ziekenhuisCURAÇAO – Raylison Martina is boos, verdrietig en teleurgesteld na de uitlatingen van chirurg Patrick Fa Si Oen. De chirurg claimde dat de maag verkleinende operaties op Curaçao veilig zijn. Martina’s vader overleed na zijn operatie. Dat meldt Caribisch Netwerk.

Martina’s vader was een van de vijf overlijdensgevallen die zorgde voor een stop op de operaties. Martina heeft, sinds hij een klacht heeft ingediend bij de Inspectie van Gezondheid, niets meer van zijn zaak vernomen.

Geen reactie
In het krantenartikel wordt een klacht omschreven als ‘excessen van een chirurg die binnen de vakgroep zijn besproken, benoemd en afgehandeld in een besloten medische tuchtzaak’. “Uit de krant kan ik opmaken dat het mijn zaak betreft. Waarom zijn de nabestaanden dan niet geïnformeerd?”, vraagt hij zich af, want hij wacht hij nog steeds op een reactie.

Onderzoek
“Er is een onderzoek verricht door ‘drie onafhankelijke arts-assistentes’ dat zou uitwijzen dat maag verkleinende operaties in het Sehos kwalitatief gelijk zijn aan de beste ter wereld, gebaseerd op de internationaal geaccepteerde mortaliteit”, zegt Fa si Oen.

Openbaar maken
“Als Fa Si Oen beweert dat het onderzoek open en transparant is verricht verzoek ik hem om het rapport openbaar te maken. Ik ben benieuwd wie de internationale artsen zijn die de resultaten beoordelen. Ik vraag me ook af waarom het onderzoek niet door de internationale artsen zelf is verricht, maar door assistenten”, zegt Martina.

Veilig
“Alleen de inspectie kan beslissen of de stop op maag verkleinende operaties wordt opgeheven”, zegt waarnemend inspecteur-generaal Joe Alcalá. De inspectie heeft in november een schrijven gehad van de vakgroep chirurgie, dat er een onderzoek gaande was waaruit zou blijken dat de operaties veilig uitgevoerd kunnen worden. “Tot op heden heb ik de resultaten van het onderzoek niet ontvangen”, zegt Alcalá.

Vraagtekens
“Als het ziekenhuis een onderzoek wil doen zijn ze daar vrij in. We hebben vraagtekens bij de onafhankelijkheid. Blijkbaar vindt chirurg Fa Si Oen dat dit onderzoek genoeg is. Dat mag, maar de inspectie bepaalt.” De stop werd in oktober opnieuw met zes maanden verlengd.

Schaal onderzoek
Alcalá vraagt zich ook af hoe breed het onderzoek is. “Het gaat niet alleen om de mortaliteit, het is en blijft een ingreep die per land kan verschillen. Het lijkt er ook op dat ze alleen de documenten van het ziekenhuis hebben onderzocht. Wat nou als iemand thuis is overleden? Het lijkt mij sterk dat ze dat geëvalueerd hebben.”

Cijfers
Medisch directeur Cai Winkel zegt er zeker van te zijn dat de arts-assistenten die het onderzoek hebben uitgevoerd onafhankelijk zijn. “De cijfers die zijn gebruikt zijn niet zomaar uitgezochte cijfers”, zegt hij op de vraag of de cijfers betrouwbaar zijn. “Een panel van internationale experts heeft ernaar gekeken en zijn het roerend eens dat het maag verkleinende programma van het Sehos excellent is.”

Tussenrapportage
In de tussenrapportage van ex-inspecteur Jan Huurman op 18 april 2013, toen de stop op de operaties werd verlengd, staat dat in totaal 326 maagverkleiningsoperaties zijn uitgevoerd. Vijf patiënten zijn kort na de operatie, als gevolg van complicaties, overleden. Dit is een peri-operatieve mortaliteit van ruim 1,5 procent, wat volgens de inspectie te hoog was. Tijdens zijn onderzoek kwam volgens Huurman bovendien naar boven dat er geen complicatieregistratie kon worden gepresenteerd over veel van de 326 operaties.

Openheid
Fa Si Oen zei in een eerder interview dat de stop te voorbarig is opgelegd door de ex-inspecteur. “Mijn interventie kwam nadat ik signalen heb ontvangen over onveiligheid, klachten en zelfs overlijdensgevallen”, vertelt Huurman. “Deze waren niet gemeld door de vakgroep. Vooraf heb ik met Fa Si Oen gesproken. Omdat ik geen openheid van zaken kreeg, heb ik er een stop op gezet om onderzoek te kunnen doen.”

Kwalijk
Huurman vindt het kwalijk dat het onderzoek niet is uitgevoerd door een onafhankelijk team. “Je kunt de resultaten wel voorleggen aan een internationaal gezelschap, maar als die geen toegang heeft tot de brongegevens, zegt dat niks. Het grootste probleem dat ik als inspecteur had, was het boven water krijgen van de data. Verder zou het elders in de wereld onbestaanbaar zijn dat dit type reviews worden uitgevoerd door arts-assistenten.”

Chirurg Fa Si Oen was niet bereikbaar voor commentaar.

