• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Curaçaose vlagCURAÇAO – In het rapport ‘Speransa i Konfiansa’ (Hoop en vertrouwen) heeft de regering vijf hoofddoelen geformuleerd. Die doelen moeten behaald worden in de periode tussen nu en 2016. Voor het eerste doel, nation building, is zelfs een taskforce opgericht.

De overige doelen zijn duurzaam economisch herstel, verhoging van de kwaliteit van leven, goed bestuur en een solide begrotingsbeleid.

Nation building
Het jonge land Curaçao moet door nation building de eigen identiteit en bewustzijn versterken. De speciaal hiervoor opgerichte taskforce moet burgerparticipatie aan de democratie en het voorlichten van de gemeenschap bevorderen.

‘Ministerie-overstijgende aanpak’
De aanpak van de vijf hoofddoelen overstijgt ministeries, zo valt te lezen in het rapport. “De overheid bestaat uit negen ministeries, negen pilaren, en de ene pilaar functioneert beter dan de andere pilaar. Omdat alle negen pilaren van elkaar afhankelijk zijn, ondermijnt echter het slecht functioneren van een enkele pilaar weer het functioneren van alle andere pilaren. Ieder ministerie bestaat ook weer uit meerdere pilaren en hiervoor geldt dezelfde beeldspraak”. Het vorige regeerakkoord verscheen op 12 december 2012 en heette ‘Pas, trankilidat i prosperidat’.

Speransa i Konfiansa

www.versgeperst.com