Foto Rijksdienst: Politie BonaireCURAÇAO – Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft vandaag tijdens een persbijeenkomst de Bonairiaanse criminaliteitscijfers over 2013 gepresenteerd. Vorig jaar zijn voor het eerst de criminaliteitscijfers gedetailleerd bijgehouden. Dit heeft als doel beter te kunnen sturen op de inzet van personeel.

Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat scooterdiefstallen nu apart worden geregistreerd en niet meer bij overige diefstallen worden vermeld. Hierdoor is het niet mogelijk om de cijfers van 2012 en 2013 één op één te vergelijken. In de statistieken is nu ook meer aandacht voor de cijfers van opgeloste zaken. Hierdoor is een beter beeld te geven van de verhouding tussen het aantal delicten en het aantal opgeloste zaken.

Overvalteam
In totaal zijn er het afgelopen jaar 314 zaken bij afdeling Opsporing behandeld. Vanwege het hoge aantal atrako’s in de eerste helft van 2013 is een speciaal overvalteam voor Bonaire opgericht. Dit team heeft zich gericht op het oplossen van overvallen op woningen en bedrijven. Ten opzichte van 2012 is er een stijging van 50 verdachten die bij het Openbaar Ministerie zijn aangeleverd.

Overig
Het aantal woninginbraken is in 2013 licht afgenomen. In de wijken Playa Pabou, Playa en Belnem is het meest ingebroken. De geweldsmisdrijven zijn in het afgelopen jaar ook toegenomen. In 2013 zijn er vier verkeersongevallen met dodelijke afloop te betreuren geweest. Ook dat is meer dan het jaar daarvoor.

www.versgeperst.com