34 reacties op “Hervatting maagverkleiningen, klachten blijven liggen”

 1. Heer Zorro.
  Specialisten / Chirurgen moeten heel lang naar school minimaal een jaartje of 12.
  Dat is best iets waard en als je kijkt naar de verantwoordelijlheid dan Mogen ze best goed verdienen. Moet alleen wel iets tegenoverstaan. En een cursus takt is hier en daar ook best op z.n plaats soms.

  Geachte heer Fa Si Oen.
  Het ging mij nooit of uw handelen meer of minder was. Daar kan ik weinig over zeggen, maar mijn gevoeI is dat het inderdaad niet veel anders is dan op andere plekken.

  Mijn hele punt was eigenlijk dat in de huidige situatie er vanuit het SHEHOS nauwelijks goede data is te verkrijgen en als je alles in het SEHOS onder de zelfde ex-inspecteur loep zou leggen dan moet je eigenlijk alles dichtgooien daar.
  Een vroegere inspecteur heeft het ziekebhuis ook diverse keren afgekeurd. Maar ja dan wat. Taams of Advent ? Daar werken ook de zelfde specialisten. Het zijn externe monteurs die komen werken in een gehuurde garage plat gezeg. Je kan ook een eigen plekje creeren. zoals nu met de hartkliniek. Maar een ok is operationeel heel duur. En het in voorraad houden van spullen en daarna de nazorg ook.
  Waarom nu alleen specifiek maag operaties er uit is gelicht. Tja. Op basis van Shehos data ?? Ik ben ook wel benieuwd wat de ex inspectie dan voor andere data had.
  Het is heel begrijpelijk dat belanghebbenden weer graag verder gaan.
  Want het is tenslotte ook gewoon business nietwaar, en daar is verder niks mis mee.
  Het zou alleen beter verpakt mogen worden.
  Medisch handelen is in het algemeen goed gedocumenteerd en geprotocolliseerd, maar mensen zijn geen computers of TV’s het is niet printplaatje vervangen en het werkt weer. Er zijn heel veel modelletjes en versie verschillen en vele situatie zijn heel persoonlijk en altijd complex. Operaties zijn gevaarlijk de een meer de ander minder. Alleen de narcose al…
  Curacao blijft ook een klein eiland, je komt je dokter tegen bij de snek of in de supermarkt of je ziet hem rijden in z.n auto.
  Zie je bijvoorbeeld iemand alleen maar lachen en het maakt niet uit waarom en net is een dierbare overleden en ook al was geen sprake van verwijtbare schuld. dan voelt dat altijd heel pijnlijk aan. Daarnaast mensen praten veel en we houden van redu’s.
  Ontbreekt dan ook nog eens een degelijk controle mechanisme met gepaste sancties en en een integer aanspreek punt voor de patient en of als het echt fout gaat, de nabestaanden ja dan wordt alles vele malen erger. En veel is gevoel.
  De verantwoordelijkheid hierin is een gedeelde verantwoordelijheid.
  Zowel wetgever, overheid, als ziekenhuis, maatschap of vakgroep als het team van artsen zelfs verpleging, de zorgcircel die patient omgeeft, Iedereen treft blaam. Protocol van handelen, samenwerken, degelijke documentatie, zorgvuldige uitvoering van verrichtingen en de begeleiding van de betrokkennen. etc. etc.
  Zet je zaken stop dan veranderd er weinig. Het staat stop.
  De truuk is dus om te zoeken naar een modus waarin partijen gaan samen werken en elkaar daarin willen ondersteunen. Synergie.
  Had een partij bijvoorbeeld veel kennis en ervaring op dat vlak dan was misschien een dwingend sturende begeleidende rol ook manier van regulering geweest.
  Maar ja Curacao is niet makkelijk op dat vlak. Misschien nu toch weer iets om over na te denken.
  Problemen komen alleen voort uit een gebrek aan oplossingen. En voor alles is een oplossing.

 2. @ AC. Laat je door niemand kleineren, je ben een top chirurg. Jij heb mijn man weer een normale leven kunnen geven, en daar ben ik dankbaar voor.

  Uit deze oeverloze discussie moeten we niet concluderen, dat deze chirurg een DHZ-chirurg is. Ook niet dat Huurman een potentaat zonder samenwerking was en zal hij om moverende redenen niet (verder) met de specialisten hebben willen spreken. Hij wilde juist samenwerken zoals bleek uit de resultaten m.b.t. verzorgingshuizen. Verder ben ik van mening, dat specialisten hier exhorbitant veel verdienen en allemaal in loondienst van het ziekenhuis moeten komen. Ik zag eens een specialist bijna een rolberoerte krijgen, toen hem een operatie door de neus werd geboord. Dat is geen goed teken.

