ben whitemanCURAÇAO – Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft een elektronisch dossier geïmplementeerd, waarmee cliëntgegevens kunnen worden geregistreerd. Het is de bedoeling dat de gehele jeugdzorg overstapt naar het digitaal registreren van gegevens, ter bevordering van de efficiëntie binnen de gezondheidszorg.

Het zorgpersoneel van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van het Ministerie van GMN, beter bekend als Departamentu Salú Hubenil (DSH), de Stichting Wit Gele Kruis en de poli van de Isla-olieraffinaderij hebben de afgelopen week training gehad over het nieuwe systeem. Het project wordt gefinancierd door USONA, een organisatie die zich bezighoudt met het rechtmatig en doelmatig beheer van gelden.

Invoering
“In de komende periode worden de bestaande dossiers overgezet naar het digitale systeem, met het streven om in het tweede deel van dit jaar op alle consultatiebureaus en in de schoolgezondheidszorg over te gaan tot het zogenaamd ‘face-to-face’ invoeren van cliëntgegevens in het systeem”, meldt het Ministerie.

Rapportages
Door het systeem kunnen er per wijk rapportages worden bijgehouden over onder andere vaccinaties, overgewicht en verwijzingen. Op deze manier kan er een beter beeld worden gecreëerd van de gezondheidstoestand onder de jeugd.

Voorlichtingscampagne
Ouders van cliënten en andere belanghebbenden worden binnenkort over het digitale gezondheidsdossier geïnformeerd door middel van een voorlichtingscampagne.

Belangrijke stap
Het hoofd van DSH is van mening dat de invoer van het systeem een zeer belangrijke stap is voor de jeugdzorg op Curaçao. “Het registreren van zorggegevens van kinderen en jeugdigen hoort bij de primaire taken van de publieke gezondheidszorg, waar de jeugdgezondheidszorg onderdeel van is. Naast registratie van gegevens ten behoeve van de zorg aan het individuele kind, wordt het mogelijk om gegevens over de gezondheid groepsgewijs, snel en accuraat weer te geven. Hierdoor kan de efficiëntie en effectiviteit binnen de jeugdgezondheidszorg worden bevorderd.”

dossier

3 reacties op “Elektronisch patiëntendossier voor jeugdgezondheidszorg”

  1. Wat jammer, die negative reacties. Bitter omdat jullie een leuke klus zijn misgelopen misschien? Natuurlijk zijn ze voor een best practise gegaan uit Nl.. Waarom het wiel opnieuw uit vinden?

    Weer een goed Usona project met success afgerond. Jgz, pabien!

  2. @Freek: tja, nos mes por he, sukkels zoals eigen mensen geen vertrouwen hebben in eigen kunnen. Lekker veilig een duur systeem van ver weg kiezen, waar geen lokaal support voor is en over een jaar ligt alles op z’n gat, wedden?

  3. En maar weer een peperduur Nederlands system aangeschaft zodat de Usona steun-centjes weer huiswaarts kunnen keren. Lokale leveranciers krijgen geen kans, geen wonder dat de werkeloosheid hier zo hoog is. Ook namens de Nederlandse IT-industrie bedankt! Rechtmatig en doelmatig beheer van gelden, zo noemt Usona dat…