Hildegard Buitink politie bonaire korpschefCURAÇAO – De totale criminaliteit op Bonaire is in 2013 gedaald, laat het politiekorps in een reactie weten. Gisteren presenteerde het korps de criminaliteitscijfers. Het aantal vermogensmisdrijven is gedaald. Geweldsmisdrijven zijn daarentegen licht gestegen ten opzichte van 2011 en ’12.

De Bonairiaanse politie meldt dat ruim eenderde van het aantal nieuwe zaken in 2013 in hetzelfde jaar nog is opgelost. In totaal zijn vorig jaar 157 zaken opgelost, zeventien aangiften stamden nog uit 2012. Dat houdt in dat het Openbaar Ministerie (OM) een dossier heeft ontvangen met een of meerdere verdachten. Er zijn 135 zaken die nog lopen, waarvan negen uit 2012. In overleg met het OM zijn 112 zaken opgelegd of geseponeerd, waardoor er geen verdere vervolging plaatsvindt. In acht gevallen (meestal gaat het om persoonsverwisselingen) bleek er geen strafbaar feit gepleegd te zijn. Vier zaken zijn overgedragen aan een andere opsporingsdienst. Vaak zijn dat gevallen van grensoverschrijdende criminaliteit.

Geweldsmisdrijven
In 2011 en 2012 vonden er respectievelijk 248 en 234 geweldsmisdrijven plaats. In het afgelopen jaar waren dat er 274. Vermogensmisdrijven (1402 in 2011, 931 in 2012) daalden naar 839 stuks.

Overvallen
In 2013 vonden 51 overvallen plaats op Bonaire. Elf daarvan zijn opgelost en het dossier is naar het OM gestuurd. Een veroordeling is daarmee overigens niet zeker. Dertig zaken lopen nog, tien gevallen zijn geseponeerd. De politie stelt dat door de overvalgolf van november en december veel zaken nog lopen.

Jeugd- & zedenzaken
De jeugd- en zedenzaken worden in 61 procent van de gevallen opgelost. Het relatief hoge oplossingspercentage is onder andere te verklaren omdat in veel gevallen de verdachte op het moment van aangifte al bekend is. De voornaamste redenen dat zaken opgelegd of geseponeerd worden, zijn het intrekken van aangifte of het vinden van een alternatief voor strafvervolging (bijvoorbeeld bemiddeling).

www.versgeperst.com