• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

VenezuelaCURAÇAO – Buurland Venezuela heeft het slechtste rechtssysteem ter wereld. Dat zegt de Amerikaanse organisatie The World Justice Project. In de Rule of Law Index over de periode 2012-2013 behaalt Venezuela de 97ste plaats. Dat is lager dan Zimbabwe, Iran en China.

Op een schaal van 0 tot 1 komt het land tot een score van 0,24. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met academici, advocaten, mensenrechtenadvocaten en leiders uit de gemeenschappen van de 97 onderzochte landen. Op basis daarvan ontstond een beeld het rechtssysteem van het land.

Acht aspecten
De effectiviteit van het rechtssysteem wordt in het onderzoek beschreven door acht deelgebieden daarvan. De categoriëen, hier genoteerd in aflopende volgorde qua score, zijn orde en veiligheid (gemiddelde score 0,51), grondrechten (0,48), burgerrecht (0,38), openheid van de overheid (0,36), handhaving (0,33), afwezigheid van corruptie (0,32), beperking van de overheidsinvloed (0,25), en strafrecht (0,24).

Grondrechten
Op gebied van orde en veiligheid (0,51) is een opvallend lichtpuntje waar te nemen. Het bestrijden van burgerlijke onrust wordt beoordeeld met de hoogste score van 1,00. Ook godsdienstvrijheid is in het land in relatief goede handen (0,81). Andere grondrechten worden veel minder gerespecteerd. De vrijheid van meningsuiting is er volgens de ondervraagden weer slecht aan toe met 0,40. Beklaagden zijn er van alle behandelde aspecten van grondrechten het slechtst af met een score van 0,25.

Overheidstransparantie
Openheid van regeringszijde wordt niet gunstig ingeschat door de ondervraagden. Informatievoorziening op aanvraag scoort slechts 0,22 en is daarmee het laagst beoordeelde aspect van overheidstransparantie.

Burgerrecht
Burgerrecht is de op twee na hoogst beoordeelde categorie (0,38). Het is echter zeker niet vrij van oneigenlijke bemoeienis door de overheid (0,27) of corruptie (0,31). Het meest berucht zijn de onredelijk lange vertragingen (0,14).

Overheidsinvloed
De beperking van overheidsinvloed is de op een na slechtste categorie. De categorie wordt vooral laag ingeschat omdat onafhankelijk onderzoek nauwelijks iets voorstelt (0,14) en omdat overheidsmedewerkers niet gestraft worden voor wangedrag (0,14).

Strafrecht
De als zwakst beoordeelde categorie is die van het strafrecht. De hoogste waardering is er voor het opsporingssysteem (0,36). Andere deelaspecten scoren echter zeer laag. Het strafrecht is onvoldoende in staat om crimineel gedrag te bestrijden (0,05), is onvoldoende onpartijdig (0,27), is corrupt (0,30) en nauwelijks vrij van overheidsinvloeden (0,23).

WJP Index Report 2012

1 reactie op “‘Venezolaans rechtssysteem slechtste ter wereld’”

  1. Venezuela, het grote voorbeeld voor een aantal politici op dit eiland. Dan weet je waar het heen gaat.