 3. Beste señor Jan Huurman, wij gewone burgers van Curaçao missen u. U stond op het punt de specialisten-maffia op te rollen, daarom hebben ze u tot persona non grata verklaard. In Sehos kan men niet over chirurgen praten, maar over slagers. Het gaat niet alleen over dubieuze maag verkleinende operaties. Maar Curaçao begint op Liberia tijdens de burgeroorlog te lijken, Voor het minste geringste hakken ze, benen, armen en voeten van Curaçaoënaars af. Er zijn nu al duizenden Curaçaoënaars met afgehakte ledematen, vooral afgehakte onderbenen en voeten die eigenlijk niet geämputeerd hoefden te worden.. Sehos is te vergelijken met een Slagerij. Ik neem het min. Whiteman kwalijk dat hij gezwicht is voor de ziekenhuis maffia.
  Hoop toch van harte dat er opnieuw een beroep op u zal worden gedaan teneinde de rommel in Sehos op te ruimen. dank u.

 4. Beste Patrick

  Laat je door niemand kleineren, je ben een top chirurg. Jij heb mijn man weer een normale leven kunnen geven, en daar ben ik dankbaar voor.

  Mensen, niet te vroeg juichen. Als er iets fout is gegaan, zal het wel ooit tevoorschijn komen. In de tussentijd, laten jullie Dhr P.Fa Si Oen met rust.

  En “just for the record”, ik vind het heel kinderachtig en stom, om over Dr.Fa Si Oen”s auto”s en huis etc te praten…It’s his money, he can do and buy whatever he want with it.

  Sterkte aan iedereen.

 5. Beste Caramba,

  Dank voor uw kritische toon, ik stel het oprecht op prijs.
  Ik weet maar al te goed wat het probleem met goede statistieken en registraties in het ziekenhuis is.
  Daar werken ik en anderen, vanuit een medisch oogpunt al jaren aan om dit zodanig te krijgen dat medische parameters, goed voor de directe zorg, maar ook voor de wetenschap digitaal en ready available kunnen zijn, dit si ook 1 van de punten in het verbeterplan.U lijkt de lokale situatie te kennen, dan zult u ook begrijpen dat dit een battle up hill is, waarbij een lange adem nodig is.
  Dit is ook wat door ons aangegeven werd bij de vraag van de ex-Inspecteur om data. Dat vergt een gedegen retrospectieve analyse. Wij hadden dat tot dan van de eerste groep, wat had geleid tot een wetenschappelijke presentatie en validatie in het verleden, maar nog niet over de hele groep, dat stond in de planning bij het bereiken van 350 patienteno. U moet begrijpen dat deze analyses buiten kantooruren, door gedreven artsassistenten en wetenschappers gebeurt, zeker in onze setting. De door u beschreven slechte data aanwezigheid maakt dit extra laboreus. Het is mogelijk om aan de data te komen, maar het vergt dan extra werk,zoals bv. patient call-up, of extra papieranalyse, het is er altijd wel, maar het is meer zoeken. Zeker gezien ten aanzien van de complicaties zijn die data aanwezig want bij de chirurgie staat dat in de file, en bij grove complicatie leidt dat tot een heroperatie wat weer uit een ander registratiesysteem gehaald kan worden.
  Wat ik aangegeven had aan de exInspectieur is dat wij dit grondig moeten onderzoeken, wat wij over de tweede groep hadden was een turf systeem maar gezien de zwaarte van het thema was een volledig onderzoek nodig.
  Dat is nu gebeurd door de inzet van jonge objectieve wetenschappers, die geen ander belang hebben dan de wetenschap. De analyse is een basale retrospective datavergaring, niet meer, niet minder, niet te demoniseren, niet te sugarcoaten.. Het is in de presentatie gelegd naast literatuur resultaten, en er is een verbeterplan aangeleverd voor garantie van gedrag.
  Natuurlijk is het een intern onderzoek,maar dat is alles wat wij kunnen doen om rauwe data aan te leveren die anderen kunnen verifieren, hierin is naar eer en geweten betracht objectief te zijn in elke handeling, wij willen simpelweg de data om een heldere discussie te voeren over de inhoud.
  U sluit af met aan te geven dat we moeten samenwerken op dit eiland.
  Ik vraag u met dezelfde kritische bril te kijken naar hoe de ex Inspecteur hierin gehandeld heeft door zonder enig vooronderzoek of overleg met het SEHOS het programma stil te leggen, of hij dezelfde regels der objectiviteit betracht heeft, en u conclusies te trekken.

 6. Geachte heer Fa Si Oen,
  Zoals ik en anderen opmerkte, het systeem van het SEHOS doet bijzonder weinig aan patiënt dossier vorming Geachte en of verslaglegging van medisch handelen. En de reguliere SEHOS statistiek loopt jaren en jaren achter.
  Lab uitslagen functie onderzoeken OK verslagen, en radiologie beoordelingen worden in het systeem ondergebracht. Maar ondermeer handelingen op verpleeg afdelingen en medicatie zijn er niet in ondergebracht, Het wordt voornamelijk gebruikt voor de facturatie en medische items verbruik. Niet voor de registratie van medische handelen. Ondermeer Bed / locatie registratie ontbreekt.De “ontslag brief” is een hand geschreven iets en als het in het archief beland moet het handmatig van A4 “op maat” worden gebracht naar het andere papier formaat, dat wordt gehanteerd in het papieren archief.
  Patiëntnummer in het ZIS is niet gelijk aan het dossier nummer… van de kaarten bak van het archief. Poliklinisch is er het preoperatief onderzoek maar verder zijn het handgeschreven dossiers, die de helft van de tijd niet beschikbaar zijn. (inbetween specialists)
  Dus de statistiek en frappant dat u zelfs epidemiologisch er bij vermeld, voor dit onderzoek, van de 2 direct belanghebbenden moet grotendeels op ander (eigen) materiaal en of verslaglegging zijn gebaseerd dan dat normaal voorhanden is.

