ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag gaat Felix Pinedo in op de staatskundige perikelen van 2012.

Dit is het eerste deel van een position paper die ik heb samengesteld als reactie op twee papers van hierondergenoemde Nederlandse juristen in verband met de constitutionele crisis op Curaçao in 2012.

Het is begrijpelijk dat ex-premier Gerrit Schotte wil komen tot een zogenoemde reformatie van voornamelijk ons verkiezingsstelsel of ons kiesreglement. De wijze waarop zijn kabinet ten val is gebracht en de daarna volgende wijze waarop zijn demissionair kabinet werd gewipt – twee maanden voordat de verkiezingen plaatsvonden – zit hem terecht blijkbaar nog zwaar op de maag.

Na de val van het kabinet Schotte vorig jaar is het stil gebleven voor wat betreft de discussies rondom de staatsrechtelijke perikelen die zich voordeden. Via de elektronische nieuwsmedia ben ik twee position papers tegengekomen met commentaren over dit onderwerp. Het gaat om een paper geschreven door professoren Arjen B. van Rijn en Lodewijk Rogier en een stuk van Jan Willem van Rossem (docent en onderzoeker staatsrecht aan de Universiteit van Utrecht) gepubliceerd in het Nederlandse Juristenblad van 19 oktober 2012.

Tevens heb ik de bekende brief van professor Bovend’Eerd (hoogleraar staatsrecht Radbout Universiteit Nijmegen), aan toenmalig premier Gerrit Schotte, nogmaals doorgenomen. Rogier en van Rijn stellen dat de redenering waar toenmalig premier Gerrit Schotte op stond, namelijk dat een reeds demissionair kabinet niet nogmaals naar huis gestuurd kan worden door het parlement, niet opgaat. Van Rossem ondersteunt in zijn paper deze stelling van Rogier en van Rijn. Bovend’Eerd deelt de mening van genoemde schrijvers niet. Van Rijn en Rogier stellen “dat er nooit een situatie zal mogen ontstaan, waarin er geen gekozen volksvertegenwoordiger voor handen is met alle rechten en bevoegdheden van dien.”

Deze hooggeleerde heren stellen verder dat in een vertrouwensrelatie tussen parlement en regering de wil van de volksvertegenwoordiger ter aller tijde doorslaggevend is. Het is daarom volgens hen dat de Staten het volste recht hadden om een interim-kabinet aan te stellen. Van Rijn en Rogier vergeten echter dat de wil van de volksvertegenwoordiger ook vastgelegd is onder artikel 53 van de Staatsregeling van Curaçao. Hier zal ik verderop in deze position paper de nodige uitleg geven. Van Rijn en Rogier ondersteunen ook het verzoek van de ‘dissiidente’ Statenleden aan de gouverneur om een interim-kabinet aan te stellen.

Zij waren tevens de mening toegedaan dat de besluiten van de meerderheid van de Staten om een nieuwe voorzitter van de Staten te kiezen, de regering Schotte daadwerkelijk weg te sturen en de gouverneur te vragen een formateur aan te stellen, rechtmatig waren. Naar mijn mening waren conform het gestelde onder artikel 53 van onze Staatsregeling en expliciet uitgewerkt in de Memorie van Toelichting, deze handelingen en besluiten van de ‘dissidente’ Statenleden juist onrechtmatig. Naar mijn mening had de toenmalige premier Schotte terecht de gouverneur niet bevoegd geacht om een nieuwe formateur aan te wijzen.

Van Rijn en Rogier gaan zover in hun paper door te stellen dat strikt genomen de Statenmeerderheid van het gebruik konden afwijken en zelf het formatieproces op gang konden brengen en regisseren. De diverse genoemde schrijvers hebben in hun paper verschillende keren artikel 53 van de Staatsregeling aangehaald en op hun manier geïnterpreteerd. Hun interpretatie van dit artikel is echter onderhevig aan de nodige kritiek. Voor de goede orde met kritiek wordt bedoeld het met goede onderbouwing ter discussie stellen van ingenomen standpunten van anderen. Wordt vervolgd in deel 2.

