Logo IPKO (1)CURAÇAO – “Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) zal in goede harmonie en zonder relletjes verlopen.” Dat voorspelt Statenvoorzitter Mike Franco in gesprek met Radio Hoyer 2. Afgevaardigden van het parlement van Aruba, Nederland, Sint Maarten en Curaçao komen van 7 tot 10 januari bijeen.

‘Relletjes’
De afgelopen jaren stond het IPKO garant voor een kleiner of groter relletje door een deelnemende politicus of partij. Politieke partij Pueblo Soberano liep in het verleden al eens weg bij een IPKO. Tijdens het laatste overleg waren er ‘relletjes’ met betrekking tot beschuldigingen aan het adres van het Sint Maartense Statenlid Patrick Illidge over steekpenningen, de hoogte van de salarissen van Sint Maartense Statenleden, een interview met Helmin Wiels en de afwezigheid van de PVV. Volgens Franco is de PVV er ook dit jaar niet bij.

Onderwerpen
Tijdens het overleg worden verschillende onderwerpen besproken betreffende de landen van het Koninkrijk, zoals integriteit, racisme en tolerantie in het koninkrijk, onderwijs, kinderrechten, samenwerking op het gebied van gezondheidszorg en het beter benutten van de economische mogelijkheden binnen het koninkrijk.

Uitvoering
Bij het IPKO in maart zijn afspraken gemaakt over het terugkoppelen van vorderingen aan de parlementen. Dat is volgens de Statenvoorzitter wel gebeurd, maar vervolgens gebeurt er niets mee. Als reden voert Franco aan dat veel thema’s het parlement overstijgen en de verantwoordelijkheid van de verschillende ministerraden of de Rijksministerraad zijn. “Tijdens het komende IPKO zal dus wederom besproken worden hoe we kunnen garanderen dat hetgeen in de IPKO’s besproken wordt ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd”, aldus Franco.

Mike Franco in gesprek met Rick Hart.

1 reactie op “‘Geen relletjes tijdens IPKO’”

  1. Pappen en nat houden