  In het SEHOS zijn slechts een beperkt aantal medici in (loon)dienst. Het merendeel krijgt vergoeding op basis van handelen (verrichtingen). Naar ik nu begrijp uit uw woorden is dit onderzoek een officieel SEHOS onderzoek, met als trekker het hoofd van de afdeling en is uitgevoerd door arts “assistenten” naar ik aanneem van de afdeling Chirurgie. De afdeling waar u hoofd van bent.

  Ik ben geen medicus, maar ik stond er jaren lang midden in en ik werd er ziek van hoe mensen “patiënten” door velen (niet allen) als factuur-item werden en worden behandeld. En handelen naar beste kunnen en geweten meer en meer corrupt raakt. Dit mede door een vrijwel volledig gebrek aan effectieve controle en sancties

  Als op Curacao meer mensen zouden openstaan voor “Samenwerken” voor het grotere goed, in plaats van eigenbelangen en de rest kan stikken of is een vijand die bestreden moet worden dan zou een stukje paradijs op deze wereld ineens veel meer waarde krijgen.
  En dit geld voor alle lagen en groepen van onze samenleving.

 7. Het blijft een bijzondere ervaring om Inspecteur Gezondheidszorg te zijn (geweest) op Curaçao. Waar ik aantoonbare wetsovertredingen en schendingen van medisch-ethische principes aan het oppervlakte bracht, kreeg ik dreigementen en beschuldigingen retour. Jacob Gelt Dekker zou mij voor het gerecht slepen vanwege de aanpak van Jellinek Retreat, vorige jaar om deze tijd diverse dreigtelefoontjes, een verworpen aanklacht bij het Medisch Tuchtcollege hier in Nederland en nu dan de dreigende taal van Fa Si Oen. Ik ben benieuwd of de honden alleen blijven blaffen of werkelijk eens doorpakken. Zoals eerder gezegd ben ik ten volle bereid mijn handelen in het openbaar te laten toetsen door het Medisch Tuchtcollege op Curaçao. Dus, geachte heer Fa Si Oen, ik wacht op uw aanklacht.

 8. Beste sasja, mail haar op leoni@journex.info, emailadres van haar business kaartje.succes!

 9. Beste meneer Fa Si Oen
  Ik ben het volledig eens met Caramba, uw citaat “dit betekent niet dat er geen complicaties zijn, die zullen er altijd zijn, daarvoor heet het de chirurgie, de enige die u de garantie kan geven dat er zonder complicaties of mortaliteit geopereerd wordt is God, de rest heeft gewoon te maken met een complicatie en mortaliteitsratio”. Wat een blunder.Raakt kant noch wal. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg ligt bij de individuele zorgverlener. Ik proef eveneens geen enkele common sense in uw opmerking: “complicaties die zullen er altijd zijn, daarvoor heet het de chirurgie”. Is dit uw gefundeerde benadering om wat krom is recht te poetsen? Chirurgie staat voor, althans zo is mij ooit geleerd en op het hart gedrukt middels een eed :operatieve geneeskunde/ heelkunde. Bent u bekend met deze eed? Anders hadden we het beter operatieve complicatiekunde kunnen noemen denkt u niet ? Of wordt het tijd dat Curaçao een eigen (medisch) woordenboek cq eedafleggingssysteem gaat hanteren? U wilt zich meten met de besten van de wereld? Begin dan eerst bij uzelf. Neem uw verantwoordelijkheid, hou op met onzin verkopen ( gestoeld op prutonderzoekjes ter eigen glorie ),laat gedegen integer onafhankelijk onderzoek doen, geef openheid van zaken, steek hand in eigen boezem en hou op met modder smijten! Misschien dat u dan in de positie komt om God er bij te halen en te vragen of u mag toetreden tot de rang van besten van de wereld. Vooruitlopend op uw inspanningen geef ik u 1 tip: God valt niet om te kopen. Tot die tijd siert het u wanneer u zich wat nederiger opstelt.

 10. Beste Heer Huurman,

  Maakt u zich geen zorgen, uw handelen wordt door derden beoordeeld. Uw verdiende aandacht komt nog wel uw kant op. Ik zal niet toestaan dat u deze fora misbruikt om aan geschiedenisvervalsing te doen. Al uw handelingen staan gedocumenteerd.
  Verder wil ik u erop wijzen dat in de wereld en dus ook in Nederland verreweg het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt verricht, en gepubliceerd door arts-assistenten. Dat is juist omdat deze artsen objectief, onbevangen en zonder enig belang dan de wetenschappelijk ondrbouwde waarheid nastreven. In deze vormen zij het cordon sanitair voor de werkelijke verifieerbare data. Het onderzoek is gepresenteerd aan de Inspectie die de volledige mogelijkheid heeft om, zonder de door u gehandhaafde vooringenomenheid, te verifieren en te dubbelchecken, wat haar plicht is, en wat ik van haar verwacht.