1 reactie op “Ingezonden: ‘Staatkundige perikelen in de doofpot?’ (1)”

 1. Geachte heer Pinedo,
  Met alle respect voor u als persoon.
  En ik ken uw achtergrond.
  Natuurlijk gedegen verhaal, correcte stellingen.

  Maar zeg me eerlijk was dit in een echte democratie, met integere politici met een beetje verantwoordelijkheidsbesef, ook zo idioot gegaan.
  Ik denk t niet.
  Ze waren al lang zelf op gestapt.
  Maar hier.. Al ben je aantoonbaar een corrupte criminele leugenaar, dan nog probeer je te blijven zitten. En je kan blijven zitten.

  Regels werken hier alleen als men ze naleeft, of wordt gedwongen ze na te leven.
  Met controle en uitvoerbare sancties als vangnet.

  Op Curacao hebben academische betogen weinig zin of nut.
  A Het wordt door de grote meerderheid toch niet gesnapt.
  B De personen waar het over gaat trekken zich er totaal niks van aan.
  C Woorden uit een bron die maar iets te maken heeft met ‘de kolonialisator’ op wat voor
  manier dan ook. Is ook per definitie fout, door historische gevoeligheden

  Dat de chaos steeds groter lijkt te worden komt mijn inziens dat men nu door begint te krijgen dat er van uit Nederland, geen directe ingreep op bestuurlijk niveau kan worden verwacht.
  Als Shotte tot het uiterste kan gaan, kom dan kan het nog leuker nietwaar.

  Alleen bij direct anarchie of echte binnenlandse onlusten, of het totaal uit de hand lopen van financieel beleid. Alle ander zaken zoals;
  Politiek wanbeleid, Corruptie. Medische wanorde, verhoogde criminaliteit, falende scholing, etc, etc zijn binnenlandse, met andere woorden eigen verantwoordelijkheden.

  En dan wat ingrijpen hier ??
  Recent is er gezegd niet meer lenen, vervolgens werd naar elk potje gezocht dat er maar was en het is leeg nu.
  We gaan een ziekenhuis bouwen ?? Waarmee eigenlijk.

  Al ontploft de Isla, dan komt er vast hulp, maar voor de rest moeten wij het hier zelf uitzoeken.
  Dus op professor niveau top theorie verhaaltjes uit Nederland over staatkundig handelen. Come on, Dust in the wind.

  Dhr Wiels heeft ondervonden wat anderen van zijn zijn staat kundige mening vonden nietwaar.

  Als er iets moet gebeuren dan is dat er hier lokaal aktie moet worden gevoerd.

  Hier met een grote groep voor de deur ergens gaan staan. Hier opstaan en iets doen.
  En bij verkiezingen verstandige keuzes maken.

  En verder zorgen dat justitie gedwongen wordt om te vervolgen binnen een redelijke termijn.
  Dat werkt.

  Maar acedemische staatkundige discussies of de halve staatsgreep wel staatkundig kon.
  Ahum, Nee natuurjk niet.
  Maar ze hadden allang weg moeten zijn toch.

  Als in Nederland de chauffer van de minister door rood rijd, met de dienstwagen zelfs zonder minister erin, dan is er een groot probleem.

  Hier rijd een minister van justitie dronken als een tor zonder gordels en.., no problem.
  Je kan als minister president veroordeeld zijn op verschillende soorten punten en ook no problem. Je halve famillie heeft banden met “personen”, “who cares”.
  Zit je echt in de bak, dan wordt je “koffiedame” zus president. Moet kunnen toch. 50+ miljoen wordt vastgezet en een minister gaat briefjes schrijven.

  En u weet van dichtbij dat je zelfs een privee kamer in het Sehos kan krijgen om uit de bak te blijven. Terwijl een andere minister door het weigeren van medische zorg overlijd in de cel nietwaar. Ja we verbieden de verkoop van aspirine daarna… Come on.
  Je rijd 3 mensen dood en je loopt los. Gepakt met een kilootje witte snuif, geen probleem. Je teelt wat weed plantjes en je blijft in de bak, als je familie dat wil.

