• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Curaçaose vlagCURAÇAO – De VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao) doet een oproep om de overheid te professionaliseren. Volgens de verenginng werkt de overheid ‘niet optimaal’ omdat het ambtenarenapparaat te groot is. Tegelijkertijd zijn cruciale functies niet adequaat ingevuld.

“Alle studies die in de afgelopen 25 jaar zijn uitgevoerd waarbij het investeringsklimaat van Curaçao object van onderzoek was, wijzen uit dat de bureaucratie, het (dis)functioneren en de (matige) kwaliteit van het apparaat een van de grootste obstakels vormt welke het klimaat negatief beïnvloedt. Daarnaast legt het overheidsapparaat ook een substantieel beslag op de begroting waardoor de belastingdruk noodgedwongen hoog is hetgeen zich onder meer vertaald in hoge ‘cost of doing business’, het tweede grote knelpunt dat een aantrekkelijk investeringsklimaat in de weg staat”, schrijft de vereniging.

Aangekaart
Diverse bewindslieden kaarten de problemen al langere tijd aan. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Etienne van der Horst sprak in oktober over dit onderwerp. Toenmalig premier Stanley Betrian noemde het eind 2012 een van de grootste problemen van het eiland. De gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, sprak hierover in haar nieuwjaarsrede.

10-10-’10
Het baart de VBC zorgen dat de overheid in de afgelopen jaren slechter is gaan presteren. 10-10-’10 bood een kans, maar is totaal mislukt, vindt de vereniging. De VBC bepleit een depolitiseringsmodel naar het voorbeeld van Singapore, Azerbeidzjan en Barbados. Deze landen professionaliseerden hun overheidsapparaat. “Cliëntelisme en patronage, een van de kernoorzaken die leiden tot disfunctioneren van het overheidsapparaat, kunnen dan vervangen worden door onafhankelijkheid, deskundigheid, zakelijkheid kortom professionalisme”, aldus de vereniging.

6 reacties op “VBC : ‘Professionaliseer overheid’”

 1. Professionaliseer Overheid is niet nodig .
  De mentaliteit van de politieke partijen moeten veranderen .
  Iedereen oprichten een politiek partij met een standaarddoel om bij de geld te komen .
  Vanaf het begin richten ze op de grote problemen van de bevolking .
  Daarna richten ze hoe ze de bevolking kunnen lokken om ze te geloven dat hun zijn de geschikte probleemoplosser .
  En later als de politieke partij aan macht komt ,dan zoeken ze interesse personal en laat de bevolking in de steek .

 2. Waarom wordt de mening van deze vereniging constant gepubliceerd? Totaal geen toegevoegde waarde lijkt mij en het gaat in hun verhaal uiteindelijk altijd om hun eigen belang.

 3. Het is leuk maar niemand van de politiek wil het ambtenarenapparaat schoonmaken.. nee ze zetten liever hun Eigen vriendjes erin..

  Enige oplossing is om iedereen te ontslaan en nieuwe sollicitatieronde maarja wie durft?

 4. Het is mijn volk, maar eerlijk is eerlijk, vele ambtenaren onder elkaar weten goed hoe ze elkaar kunnen dwarsbomen op het werkvloer. I.p.v. zich te richten op efficiëntie, samenwerken en dienstverlening, vechten ze tegen elkaar om de functie.
  Die groep heeft totaal geen kennis van wat de functie van een overheidsapparaat inhoudt.
  Een aantal komt via het raam, binnen omdat een politicus dat heeft kunnen regelen, maar heeft niet eens een mavo afgerond.
  Daar moet de bezem doorheen. Maar wie bewaakt de bewaker?

 5. volkomen eens met de VBC. Als Curaçao weer een gezonde economie nastreeft en wil dat haar kinderen een toekomst hebben op dit eiland dan moet er een grote bezem door het ambtenaren apparaat en zal er een eind moeten komen aan nepotisme en politiek geïnspireerde benoemingen. Zoniet, bye bye Curaçao and welcome (more) poverty!

 6. Ay nos mes por ,professionaliseer onze overheid hebben we die mensen op curacao of stappen die allemaal op naar het bedrijfsleven .
  25 jaar aan onderzoek heeft niets opgeleverd ,dus het kwartje is nog steeds niet gevallen