 11. Beste Caramba,

  Ter verduidelijking, het onderzoek is een volledig wetenschappelijk, methodologisch en epidemiologisch geverifieerd onderzoek van het SEHOS, dat betekent dat alle aspecten zijn meegenomen. Dat wil zeggen het volledig zorgtraject, daarbij horen de poliklinische dossiervoering, de volledige klinische dossiervoering (dwz, OK en verpleegverblijf) en de data en statistieken van het ziekenhuis. Dit is geen onderzoek ‘in eigen beheer’ maar een onderzoek van het SEHOS, gepresenteerd door het hoofd van de afdeling.

 12. @Sasja: graag breng ik jou in contact met Leonie Scheidel-Schenk; stuur mij een mail naar susanne.vaneps@gmail.com en dan zorg ik dat jouw mailtje bij haar terecht komt.
  Je kan je ook aanmelden op http://www.petities24.com/inspecteur_huurman_moet_blijven
  Zodra de website van onze patientenvereniging in de lucht gaat, kan ik meteen 1522 ondertekenaars van deze petitie bereiken om zich aan te sluiten. Aangezien minister Whiteman niet zijn verantwoordelijkheid neemt, moeten wij als volk ons verenigen en de keiharde realiteit verzamelen in een database.

 13. Meeste medische specialisten of uberhaubt die werkt in de medische branche zijn boeven. Als Fa Si Oen een aanklacht indient tegen Huurman, zou die iets geloofwaardiger overkomen. Vwb zijn zogenssmfe onderzoek naar dubbele declaraties neem ik niet zo nou, aangezien die SVB erbij betrekt in een adem. Die gasten weten zelf niet eens wat ze doen. En als je een beetje invloed hebt, heb je SVB ook zo aan jouw zijde.

  Het hele ziekenfonds gebeuren is een voorbeeld hoe ondoordacht iets doorgevoerd wordt met als reden (is me verteld) dat artsen op deze manier meer geld krijgen. En laat deze artsen met een lid zijn van de commissie.

  anderen specialisten vertragen het doorsturen van medische informatie aan collega’s in colombia votlor een 2nd opinion (eigen kosten), want de arts wilt diegene “behandelen” of te wel geld verdienen aam iemand dood laten gaan. Het was namelijk een kanker die volgens de specialist niet behandeld kon worden. Al met al bloedzuigers!

 14. Geachte heer Fa Si Oen,

  Zoals mevr. van Eps-Habibe al eerder schreef het onderzoek is gebaseerd op uw feiten” en niet op “statistiek” en administratie van het SHEHOS zelf.

  Het ZIS van het SEHOS kent alle vormen van registratie en is een volwaardig Ziekenhuis Informatie Systeem.
  Echter slechts een beperkt aantal onderdelen wordt feitelijk gebruikt. Een belangrijke onderdeel als medicatie zit er niet in maar is ondergebracht in een apart niet gekoppeld systeempej.
  Er is een module OK registratie maar die wordt voornamelijk gebruikt voor de planning en facturatie niet echt voor wat er exact op de ok met de patient gebeurt.

  Het ZIS wordt voor het grootste gedeelte gebruikt voor de facturatie In het algemeen wordt medisch handelen nauwelijks bijgehouden in het SEHOS.
  Staitstieken moeten verwerkt worden op de archief afdeling maar moeten zaken met de hand coderen en lopen jaren en jaren achter.

  Dus als de patient de operatie overleefd en vervolgens verhuist naar de verpleegafdelingen valt de verdere registratie grotendeels stil.
  En is er dan alleen de handgeschreven medische staat van de behandelend specialist.

  Dus bruut gesteld als een patient niet in de ok ovelijd maar op een verpleeg afdeling is dat een andere statistiek, of helemaal geen staitstiek. Er zou dus bijvoorbeld ook hartstiltstand kunnnen worden opgegeven als doodsoorzaak.

  Officiele goed onderbouwde medische registratie en een klacht registratie is een noodzaak. In andere landen worden ziekenhuizen verplicht gesteld dit te doen en ook om deze openbaar te maken.

  Nu bent u naarvoren gekomen met een in eigen beheer uitgevoerd onderzoek maar als dat gestaafd zou kunnen worden door onderbouwde officiele gegevens van het ziekenhuis zelf, zou dat veel beter zijn niet waar.

  ==================================================

  Uw onderstaande citaat.
  “dit betekent niet dat er geen complicaties zijn, die zullen er altijd zijn,daarvoor heet het de chirurgie, de enige die u de garantie kan geven dat er zonder complicaties of mortaliteit geopereerd wordt is God, de rest heeft gewoon te maken met een complicatie en mortaliteitsratio”

  God en Ratio?
  Mortaliteits factoren in de Chirurgie ?

  Als men niet weet wat en waardoor iets fout gaat is het God.
  En als het net zo vaak fout gaat als op andere plaatsen dan is het naar Ratio.

