ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag schrijft Arthur Donker zijn eerste column van het nieuwe jaar.

Beste lezer, ik wens u een gelukkig en gezegend nieuwjaar toe. Om dit te realiseren moeten wij volwassen worden en ervan bewust zijn dat ons land naar de bliksem zal gaan indien wij volharden in masochistisch gedrag van slechte service, gebrek aan een transparant bestuur, het uitstellen van beslissingen, middelmatige arbeidsproductiviteit, politieke en sociaal-economische verdeeldheid, armoede en criminaliteit, vasthouden aan onze verkregen ‘rechten’, enzovoorts.

Ik geloof in de mogelijkheid van een positieve ontwikkeling, gebaseerd op de natuurlijke genetische overlevingsdrang van de mens. Ik weiger te geloven dat wij erop uit zijn om moedwillig ons land naar de bliksem te helpen. Ons masochistisch gedrag is eerder een gevolg van luiheid, persoonlijke belangen, slechte informatie, verwennerij en gebrek aan volwassenheid. Laten we elkaar goed begrijpen: de goede tijden zijn voorgoed voorbij! ‘Moeder’ Holland is er niet meer om ons te helpen. Ze hebben zelf genoeg problemen. We zullen ons zelf moeten behelpen. Punt! ‘Behelpen’ betekent: maximaal gebruik maken van onze intellectuele en sociale capaciteiten, onze natuurlijke en geografische pluspunten, onze relatie met Nederland koesteren en de internationale contacten die daaruit voortvloeien. En keihard werken!

Geld komt niet uit lucht vallen! Deze regering heeft geen keus: men moet bezuinigen en meer inkomsten genereren, om tegemoet te komen aan de meest urgente zaken: de jeugd, onze armlastigen (tussen 40 en 60% procent), disfunctionerende gezinnen en verwaarloosde wijken.

Of we het nou leuk vinden of niet, we kunnen tieren en vloeken: er is geen alternatief! We moeten er rekening mee houden dat zeker 60 procent van ons volk in de problemen zitten, dat een groot deel van onze jeugd gevaar loopt in het criminele circuit te belanden als er geen maatregelen worden getroffen. Deze gevoelige zaken vereisen een zorgvuldig financieel beleid, omdat wij geen herhaling kunnen hebben van de rampzalige situatie van de periode na 10-10-’10!

Dit betekent dat de tijd van amateuristisch gedoe voorbij is. Net zoals een verwend kind moet leren dat het echt niet kan, moeten wij ook leren op te houden onze zin door te drijven! Welke regelingen er ook zijn, u zult – ongeacht tot welke vakbond u bent aangesloten – moeten leren leven met de realiteit dat niet aan al uw wensen tegemoet gekomen kan worden. Zeker niet zolang zoveel leden van onze gemeenschap in erbarmelijke omstandigheden verkeren, die u niet kent!

Wij moeten realiseren dat de kwaliteit van ons leven behoorlijk aangetast zal worden indien we blind blijven voor het leed van de mensen die aan hun lot zijn overgelaten. Zolang wij geen oplossing hebben gevonden voor het armoedeprobleem, voor de disfunctionerende gezinnen, verwaarloosde wijken en gebrekkig onderwijs, zal dit meer misdadigers tot gevolg hebben die ook de kwaliteit van uw leven aantasten. Oftewel we dragen allemaal een steentje bij opdat wij met zijn allen kunnen overleven, of we volharden in deze masochistische houding en gaan met zijn allen naar de bliksem. Aan u de keus.

Houd de regering in de gaten en dwing onze volksvertegenwoordigers zich te houden aan het regeerprogramma. Het is belangrijk dat de overheid een nationale dialoog op gang brengt om met het volk van gedachten te wisselen, om op deze wijze te komen tot een participerende democratie! Onze politici moeten volwassen worden: hou op elkaar te bevechten als kleine kinderen op de speelplaats. Geef het goede voorbeeld van volwassen gedrag door een transparant, rationeel en mensgericht beleid. Alleen door saamhorigheid kan een volk overleven. Verdeeldheid en egoïsme zijn verwoestend en leiden tot de ondergang van onze gemeenschap.

Pas wanneer u de jaarwisseling op de oude Emmabrug meemaakt, voelt u de saamhorigheid, de integratie en wordt u bewust van die ‘eenheid in verscheidenheid’ en beseft u dat wij dushi mensen zijn. Nu dat mevrouw Dick tot minister van Onderwijs is benoemd, ben ik nog positiever gestemd dat wij erin zullen slagen ons potentieel te verwezenlijken, en ook omdat ik er zeker van ben dat wij ons gezond verstand zullen gebruiken en onze verantwoordelijkheid zullen aanvaarden als een volwassen volk.

2 reacties op “Ingezonden: ‘2014, een jaar van volwassenheid’”

  1. Prima stuk. Onmiddellijk in Papiaments vertalen en plaatsen in ALLE kranten. Eind van de maand : nog een herplaatsing. Dit is een echte “Doe Het Zelf !” oproep , die niet verloren mag gaan.

  2. Meer inkomsten wordt moeilijk.. vooral wanneer het volk al zoveel moet betalen.. Men kan dus niet meer goederen kopen waardoor de winkeliers meer omzet maken en ook meet btw betalen dus meer inkomsten voor het land..

    Dus men moet bezuinigen.. op het volk kan niet meer worden bezuinigd worden dus dan maar op het veel te dure en niet functionerende ambtenaren apparaat. Te veel mensen verdienen er te veel geld en doen vrijwel niets..