cbia.picFpKsigningAgreem2013CURAÇAO – De Curaçao en Bonaire Insurance Association (CBIA) en de Fundashon pa Konsumidó (FpK) slaan de handen ineen. De partijen hebben afgelopen week afspraken gemaakt over samenwerking op gebied van consumentenklachten.

“Een consument die een verzekeringsgerelateerde klacht heeft, hoeft voortaan niet langer het gevoel te hebben dat hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Indien de consument dit nodig acht, wordt de klacht objectief bekeken door een groep van drie onafhankelijke deskundigen”, aldus de Geschillencommissie Verzekeringen.

Produre
De CBIA en de FpK stellen dat consumenten zich eerst moeten richten tot hun verzekeringsmaatschappij. Als de consument ontevreden is over de uitspraak, kunnen ze contact opnemen met de FpK. Zij bemiddelen namens de klant met de verzekeringsmaatschappij. Indien de bemiddeling niet leidt tot een passende oplossing, kan de consument via de FpK naar de Geschillencommissie Verzekeringen stappen.

Geschillencommissie
De commissie bestaat uit drie leden. Een lid wordt aangewezen door de verzekeraars, een lid is van de FpK, het derde lid is een onafhankelijke en onpartijdige voorzitter. De Geschillencommissie Verzekeringen toetst de manier waarop de klacht is afgehandeld en komt met een oordeel. De CBIA en de Fundashon pa Konsumidó hopen hiermee bij te dragen aan een laagdrempelige en klantvriendelijke manier om klachten af te handelen binnen de verzekeringssector.

 

1 reactie op “‘Niet meer van kastje naar de muur bij klacht verzekering’”

  1. is een truuk om de rechter uit te schakelen.
    hoezo onafhankelijk door wie word de derde persoon betaald.