 15. Beste Jennifer,

  Kun je me graag de contactgegevens van de schrijfster Leoni meegeven? Ik ben er zeer geinteresseerd in.

  Dankjee!!

 16. De heer Fa Si Oen kiest ervoor om in zijn publicaties van de afgelopen dagen op de man te spelen. Dat is redelijk makkelijk tegenover een persoon die nu niet meer op Curaçao is. Feit is dat de Inspectie Volksgezondheid ook na mijn vertrek de stop op de maagverkleiningen heeft verlengd (en dus instemde met mijn inschatting). Feit is ook dat ik kort voor mijn vertrek van Curaçao getracht heb een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van maagverkleiningen van de grond te krijgen. De Inspectie in Nederland was bereid hieraan medewerking te verlenen. Tot mijn grote teleurstelling werd dit getorpedeerd door de Inspecteur-Generaal. Feit is vervolgens dat een onderzoek zoals nu door de heer Fa Si Oen wordt gepresenteerd, nergens in de wereld uitgevoerd zou worden door arts-assistenten. Een vergelijkbaar onderzoek in Nederland is uitgevoerd door zeer ervaren senior-artsen. Feit is tenslotte dat er geen behoorlijke discussie kan worden gevoerd zonder dat het rapport geheel openbaar wordt gemaakt en zonder openbare publicatie van de uitspraak van het Medisch Tuchtcollege in deze zaak.
  De heer Fa Si Oen komt met forse beschuldigingen in mijn richting. Ik daag hem uit deze hard te maken in een aanklacht bij het Medisch Tuchtcollege (mijn door hem gesignaleerde ‘misdragingen’ heb ik immers als arts gedaan). Ik zeg dan toe dat ik bereid ben de behandeling in het openbaar te laten plaatsvinden en op voorhand geen bezwaar te hebben tegen openbare publicatie. Als de heer Fa Si Oen een vent is, zet hij deze stap. Laat hij deze stap achterwege, dan past het hem beter verder te zwijgen.

 17. Beste Evandro,

  Alles van het onderzoek is in een openbare presentatie voor mensen in de zorg gepresenteerd tijdens een Klinische Conferentie in het auditorium van het SEHOS op 22 Januari j.l..
  Hierbij was ook de Inspectie uitgenodigd, en zij hebben toegezegd te komen maar zijn niet op komen dagen. Alles van het onderzoek is qua resultaten ingeleverd en wordt deze week qua rauwe data ingeleverd. Alles is door hun te controleren en te dubbelchecken.
  Dit is een onderzoek dat ik aan het ziekenhuis verplicht beschouw als een chirurgisch programma ter discussie staat. Dit zijn harde cijfers, inhoud, data op basis waarvan gediscussieerd kan worden in plaats van lukraak gooien met beschuldigingen en inschattingen.
  Nogmaals, complicaties zijn bij dit soort chirurgie onvermijdelijk, de vraag is hoeveel het er zijn en of dit acceptabel is of niet, je kunt een operatie perfect doen, weefsel moet ook genezen en er zijn bij deze zware patienten verder verhoogde risico’s op longembolien en hartproblemen, daar heb je protocol voor maar je hebt het lot niet in de hand.. Daar zijn dus internationale richtlijnen voor en daar zijn onze resultaten mee vergeleken, niet meer en niet minder. De beoordeling van individuele gevallen, waarbij ook de correcte begeleiding van de patient hoort blijft zoals eerder gezegd aan de Inspectie. Daar doet dit onderzoek geen uitspraak over. Wel dus over de totale resultaten qua aantal overledenen en complicaties over de 10 jarige periode dat dit programma liep toen het, zonder enig overleg of onderzoek naar substantie werd stilgezet door de Inspectie.
  Ik hoop dat u begrijpt dat dit onderzoek van het SEHOS is, het bestuur gaat verder over beheer van deze data. De belangrijkste conclusies zijn verschenen in het kranteartikel, de rest is voor open medisch publiek gepresenteerd en ligt nu bij de Inspectie.
  Ik hoop dat u ons werk en verplichtingen kunt begrijpen

 18. Ik vind het een goed en helder uitleg van Patrick Fa Sie Oen.
  Graag nou het onderzoek openbaar stellen en we hebben het verhaal compleet!

 19. Meneer Patrick Fa Si Oen, ik daag u ook uit: maak uw onderzoek openbaar! Lekker open en transparant toch?

 20. Beste Sasja, wat naar dat uw vader na een misgelopen operatie aan een chonische ziekte lijdt. Waarom neemt u geen contact op met de schrijfster van dit artikel, Leoni van Caribisch Netwerk. Misschient kunt u uw verhaal doen net als de heer Martina? Ze is in gesprek met meerdere patienten waarbij het misgelopen is!

