ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag reageert Felix Pinedo op de reacties op zijn position paper over de staatkundige perikelen in 2012. 

Geachte lezers die gereageerd hebben op mijn ingezonden stuk betreffende de staatkundige perikelen in 2012. Ik heb gekozen om op deze wijze te reageren op de diverse reacties daar ik door al die reacties wil gaan om op die relevante aspecten in te gaan. Dit stuk is alleen bij de redactie Versgeperst.com ingediend.

Met genoegen en met dank voor de reacties heb ik de discussies gevolgd. Hetgeen ik in mijn position paper naar voren heb gebracht beoogt slechts de manier waarop omgegaan is met de staatsrechtelijke regels binnen ons staatsbestel. Ik voel ontzettend veel bezorgdheid onder u ,en zeker bij Yukamba, voor wat betreft de handelwijze van onze politici (en nu generaliseer ik) op onder andere diverse bestuursaangelegenheden. Yukamba, ik beaam ook bepaalde van uw bezorgdheden die ik voel in hetgeen u schrijft, dus niet alles dat u naarvoren brengt. Het gaat niet erom dat ik mijn gelijk haal, maar wel gaat het erom dat zo’n belangrijke ‘issue’ niet de doofpot in kan gaan. Het kan van de ene op de andere dag weer plaatsvinden en misschien van de andere kant van de partijen.

Waar ik nadruk op wil leggen is dat, naar mijn mening, op verkeerde beargumenteringen gebaseerde besluiten in de toekomst niet als precedent gebruikt mogen worden om de wil van de ene of andere groep te bevredigen. De heer Pasman heeft gelijk als hij stelt dat het de wereld op zijn kop is dat de regering (premier), die niet gekozen is door het volk het prerogratief heeft om de door het volk gekozen Parlement wanneer hij dit wil naar huis te sturen. In het verleden is dit steeds gebeurd op het moment dat de regering (premier) onraad heeft geroken en dan besloot om het Parlement te ontbinden. In de tijd dat de politici aan de hernieuwing van de Staatsregeling werkten heb ik onder andere deze opmerking ook bij hen geplaatst.

Caribbeancinic en Vladimiro Matos, ik heb die 6 interpretatiemethoden van het recht niet uit de duim gezogen. Dat werd ons gedoceerd op de universiteit door docenten zoals professor Lokin (schrijver van het boek Prota die hier en op vele Nederlandse universiteiten wordt of werd gebruikt) en oud docent op de vroegere UNA, rechter Mark Loth (schrijver van het boek Recht en Taal). De uitdaging om mij op dit terrein te begeven is ook te danken aan de gedoceerde stoffen door onder andere nu professor Lodewijk Rogier, toen nog jong aangetreden docent op de UNA. Al die rechtsgeleerden hoefden niet persé op al hun punten ongelijk te hebben. Ik heb wel redelijk onderbouwd aangegeven op welke punten zij volgens mij geen gelijk hebben.

Ik heb gekozen voor de grammaticale interpretatiemethode omdat bij het onderhavige punt van discussie het juist omging dat deze heren de ‘letter van de wet’ (artikel 53 v/d Staatsregeling en de Memorie van Toelichting) niet in acht hebben genomen. Voor Yukamba nog; het is geen kwestie dat de hele groep had moeten aftreden en verkiezingen uitgeschreven hadden moeten worden. Deze beide aspecten waren reeds in gang onder aanwijzing van de gouverneur. De gouverneur heeft weer aanwijzing gegeven aan het interim kabinet Betrian, om verkiezingen uit te schrijven terwijl hij dit opdracht al had gegeven aan demissionair kabinet Schotte. Erger nog, er was al een datum gesteld voor de verkiezingen. De vraag rijst of het interim kabinet Betrian een andere datum had moeten prikken of tenminste de reeds aangekondigde en gepubliceerde datum moest reconfirmeren.

Ben van A., het Parlement zelf heeft getornd aan haar bevoegdheden door aan te nemen in de nieuwe Staatsregeling dat het Parlement lopende zaken blijft afhandelen en ‘aanblijven voor het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen’. Deze twee passages hadden ze nooit in de Staatsregeling moeten vastleggen. Voor Yukamba alsnog; het moest helemaal niet gaan om pressie op de gouverneur. Hij had gewoon naar de letter van wet (Staatsregeling) moeten handelen, niet de vice-voorzitter van de Raad van Advies in de ‘adviescommissie’ moeten benoemen, die straks zelf een oordeel in de Raad van Advies moet nemen over zijn eigen advies, in een andere hoedanigheid, aan de gouverneur.

Yukamba, de hoogste wet die regelt dat dingen goed moeten gaan is de Staatsregeling en die regels zijn in deze hele aangelegenheid met de voet getrapt. Uw verdere betoog raakt niet het punt dat ik ter discussie wil brengen.

Heer Pasman, neem artikel 53 van de Staatsregeling inclusief de Memorie van Toelichting nog eens goed door en u zult zien dat deze, zoals ik reeds naar voren heb gehaald, het handelen van het Parlement juist beperken. Bij eerdere ontbindingen van de Staten zijn de diverse regeringen er juist van uitgegaan de Staten te ontbinden voordat deze kans zag om een andere regering in het Fort te brengen. Dit handelen werd conform de gewoonte steeds gerespecteerd door iedereen en men bleef rustig wachten totdat de verkiezingen plaatsvonden na enkele maanden. De zogenoemde gewoonterecht welke in 2012 door de gouverneur doorkruist werd.

