• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Willem-Alexander en Maxima - John van der TolCURAÇAO – Koning Willem-Alexander noemde in zijn eerste, kort vooraf uitgelekte kersttoespraak vrede op aarde ‘meer dan een onbereikbaar ideaal’. Volgens hem ligt de sleutel daarvoor heel dichtbij, in de eigen omgeving. “Ieder kan, op zijn of haar eigen manier aan die vrede bijdragen door verbindingen te zoeken.”

De koning deed ook een beroep op de veerkracht en het doorzettingsvermogen van Nederlanders. Hij deed dat in verwijzing naar de economische crisis. In dat verband vroeg hij ook aandacht voor de honderdduizenden mensen die tijdens kerst niet met familie zijn, maar in eenzaamheid thuis of op het werk.

Willem-Alexander stond ook stil bij het belang van familie om troost bij elkaar te vinden bij verdriet en tegenslag, zoals het verliezen van dierbaren. Kerst is volgens hem ‘een moment voor bezinning op ons bestaan’. Hij dankte ook de inzet van zijn oom en tante, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, die zijn moeder Beatrix 33 jaar lang bij hebben gestaan in haar regeerperiode als koningin.

© Novum

1 reactie op “Koning ziet vrede op aarde als bereikbaar ideaal”

  1. Onbewust spreekt koning Willem Alexander van een “Utopia”, oftewel een gedachte dat niet bestaat. Het is gewoon een “DROOMBEELD” van hem, een “DROOMWENS”. Maar hij bedoelt het goed, daar niet van. En wie verlangt en snakt niet naar zo’n tijd, zo’n wereld?? Het is een vurig verlangen van iedereen, vooral in deze moeilijke, onoverzichtelijke en zware tijd. Maar Willem Alexander vergeet (misschien??) de wereldse sociale beroering waarin iedereen leeft. Moderne denkbeelden en oude tradities komen met elkaar in botsing. Het materialisme en zijn levenswijze vieren hoogtij. De eeuwenoude wereldse rust is voor het grootste gedeelte verdwenen. Daarnaast de vele politieke spanningen die vrees, bezorgdheid, en vooral onzekerheid veroorzaken. En dit alles vergroten de sociale beroeringen meer en meer. De dreigende wereldse kernmachten. De krachtige hoop én een oplossing voor dit alles is mijlenver te zoeken. Om niet te zeggen dat het ONMOGELIJK is. Geen enkele regering kan dit teweeg brengen. Let wel: Willem Alexander spreekt over “Vrede op Aarde”. Dus hiermee bedoelt hij de “wereldvrede”, en niet alleen vrede in Nederland, maar wereldwijd. Een onmogelijke klus en opgave voor de regeringen. Verschillende wereldregeringen willen niet van vrede horen, en zelfs niet eens over praten. Zeker, in sommige landen leven mensen in “bepaalde streken” vredig met elkaar, zorgen en letten op elkaar maar dat bedoelt Willem Alexander niet. Iedere dag verschijnen berichten in de openbare pers over de gewelddadigheden en de diepgewortelde haat onder mensen. Vele landen wenden zich tot de Verenigde Naties als de laatste hoop op vrede. Resultaat?? Sinds die tijd zijn er tientallen miljoenen gesneuveld in de vele oorlogen en de vele conflicten, en het wordt ongetwijfeld steeds erger, en de teleurstelling en twijfels over de Verenigde Naties is alleen gegroeid, sterker geworden. De wereldvrede verschijnt zelfs niet eens aan de horizon. Laat staan dat wereldse regeringen het ooit tot stand kunnen brengen. Geen enkele vrede op een fundament van vrees en haat, onzekerheid, hebzucht, geldzucht, narcisme, onbetrouwbaarheid, slinksheid, gemeenheid, sluwheid, oneerlijkheid, valsheid etcétera etcétera kán en zál teweeg worden gebracht en vooral……………………standhouden. NO WAY.