  Staatkundige regels helpen echt niet, zonder harde sacties en echte en snelle vervolging. in combinatie met pliticie met gevoel voor maatschappelijk belang en verantwoordelijkheids besef.

  Hier is het gewoon zuid-America, In het klein.
  De volgende coup wordt vast al weer gepland.

  Alleen nu met dhr. Wiels, nu is er toch een grens overschreden, nu voor het eerst is er direct op persoonlijk vlak gespeeld. Al was de situatue met dhr. Komproe niet veel anders eigenlijk.
  Oprecht ik moet toegeven, ik betreur het toch wel heel erg. Ik was in de beginnen zeker geen fan en Ik geef toe ik was t beslist niet eens met een aantal van z.n dingen, maar goed ik begreep wel z.n achtergrond.

  Wiels was wel een man om niet zelf op de stoel te hoeven en willen zitten. Al spant z.n ‘zus’ de kroon, ook hij had zo z.n issues. Ik ken de familie “issues”. Maar daar was hij zich bewust van en speelde er niet mee. Dat zegt toch wel iets van een persoon vind ik.
  Hij had wel een hart voor Curacao en de mensen denk ik. Beetje hard door de bocht, maar ja veel is show nietwaar. We zijn goede acteurs op deze rots. En wilders doet ook niet veel anders.

  Maar helaas ik zie niet zo terug bij de huidige personen, en “reformatie” heeft mijn inziens ook niet echt als doel om ons land op een hoger niveau te brengen.

  Regels zijn mooi, maar eigenlijk alleen nodig bij conflict of als men willens en wetens over normale menselijke grenzen heen wil stappen.

  Profeten in al hun vormen komen in het algemeen met heel weinig regels. Hij die we deze dagen eren kwam in zijn vorm met 10 als basis nietwaar.

  Warbij gij zult niet stelen en hebt elkander lief wel bijzonder toepasselijk zijn,

  Als staatsliefde en naastenliefde bewust wordt geschonden heeft alleen jusitie zin.

  Als regels van staat kunde op het niveau van Universiteits professor moet worden bediscussieerd met voor en tegenstanders, dan zijn we hier de weg al volslagen kwijt.

  Dat is net als in Nederland een rechter personen vrij spreekt op basis van zelfverdediging terwijl ze in een volle kroeg aan het schieten zijn.

  Welk normaal mens neemt een vuurwapen mee naar een kroeg. En als je daar vervolgens mee gaat zwaaien om welke reden dan ook. Dat is de misdaad, een directe misdaad tegenover al die de andere mensen in die kroeg.
  Punt.
  Die officier van justitie had de aanklacht volslagen anders moeten zetten. Niks poging tot doodslag tegenover elkaar. Maar ten laste leggen dat beide personen zich opzettelijk en bewust schuldig maakten aan het in gevaar brengen van een of meerderen, door een illegaal vuurwapen mee te nemen naar een openbare gelegenheid en daar ook nog eens mee te gaan schieten.

  Het ging niet om die twee partijen naar elkaar toe, maar het ging wat ze alle twee deden tegen over alle anderen en daarna pas nog een keer naar elkaar toe.
  Het is geen wild west, zoiets als de eerste die trekt is fout en de laatste die blijf staan heeft gelijk….

  Nu precies die zelfde situatie is hier ook zo.
  2 partijen knokken elkaar het parlement uit, op de grens van de staatkundige regels en…
  wie is de dupe.. En wie doet vervolgens een staatsgreep.

  Die hele staatkundige discussie was er nooit geweest als onze spelers een beetje fatsoen hadden gehad. En de eer aanzichzelf en an de anderen hadden gehouden.
  Zij zitten daar als volks vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging van hun kiezers. En niet voor hun eigen knikkers.
  Dat is het punt.
  Ze hadden moeten opstappen en er hadden verkiezingen moeten komen.
  Dat was democratie geweest.