft de overheid de uitgangspunten die verankerd zijn in de volgende basisaspecten:
-Goed onderwijs
-Volksgezondheid
-Een gezond milieu
-Veiligheid
-Zorg/sociale ondersteuning

De uitvoering van het programma steunt op vijf strategische doelen:
-Nation building (natievorming)
-Duurzaam economisch herstel en investering
-Verbeteren van de kwaliteit van het leven
-Bevorderen van goed bestuur
-Een verantwoord en voorzichtig begrotingsbeleid

Er is niet genoeg ruimte om het programma te bespreken, maar geloof me, al deze punten zijn goed uitgelegd en beargumenteerd. Het meest cruciale punt is de uitvoering! De regering is zich hiervan bewust en heeft diverse maatregelen getroffen om een goede uitvoering te garanderen. Wat ik erg bemoedigend vind, zijn de volgende drie punten:
1. Nauwe samenwerking tussen de ministeries om te komen tot een ministerieoverstijgende samenwerking om doelmatiger te functioneren;
2. Training van overheidspersoneel om productiviteit en efficiëntie te realiseren ten behoeve van een betere dienstverlening aan het volk en de potentiële investeerder;
3. Optimaliseren van een dialoog met het volk ten behoeve van een participerende democratie, die essentieel is opdat de burger zijn medewerking kan geven aan een nauwe samenwerking tussen het volk en de regering.

Een van de kernpunten om een beter Curaçao te realiseren is het onderwijs. Het volgende heb ik uit de inleiding van het regeerprogramma gehaald: “De Curaçaose student die het secundair heeft afgemaakt moet zeker zijn van zichzelf, met een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en vertrouwen in eigen kunnen; die zijn eigen kracht en beperkingen kent, die flexibel is en in staat de wereld om zich heen tegemoet te treden, die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, die vragen stelt, die nadenkt, initiatieven neemt; die een krachtige sociale betrokkenheid toont en actief is in het bevorderen van de kwaliteit van het leven van zijn medemens.”

Deze zin alleen al geeft me hoop, samen met het feit dat we nu een minister van Onderwijs hebben met voldoende ervaring en capaciteit om dit doel te bereiken. Ik ben optimistisch omdat de overheid de mogelijkheid schept om het volk inzicht te geven in de vooruitgang en het resultaat van het beleid middels het ‘online dashboardprogramma’, waar alle relevante gegevens beschikbaar zijn en waar het volk zijn mening en suggesties kan geven. We zijn op de goede weg. Maar we moeten samen de verantwoordelijkheid dragen zodat Curaçao kan groeien.

5 reacties op “Ingezonden: ‘Een beter Curaçao is mogelijk’”

 1. Overal in de wereld heb je te maken met volksmenners. Mensen of groepen die vóór een verkiezing met de allermooiste programma punten komen aandragen om kiezers over te halen voor hun te stemmen.

  Mensen of groepen die allerlei dure woorden gebruiken om hun beloftes ( ook lozen) te presenteren.

  Mensen die duidelijk blijk geven van het hoog opgeleid zijn en het zo goed en- of beter weten, dan zij, waarover zij schrijven en zo beter weten hoe een bepaalde situatie op te lossen.

  Critici, quasi verbeteraars, die voor hun propedeuse aan een universiteit of hogeschool moeten of moesten slagen misschien?
  Mensen die oprecht kritiek hebben zonder datgene waarover zij schrijven met positiviteit te onderbouwen?

  Ik vraag me vaak af wie zij, personages als dezen denken te bereiken, met hun hoogstaand kennis van welk taal dan ook.

 2. Wellicht zou het goed zijn die studenten die in Nederland of elders studeren , na hun studie verplicht laten terugkomen naar de eilanden waarvan ze vandaan komen. Nu blijven de meesten na hun afstuderen ´´hangen´´ in Nederland of elders in Europa of zelfs ín de VS. Ze krijge verkering, gaan trouwen, bouwen een nestje en blijven plakken. De eilanden schreeuwen om zulke jongeren. Er zijn maar enkele die teruggaan om hun eiland op te bouwen. En dat is jammer!

 3. Media kan ook een grote bijdrage leveren aan een beter curaçao. Iedereen op curaçao moet meer positiever gaan denken. Minder geweld, minder negatieve uitingen tussen regeringsleden, meer samenwerking, minder bla bla en meer acties. Besides, action speaks louder than words!

 4. Zeggen/schrijven iets te doen, betekent nog niet dat het wordt gedaan! De regering heeft ook toegezegd iets te doen aan het vergroten van de veiligheid en integriteit. Dagelijks merken we daar de (negatieve) gevolgen van. Een bekend gezegde luidt: de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens’.

 5. Kortom het implementeren of toepassen van the basic Human Rights.

  Basis Mensenrechten proberen te benaderen door mensen van goede wil.

  niets nieuws onder de zon. (S.O.S)

  Om dit op te nemen in The vision and mission statement van de regeerders kan reeds een
  goed begin kunnen zijn.