• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

foto firmamentu zorgcontractCURAÇAO – Desiree Lai Promes, secretaris van de minister van Justitie, heeft onlangs een akkoord bereikt met Fundashon Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao. Het akkoord betreft de financiering van de jeugdreclassering. 

De stichting is aangewezen als de instantie die verantwoordelijk is voor het oprichten van een bureau naar het idee van bureau Halt in Nederland. Dat bureau verzorgt alternatieve straffen voor jongeren die met de politie in aanraking komen voor relatief lichte misgrijpen. Het doel hiervan is het voorkomen en bestrijden van criminaliteit onder de jeugd.

www.versgeperst.com