cijfersCURAÇAO –  Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft de in- en uitstroomcijfers van de overheid bekendgemaakt. Van eind augustus tot eind september stroomden er 98 personeelsleden in en 30 uit.

De instroom in deze periode betrof voornamelijk onderwijzers (38) en marinepersoneel/dienstplichtigen (35). Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur nam 5 leden aan. Dit aantal geldt ook voor het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De cijfers zijn bekendgemaakt in het kader van de geldende eilandverordening ‘Publicatie Beleidsinformatie Curaçao’. De gegevens zijn nog niet gecontroleerd door SOAB (overheidsaccountantskantoor).

Uitstroom
Bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport stroomden de meeste leden uit (5). Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening moest het doen met een uitstroom van 4 personeelsleden.

1 reactie op “Publicatie in- en uitstroom overheidspersoneel”

  1. Is er bij dit overzicht rekening gehouden met de in/uitstroom van personeel in het Curaçaohuis ? Ik zie dat niet vermeld of is het door onze wannabe doctoranda op persoonlijke titel aangenomen en wordt het salaris van dit personeel door dezelfde wannabe doctoranda uit haar privé vermogen betaald ?

    Wij, het volk van Curaçao willen graag antwoorden en dan gaarne met schriftelijke bewijzen, ja want ook die paljas in Forti is verantwoording verschuldigd aan ons.