 21. Waar rook is is vuur…….of ben ik verkeerd.

 22. Beste Pukkie,

  U insinueert dat ik dubbel declaraties heb uitgevoerd. Ik mag u informeren dat het onderzoek bij de SVB inmiddels is afgerond en dat er bij mijn geen ‘fraude’ is gevonden. Deze aanklachten betreffen mijn collega. Dhr. Huurman heeft dit onderzoek niet afgewacht en er een voorschot op genomen door te beweren dat het bij mij ‘aannemelijk’ zou zijn en mij zodoende aan de schandpaal heeft genageld. Ook met zijn aangifte bij het OM is hij er zonder enige wederhoor maar vanuit gegaan dat het meeopereren met mijn collega- wat juist uit veiligheid gebeurt bij deze hoogtechnische operaties- en wat mijn artsenplicht is als een collega om assistentie vraagt- mij medeplichtig gaat. Het juridisch advies hierin is om een tegenaangifte te doen voor valse aangifte en laster. Dit kan alsnog gebeuren maar belangrijker is het oneigenlijk demoniseren van het bariatrisch programma recht te zetten. Dit doen wij met harde data, door de Inspectie te verifieren en te dubbelchecken, open en transparant. De totale resultaten zijn excellent te noemen, dit betekent niet dat er geen complicaties zijn, die zullen er altijd zijn,daarvoor heet het de chirurgie, de enige die u de garantie kan geven dat er zonder complicaties of mortaliteit geopereerd wordt is God, de rest heeft gewoon te maken met een complicatie en mortaliteitsratio.Onze mortaliteit en compliactieratio is afgemeten aan de rest van de wereld via de in de literatuur bekende cijfers, niets meer en niets minder. Verder hebben wij een verbeterplan aan de Inspectie aangegeven waarbij de bovengenoemde aberranties niet meer kunnen voorkomen en gedrag en patientbejegening in positieve zin gegarandeerd is. Het is uiteindelijk aan de Inspectie om in overleg met de vakgroep chirurgie te komen tot een uiteindelijke beslissing. Voor de duidelijkheid, dit is het onderzoek van het SEHOS, als hoofd van de afdeling behoor ik dit proces te begeiden en te presenteren.
  Dit is mijn verantwoording waar ik niet voor wegloop, hoe gevoelig dat ook mag liggen.

  Uw persoonlijke en lage aanval en insinuaties stel ik niet op prijs, Ja, ik heb een Porsche, een prachtwagen, en de Jeep is een icon. Voor deze wagens heb ik net als elke belastingbetalende burger netjes leningen bij de bank afgesloten, die ik aan het afbetalen ben.
  Wilt u nog meer van mijn persoonlijk leven weten, dan suggereer ik voor dat u zich voorstelt en niet achter een psudoniem schuilt als u mij op deze manier probeert te beledigen.

 23. Beste Heer Draaijer,

  Uw internet fora bezocht en gelezen te hebben wil ik graag reageren op 2 punten

  1) Het verrichte onderzoek heeft zich gericht tot, en doet een uitspraak over, de totale uitkomst en kwaliteit van het bariatrisch programma. Zoals in mijn presentatie aangegeven moet duidelijk zijn dat onderzoekcijfers niet kunnen voorbijgaan aan het onbegrip en verdriet dat komt met van onverwachte ernstige complicatie of erger, sterven, van een patient tengevolge van een ingreep.
  De rouwreactie van familieleden mag niet misbruikt worden. Het onderzoek zegt niets over individuele gevallen of de afhandeling hiervan, dat is aan de Inspectie en daar moet alle ruimte toe zijn, daar heb ik als hoofd van de afdeling altijd op aangedrongen. In het geval van de familie Martina heb ik zelf nooit contact gehad met de familie omdat het niet mijn patient is, maar van mijn collega. Zoals bij elke hoogtechnische laparoscopische ingreep heb ik wel geassisteerd bij de ingreep. Al deze operaties worden opgenomen voor kwaliteitscontrole en dat heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om de technische ingreep, ook door anderen, objectief, te laten beoordelen. Met de technische ingreep was niets mis, dat garandeert nog geen genezing, en daar hoort de beoordeling en het handelen in het poliklinisch traject bij. Hier is kennelijk discussie over, en dat moet zijn gevolg kennen via de geeigende weg zijnde zo gewenst door familie een Inspectie beoordeling en als door de Inspectie nodig geacht een objectieve gerechtelijke panelbeoordeling door het Medisch Tucht College. Hier moet alle ruimte voor zijn, niet alleen voor de familie Martina, maar voor elke patient en bijbehorende familie die wij behandelen, bariatrisch of anders.
  De besloten medisch tuchtcollege zitting waarnaar ik in mijn presentatie en het kranteartikel heb gerefereert is naar anleiding van de vermeende administratieve aberranties van mijn collega.

  2) Dhr. Huurman beweert mij gesproken te hebben voor het stopzetten van het programma.
  Dit is een leugen. Mijn eerste contact, in welke vorm dan ook, met Dhr. Huurman dateert van 27 Februari in het APNA gebouw in bijzijn van een Inspectiemedewerkster en emijn collega Nellensteijn.
  Dit is 5 dagen nadat hij zonder enig contact of vooronderzoek het programma via de media heeft stopgezet. U kunt via de Raad van Bestuur van het SEHOS verifieren dat er vooraf ook met hun geen enkel contact, overleg of vooronderzoek heeft plaatsgevonden.
  Dit is een groot verschil met zijn bewering, want het heeft zoals aangegeven geleid tot veel onnodige schade en onrust en oneigenlijke ondermijning in het vertrouwen van de medische stand. Het nu proberen weg te poetsen van deze ondeugdelijke en Inspectieonwaardige actie is wederom ondermaats en zegt wat mij betreft alles over consultant Huurman.