Dhr. Maaskant, natuurlijk hebben regels alleen maar zin als men zich eraan houdt. Vandaar mijn betoog in genoemde position paper. In ieder geval fijne discussie, ik voel uw bezorgdheid over diverse zaken die jullie aangehaald hebben. Maar het punt van discussie dient met pragmatische en realistisch theoretische onderbouwingen opgelost te worden.

Prettige uiteinde voor u allen.

6 reacties op “Ingezonden: ‘Het antwoord van Pinedo op uw reacties’”

 1. Ik zie reguliere schrijvers van ingezonden stukken als een bijzondere groep mensen binnen ons gemeenschap. Doet er niet toe wat of waarover geschreven wordt. Het schrijven van ingezonden stukken neemt soms veel tijd van de schrijver in beslag. Mijn ervaring is dat ik meestal eerst het punt van discussie ga uitdiepen. Als je een stelling plaatst moet je het kunnen onderbouwen. Soms komen die ‘pop-ups’ laat in de avond of vroeg in de ochtend bij mij op. Dan moet ik meteen gaan schrijven. Een probleem bij mij is dat ik niet altijd de tijd kan opbrengen om mijn in het Ned. geschreven stukken te vertalen in het papiaments of omgekeerd. In ieder geval wij moeten blijven schrijven. De stukken ook mailen naar de statenleden en ministers en liever via de pr-afdeling van de Staten. Dat doe ik vaak want dan kunnen ze niet zeggen dat ze het stuk in de krant niet gezien hebben. Missschien een goed idee dat voor deze ‘speciale groep’ schrijvers van ingezonden stukken, periodiek (bijv. elke 3 maanden) themadagen georganiseerd worden, waarna een gezamenlijke standpunt naar de politici en het gemeenschap verzonden wordt.

 2. Geachte meneer Pinedo, Felix, Dank u wel voor uw reactie.

  Mee eens.

  Ik denk we moeten gewoon blijven schrijven, publiceren nietwaar.
  Ieder op zijn manier.
  Het puntje van een scherpe pen is ‘t felste wapen dat ik ken.(Toegeschreven aan Huygens.) De pen is machtiger dan het zwaard. En pen kan denk ik ook vervangen worden door toetsenbord en of internet.
  Door het publiceren van teksten kan men meer invloed uitoefenen dan door het toepassen van geweld.
  Een politieke partij oprichten kan , maar persoonlijk vind dat er al te veel zijn. En ik ambieer niet echt een politieke functie.
  Er kan geschreven worden over wat er mis is, maar pfff ik begin er eigenlijk moe van te worden want tot nu toe is alles wat er gebeurt wel besmet door iets Misschien kunnen we beter meer komen met ideen te geven voor issues die spelen.
  Niet meer afkraken, maar oplossingen verzinnen en na te denken over de voor en nadelen CQ gevolgen.
  Korte termijn kort door de bocht oplossingen en de lange termijn oplossingen. Ideaal als ze in elkaar over kunnen gaan.
  En dan kunnen de heren en dames politici dat gewoon kopieren, zonder verlies aan eigenwaarde of niveau van respect.

  Maar bovenal de goede discussie moet blijven, ongeacht geloof afkomst of politieke voorkeur.

  En blijven lachen op de rots.

 3. Yukamba, die laatste vraag van u zal bij mij blijven hangen. Gezamenlijk zal er wel iets aan gedaan kunnen worden, maar het zal niet lukken om in een slag alle gaten te dichten. U heeft gelijk dat de regels te pas en te onpas worden aangepast (ik zeg ook toegepast, want daar gaat het om in mijn gehele betoog). De politici hadden bijvoorbeeld de kans om in onze Staatsregeling op te nemen dat een door de justitie verdachte statenlid (tijdelijk) op moet stappen. Zij hebben geweigerd dit te doen en nu dat het geval zich heeft voorgedaan willen ze Gerrit Schotte uit het parlement hebben. St. Maarten heeft die regeling wel in haar constitutie opgenomen. Wij moeten niet opgeven. Wanneer de minister van onderwijs dat gedeelte van Wetenschap van haar ministerie echt serieus gaat nemen en implementeren zal er hopelijk meer diepgang bewerkstelligd worden voor wat betreft dit soort problematieken.

 4. Met dank aan Douwe Boersema,die onder druk , Gerrit de Raaf op het Paard heeft geholpen..Dank ook aan de machtigste man in NL ( kAMP) niet willem maar ???en laten we troela maar helemaal vergeten!.
  EN DE POLITICI BLIJFT HUN EIGEN VOLK , BELAZEREN,BEDRIEGEN EN BELIEGEN

 5. Geachte ,Felix Pinedo
  Staatsbestel is een richtlijnwijze van een Statuut .
  Maar door het politieke monopolies ,manipuleren ze de regels van de Statuut ..
  En de Statuut is een Standaard Wettelijk Reglementen van de Constitutionele Monarchie .
  En als iedereen regeren volgens de richtlijnwijze van de Statuut ,dan hebben Curaçao zeker een goede Regering

 6. Geachte Heer Pinedo,

  En wat kunnen we er nu aan doen ?
  Hoe kunnen we nu dingen verbeteren.
  Want zoals uit uw betoog en uitleg blijkt dat Staatskundige en andere regels momenteel niet meer werken. Ze worden te pas en te onpas aangepast naar Eigen wens of genegeerd.

  Dank u wel, Aan u en alle anderen ook de aller beste wensen voor 2014.