Omayra LeeflangCURAÇAO – Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) stond ook integriteit op de agenda. Volgens Statenlid Omayra Leeflang ging het er stevig, maar zakelijk aan toe. “Ronald van Raak was raak, hij heeft rake uitspraken gedaan”, aldus Leeflang tegen Radio Hoyer 2.

Volgens Leeflang schoot het Sint Maarten volledig in het verkeerde keelgat toen van Raak zei dat de onderwereld op Sint Maarten groot was en het het bestuur klein.

Positief
Binnen het onderwerp integriteit kwam er een voorstel van Charles Cooper om in andere landen van het Koninkrijk ook een integriteitswet in te stellen. Leeflang is van mening dat we voorzichtig moeten zijn om elkaar in de landen wetten op te leggen die in het maatschappelijk verkeer niet noodzakelijk zijn. Ondanks dat er fel gediscussieerd wordt, noemt Leeflang de sfeer tijdens het huidige Ipko goed. Ze ziet de uitkomsten van het overleg dan ook met vertrouwen tegemoet.

Omayra Leeflang in gesprek met Victorine Stille

7 reacties op “Leeflang: ‘Van Raak was raak’”

 1. HOE HET ZIT HOE HET ZIJT.EN POLITICI BLIJVEN DE BOEL BELAZEREN,BEDRIEGEN EN BELIEGEN ,TOT DAT ZE ER ZELF BIJ NEER VALLEN

 2. Het hoofd MOT is opgestapt en wordt vervangen door… jawel, de vrouw van Alex Rosaria.

  Dat wordt nog eens de nieuwe Cicely van der Dijs, die tijdens het kabinet Schotte maar liefst 5 baantjes van manlief Gerrit cadeau kreeg.

 3. lol ik dacht ons land, even een wt aanemen vooral die twee jaar geen baantjes bij de overheid en ook geen contacten met de overheid voor werk voor een bedrijf.

 4. Goed stuk van Maaskant over Cooper.

  Ik heb het doorgestuurd naar de Nederlandse delegatieleden, zodat ze weten met wie ze aan tafel zitten.

  Over de brief van Wilsoe voor dos Santos waren ze al geinformeerd, dus niemand in de delegatie neemt Wilsoe nog serieus.

 5. @henki Over welk land heb jij het?

  😉

 6. gelukkig gaat er in ons land Curacao nu een politieke partij komen die voordat er een kieslijst komt, hun te kiezen leden voor de staten en ministerposten gescreend worden.

  in het Partij program waar nu aan word geschreven, zal instaan dat de te verkiezen leden , gescreend zijn, prive vermogen geparkeerd zal worden in stichtingen, geen overheidsbaan zal krijgen binnen 2 jaar naar het aftreden. Geen lid zijn geweest van een andere politieke partij.
  Deze partij nu als werktitel “de openpartij”zal als speerpunt hebben het terugdringen van de overheid, politieke benoemingen doorlichten en personen alleen op kennis en kunde handhaven.
  verplichte werkzaamheden laten uitvoeren van mensen die gezond en geschikt zijn om te werken maar een onderstand krijgen dit kan zijn van werken langs de weg tot opleiding en niks op vrijwillege basis.
  Elk inkomen normaal belasten, inning van openstaande rekeningen bij iedereen, geen vriendjes politiek en vrijstellingen.
  Geen schikkingen voor belastingen

 7. Een voorstel van Charles Cooper? We hebben het toch nog steeds over dezelfde Cooper he? Die zei:”Het eerste wat we gaan doen, is proberen de screeningswet te elimineren , omdat de wet een gelegenheidswet zou zijn die op illegale wijze tot stand is gekomen. Het volk vergeet snel denkt hij zeker?

  Nou is het elimineren van een illegale wet niet nodig, want een wet die illegaal tot stand is gekomen bestaat per definitie niet, maar goed. Het lijkt me dat Cooper de laatste is die met authoriteit over screening en integriteit kan spreken…Lees maar wat “Sambalman” ons herinnerde op dit forum over Cooper. (citaat)

  “Wat was ook al weer de uitkomst van de vorige screening? Voor wie het vergeten is, volgt hier de tekst van de screeningsmemo:Charles Cooper:

  Het onderzoek rond dhr. Charles Cooper heeft feiten en omstandigheden opgeleverd die mogelijke “veiligheidsrisico”s” met zich meebrengen.Deze feiten en omstandigheden zijn als volgt te noemen:

  • Betrokkene heeft tijdens zijn ambtsperiode hand -en spandiensten voor de lokale investeerder Boy Luckert verricht. Charles Cooper is zakenpartner van voomoemde investeerder. Zijn naam komt echter niet voor op officiele stukken. Cooper is degene die alles op alles heeft gedaan om de weg vrij te maken voor de investeerder Luckert.

  • Betrokkene was samen met FOL-adviseur Nelson MONTE bezig met onderhandelingen om een project bij de Isla-raffinderij te krijgen voor het schoonmaken van tanken. Verder was Charles COOPER ook bezig is om een bedrijf, waar hij belangen in heeft (had), een project bij de Isla-raffinaderij te laten krijgen.

  * Verder deelde berichtgever aan rapporteur mede dat Cooper lid zal worden van de nieuwe op te richten organisatie / departement bij PDVSA. Dezei s gericht op de nieuwe projecten binnen PDVSA-Curacao. Dit zijn o.a. de nog te bouwen “plants” en de nodige upgrading.

  * Charles Cooper samen met Ricardo (eigenaar van Antillian Billboards) zijn de eigenaren van SPF-CORI (Cooper en Ricardo). Deze stichting, die op 04 april2006 was opgericht, wordt door Rooi Catootje Management N.V. bestuurd. Laatstgenoemde N.V. heeft als directeur de advocaat Ruben Anthony Diaz. Daarnaast komt ook een zekere LutiAlbertus, die eigenaar is van een-aannernersbedrijf die als front fungeert. .Hij is een soort “mannetje van alles” van o.a. Cooper. SPF-Corri heeft op 8 november 2006 een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor het recht van erfpacht op een perceel grond te Knip. Dit verzoek werd toen “abnormaal” spoedig behandeld. In die periode was Gerrit Schotte Gedeputeerde van Toerisme en Economie. Het plan van SPF-Corri met het verkregen terrein te Knip is (was) om te speculeren met het oogpunt op winstbejag.

  *Toen Gerrit Schotte Gedeputeerde van Toerisme was heeft Charles Cooper ANG: 400.000,– van Robby Dos Santos ontvangen voor het verkrijgen van een groot terre in bij Playa Bou & Abou alwaar Dos Santos zijn project Playa Abou & Abou heeft. Volgens informant is Dos Santos de eigenaar van dat project maar het staat op naam van een van zijn bedrijven. De akte van overdracht werd bij het notariskantoor Hu-ang gepasseerd.Uit het hierboven valt op te maken dat dhr. Cooper aan de hand van de in punt drie vermelde criteria niet positief uit de screening komt.”