• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

UTSCURAÇAO – Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) keert zich tegen de het huidige stelsel van ontslagvergoedingen. Aanleiding is onder meer de afvloeiingsregeling bij UTS.  Zij worden met torenhoge kosten opgezadeld om noodzakelijke veranderingen door te voeren, betoogt de VBC.

De gebruikte kantonrechtersformule voor de ontslagvergoeding is bij benadering gelijk aan A x B x C. A staat voor het Aantal gewogen dienstjaren, bepaald door het aantal gewerkte jaren en resulteert in de uitkeringsperiode uitgedrukt in maanden. Bij de cessantiawetgeving wordt de uitkomst in weken uitgedrukt. B is de Beloning per maand (brutosalaris en toeslagen). C staat voor de Correctiefactor. Die varieert van 0 tot 2 procent of hoger en wordt door de rechter vastgesteld.

48 miljoen
De vereniging is bezorgd over de berichten dat UTS 48 miljoen gulden op tafel zou moeten leggen voor 200 man in de komende twee tot tweëenhalf jaar. “Dit impliceert een beloning van gemiddeld 8000 gulden per maand (een gemiddelde dat vele malen hoger ligt dan de meeste bedrijven op Curaçao), waarbij dan uitgegaan wordt van een neutrale correctiefactor (C=1)”, aldus de VBC.

Lokale wetgeving
De vereniging vraagt zich af waarom op Curaçao een maand als rekeneenheid gebruikt wordt in plaats van een week, zoals de cessantiawetgeving voorschrijft. “Zou het niet (principieel) correcter zijn dat het gerecht zich zou houden aan lokale wetgeving in plaats van overnemen en toepassen van jurisprudentie uit Nederland?”

‘Riante afvloeiingsbedragen’
De vereniging zet grote vraagtekens bij de ‘oprotpremies’ in verhouding tot de arbeidsproductiviteit. Volgens de VBC is de beloningsstructuur ‘volledig scheef getrokken’. “De prijs die UTS (lees: samenleving) nu moet betalen voor deze onzakelijke benadering is heel erg hoog”. De VBC vreest dat er een precedent ontstaat waardoor doorvoeren van herstructureringen bij andere overheidsbedrijven verder bemoeilijkt wordt. “Als de ruimte om noodzakelijk herstructureringen door te voeren niet wordt verstrekt om te kunnen overleven, dan rest niet veel over dan de weg te volgen van toepassen van de ‘cold turkey’-methode ofwel faillissement. Voor geen enkel partij is dit een aantrekkelijk alternatief.”

7 reacties op “VBC: ‘Red bedrijven en pas ontslagvergoeding aan’”

 1. @opmerker, mensen die weg moeten zullen er wel door de politiek zijn neergezet.. die willen dus veel geld zien anders wordt het een politiek steekspel..

 2. Misschien kan de VBC eens een rekenvoorbeeld geven. In Nederland wordt de kantonrechtersformule toegepast als volgt: De leeftijd, aantal gewerkte jaren en bruto salaris zijn de factoren.
  Als deze hier gehanteerd zouden worden is een uitkering( als voorbeeld) als volgt:
  Leeftijd 48jr, gewerkte jaren 25, bruto maandsalaris fl. 2000.-; uitkering fl.41.000.-
  Hoe men hier een berekening heeft van fl.240.000.- per man is mij een raadsel.
  Trouwens de cesantia wetgeving alhier gaat niet uit van 1 maand per dienstjaar maar is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en kan meer zijn dan 1 maand per gewerkt jaar.
  Zie kantonrechtersformule.nl

 3. @ henki

  Zo gaat het normaal gesproken, maar dit is Curacao…hier doen ze ‘de dingen’ graag anders.

  De externe onderneming die een dergelijke opdracht zou aannemen moet natuurlijk WEL een onafhankelijke onderneming zijn, dus ZONDER banden met UTS, Curacao, medewerkers UTS, directie UTS, enz.
  Dit om invloed op beslissingenom zoveel mogelijk te voorkomen.
  Het beste zou daarom buitenlandse onderneming ingeschakeld kunnen worden.

  Maar zo zal het niet gaan, immers; ‘op Curacao weet men het toch beter’!

 4. zoals gewoonlijk durft niemand weer een beslissing te nemen.
  de familieleden die veilig zijn onder gebracht op functie’s niet niet bestaan gaan nu met een vette handdruk weg.
  .
  Huur en extern bedrijf in, neem het personeel dossier door, geef dan advies van wie mag blijven en niet, vraag ontslag aan voor de werknemers die weg moeten.

  waarschijnlijk heeft UTS 100 mensen nodig om de tent te draaien.

 5. Voor UTS lijkt me faillissement toch de beste oplossing. Ook 400 man personeel is te veel. Er zijn inmiddels 3 serieuze partijen op Curaçao die de activiteiten van UTS kunnen overnemen. Veel werk wordt al gedaan door ingehuurde zelfstandigen. Het is allemaal geen rocket science.
  Waarom nog meer overheidsgeld in dit zwarte gat?

 6. wereldwijd zijn dit soort achterlijk hoge ontslagvergoedingen afgeschaft.
  Alleen op curacao lopen we nog 15 jaar achter op dit beleid.
  Zoals met alles trouwens!!!

 7. Nu weet ik even niet wat ik moet denken……..Het ene moment blert de VBC “We moeten kijken naar Nederland en overnemen hoe het daar aan toe gaat.” en nu “We moeten lokale wetgeving gebruiken!”
  Wat is het nou? Is het weer “hanchu pa mi” wanneer het ons uitkomt?