• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

OnderzoekCURAÇAO – Inwoners van de BES-eilanden zijn iets tevredener over de overheid en haar diensten. Dat blijkt uit het rapport ‘Samen verder bouwen’, waarin de beleving van de overheid door de inwoners van Caribisch Nederland onderzocht wordt. Het rapport richt zich op de ontwikkelingen sinds 10-10-’10.

Burgers raken steeds bekender met de aangeboden overheidsdiensten, zoals zorg, onderwijs, immigratiedienst en de belastingdienst. Op gebied van inkomen en koopkracht zijn de geluiden wisselvallig.

Zorg
Volgens tweederde is de zorg sinds het begin van Caribisch Nederland verbeterd, vijftien procent vindt van niet. Toch verwacht een slordige 80 procent verdere verbetering van de zorg. Qua informatievoorziening over de zorg vindt 58 procent dat die voldoende is. Dat percentage is gelijk aan dat van vorig jaar.

Onderwijs
54 Procent geeft het huidige onderwijs een voldoende, 13 procent een onvoldoende en 34 procent is neutraal of heeft geen mening. Pakweg de helft vindt het onderwijs sinds 10-10-’10 verbeterd. Elf procent ziet juist een verslechtering in het onderwijs.

Politie
De politiemacht van Caribisch Nederland, de KPCN, komt er iets minder goed vanaf. Het percentage dat vindt dat de politie beter is gaan functioneren daalde met 6 procent ten opzichte van vorig jaar en komt terecht op 35 procent over 2013. Het percentage dat de politie slechter vindt functioneren, steeg van 18 in 2012 naar 28 procent in 2013.

Inkomen
Van de ondervraagden geeft 42 procent aan dat hun inkomen er sinds 10-10-’10 op achteruit is gegaan. Ondertussen zegt 26 procent dat hun inkomen juist omhooggegaan is. In 2013 daalde het inkomen van 36 procent van de mensen. Op Bonaire was die daling groter dan op Sint Eustatius en Saba.

Rapportcijfer
De respondenten moesten de overheid ook een rapportcijfer geven. In 2011 kwamen de bewoners van alledrie de eilanden in hun beoordeling niet boven de 6,0 uit. Op Sint Eustatius en Saba steeg het in 2012 boven de 6,0 en is het in 2013 weer afgenomen tot onder de zes. Op Bonaire was de score gelijk aan vorig jaar met een 6,2.

Samen Verder Bouwen

www.versgeperst.com