  Patrick Fa Si Oen

 24. Deze chirurg is bang dat hij niet jaarlijks zijn Porche, zijn BMW , en Jeep in kan ruilen ,die de omgeving van zijn woning domineren. De man heeft gewoon een kostbare hobby die koste wat kost, gefinancierd moet worden. Ook als dat moet met dubbele declaraties of slecht uitgevoerde operaties. Kennelijk is de minister het daarmee eens. Nos mes por.

 25. Een arts assistent is een afgestudeerd basis arts, die zich aanvullend wil scholen voor een bepaald specialisme. Het zijn broekies in het veld, ze hebben de kennis, maar nog niet de ervaring. Hoe kunnen deze arts assistentes een onderzoek zoals deze in alle volledigheid inschatten?

  De uitspraak van Fa Sie Oen dat maag verkleinende operaties in het Sehos kwalitatief gelijk zijn aan de beste ter wereld, trek ik sterk in twijfel. Ik wil nog een eind gaan wat betreft de technische aspecten van de operatie, maar het hele traject voor en na de OK, laat me alsjeblieft niet lachen, de allerbeste van de wereld?

 26. Mijn vader heeft ook al sinds vorig jaar een klacht ingediend bij de inspectie in verband met een foutieve handeling door de heer Fa Si Oen, waarvan hij nu na 3 jaar van zijn operatie een chronische ziekte lijdt. We zijn nog steeds in afwachting van hoe het allemaal zal aflopen.

 27. @ La Stiwz

  Een arts-assistent is, in de Nederlandse gezondheidszorg, een arts die zijn studie geneeskunde heeft afgerond en volledig bevoegd is, maar (nog) geen medisch specialist is. Deze arts-assistenten lopen stage om medisch specialist te worden. Het zijn dus WEL stagiaires en mogen op dit niveau dus geen reviews uitvoeren! Simple as that!

  Wat een trieste zaak zeg. Wat is een mensen leven waard.

 28. Zo te zien word ik liever arts-assistente ipv mijn tijd en geld verspillen om specialist te worden. Als arts assistente heb ik toch vrije hand om mijn specialistische vriendjes te helpen.
  Een goed raport publiceren en maybe geld onder tafel ontvangen voor mijn positieve raport is not a bad idea.

 29. @Ben: een arts assistent is een afgestudeerd volledig bevoed arts. Hij is alleen nog geen specialist.
  Lees dus NIET: Stagiaire!

 30. Arts-assistenten zijn artsen die nog geen specialist zijn, dus wel een medisch diploma hebben behaald, die is goedgekeurd door de inspectie. Nagenoeg alle medisch onderzoek in de wereld wordt door arts-assisten of arts-onderzoekers verricht.

 31. Navraag bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg in Nederland over wanneer men kan spreken over een excellente maagverkleinende programma, moet je voldoen aan een aantal vereisten. Een daarvan is het registreren van de complicaties. SEHOS kent dit systeem helaas niet want er is geen complicatie registratie. Daarnaast behoort een multidisciplinair team de Bariatrie te verzorgen door middel van een compleet behandelprogramma. Het team bestaat uit specialisten als gastro-intestionale chirurgen, internist, nurse practitioner, psycholoog, fysiotherapeut en een dietist. Er is geen gastro-intestionale chirurg aanwezig op Curacao en veel van deze specialisten werken helaas niet samen als een team.
  Klachten ontstaan na behandeling van een maagverkleining behoren niet door arts-assistenten onderzocht te worden. Dit zijn basisartsen die na hun 6-jarige opleiding geneeskunde werkervaring willen opdoen om vervolgens een opleidingsplek te kunnen krijgen om alsnog in opleiding te komen. Het zijn dus stagiaires die onder een mentor of opleider van een afdeling vallen en participeren niet onafhankelijk. Dit is de grootste grap in de medische wereld.
  Een gedegen onderzoek behoort door een Inspectie voor de Gezondheidszorg verricht te worden. Deze Inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig. In het kader van openbaarheid van bestuur (WOB) zijn deze rapporten van de Inspectie openbaar. Zolang dit onderzoek niet is verricht en er geen deskundig rapport ter inzage is kan men met mooie verhalen en praatjes komen, maar heeft anno 2014 geen waarde !

 32. Tragisch dat een chirurg met een zwakzinnige onderzoek door arts-assistenten (lees: stagiaires) de bevolking van Cur voor de gek denkt te houden. Mr Patrick, you cannot fool all the people all of the time. Its time to own up to your mistakes, learn from them, apologize, and let the family of the deceased get closure and move on! Anders blijft dit je voor de rest van je leven achtervolgen!

 33. Als de kat (Huurman) van huis is, dansen de muizen om de meelton.

 34. na zelf een “fantastische”ervaring,in die bouwval te hebben mee mogen maken ,kan ik mij niet voorstellen dat er daar ook maar iets als excellent kan worden omschreven.