• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag werpt Joseph Hart een terugblik op 2013.

Nu dat het jaar teneinde loopt is het goed om terug te blikken en lering te trekken uit wat niet goed is gegaan om herhaling in 2014 te voorkomen, of om tenminste gedrag, gewoontes en procedures die negatief zijn voor de ontwikkeling van het land te minderen.

De onderwerpen waar ik de meeste aandacht aan heb besteed, betreffen het onderwijs, het gezin, de wijk, criminaliteit, volksgezondheid en de kosten van medische behandeling, de onproductieve houding vanwege een minderwaardigheidsgevoel en een masochistische mentaliteit van onze openbare dienstverlening, overheidsbeleid en gebrek aan eigen verantwoordelijkheid.

Ofschoon de meeste van deze onderwerpen niet meteen opgelost zullen worden, ben ik toch optimistisch dat er kans op verbetering is op grond van wat ik gelezen heb in het regeerprogramma en ook vanwege sommige besluiten die deze regering heeft genomen, zowel op het gebied van financiën als het functioneren van het ambtenarenapparaat en ook vanwege het accent op ‘gezond leven’ om de kosten van chronische ziektes te drukken, die de kwaliteit van het leven negatief beïnvloeden en de meeste kosten veroorzaken in de medische zorg. Het zou goed zijn indien onze gezagsdragers zelf het goede voorbeeld zouden geven en proberen af te vallen!

Wat het onderwijs betreft wil de regering “een Curaçaoënaar vormen die zelf initiatieven neemt en eigen verantwoordelijkheid draagt; die kritische vragen durft te stellen en in staat is zich staande te houden in de wereld om hem heen”. Ook staat er geschreven dat om de kwaliteit van het leven te verbeteren, de pilaren van de gemeenschap verbeterd moeten worden, te weten: vorming, het gezin, de school en de wijk!

Dit heeft meteen een positieve uitwerking op de vermindering van criminaliteit, wanneer er meer aandacht wordt besteed aan de vorming van schoolverlaters en ook door het scheppen van meer mogelijkheden om armoede te bestrijden. Het terugdringen van criminaliteit blijft het allereerste doel om vertrouwen terug te winnen! In plaats van geld te besteden aan meer gevangenissen, is het beter om te investeren in verplichte scholing van schoolverlaters, om meer scholing in te voeren in de gevangenis en door de rehabilitatie van ex-gevangenen te verbeteren in samenwerking met de particuliere sector. Hun gedragspatroon moet bijgehouden worden; ze moeten sociale begeleiding krijgen opdat zij zich kunnen ontwikkelen tot verantwoorde burgers. Dit kost minder dan meer gevangenissen en meer politie!

Het is de hoogste tijd dat wij onze wetten inderdaad toepassen èn controleren en dat we de werknemer echt gaan evalueren. Dit is de enige manier om productief werkgedrag en -houding te stimuleren opdat wij kunnen concurreren en investeerders aantrekken.

Wij, het volk, kunnen helpen deze doelen te realiseren door het beleid van de overheid veel kritischer te analyseren en onze bevindingen duidelijk kenbaar te maken! En niet richten op één enkele minister, maar het hele regeerprogramma in ogenschouw nemen, omdat alleen de realisering van het GEHEEL van deze doelen zal bijdragen ons land uit de huidige problemen te helpen!

Om deze doelen te verwezenlijken moet het overheidsapparaat gesaneerd worden zodat het efficiënter wordt, moeten de kosten van onder andere het ambtenaren apparaat verminderd worden, en door een voorzichtig en transparant financieel beleid te volgen.

Uiteindelijk moeten wijzelf, als verantwoordelijke burgers, optreden en de overheid dwingen in het belang van het volk te functioneren; door duidelijk uitleg te geven over het waarom van sommige plannen en door het volk de ruimte te bieden voor een dialoog! Dit is werkelijke ‘Participerende Democratie’. Wij moeten veel meer betrokken zijn met ons land en medeburgers, en niet louter egoïstisch handelen. Want alleen gezamenlijk zullen we het halen!

4 reacties op “Ingezonden: ‘Terugblikken voor een betere toekomst’”

 1. Als je de wereld wil verbeteren ,dan begin je bij je zelf .
  Je moet je altijd kleiner maken in het volk ,om te proberen iemand te kunnen redden

 2. Jacinto Daal, please, denk na voor je deze onzin schrijft.

  Het is hier toch een grote boevenbende. Ik zie zelfs geen verschil meer tussen het Curacao binnen en buiten de muren van Bon Futuro.

 3. Van je fouten kun je leren , want je toekomst is de beloning van je verleden .
  Om je zwakste punt te kunnen verbeteren moet je gaan reflecteren .
  Niet omdat je in het verleden de verkeerde weg heb genomen ,moet je toekomstkinderen ook hetzelfde weg nemen .
  IK zien wel een licht in de duisternis ,voor de toekomst van Curaçao .
  Maar om dichterbij te komen moet Curaçao wel verbonden zijn met samenwerking

 4. Ik denk dat Jopi Hart van een leeftijd is dat hij niet meer in de uitgaansgelegenheden van Salina en Scharloo komt.

  En dat is jammer, want daar zou hij de onbeleefde en luie jeugd van anno 2013 tegenkomen, die pakken wat ze pakken kunnen, legaal of illegaal, en erbij lopen als pooiers (de mannen) of dames van lichte zeden.

  Dan zou Jopi ook zien dat dit een volledig verloren generatie is, zonder enig besef van normen en waarden.

  En wat nog veel erger is, deze generatie gaat zonder enig besef van opvoeding de nieuwe generatie jeugd opvoeden die nog erger zal zijn dan de huidige. En die generatie brengt weer de volgende verderfelijke generatie voort.

  En zo breidt de onopgeleide asociaal zich op Curacao exponentieel uit.

  Maar Jopi Hart ziet verbetering in de toekomst. Wordt wakker Jopi en geniet van 2013 nu het nog kan want in 2014 wordt het allemaal nog veel slechter.