• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

minister Stanley Palm thumbCURAÇAO – Bestuursleden en de directie van Korpodeko zijn zeer verbaasd over de recente uitlatingen in de pers door minister van Economische Ontwikkeling Stanley Palm. Dat zegt directeur Chesron Isidora. In een verklaring uit hij zijn ongenoegen maar sluit hij af met een handreiking aan de minister.

Volgens Isidora is Palm meermaals uitgenodigd voor een bezoek en beantwoord de organisatie altijd de vragen van de minister, “rekening houdend met de beperkingen die een instelling die onder toezicht de Bank en kredietwezen van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) heeft.”

Jaarcijfers
Korpodeko verstrekt jaarlijks de jaarcijfers aan de minister van Economische Ontwikkeling, minister van Financiën, de Algemene Rekenkamer en de voorzitter van de Staten. Isidora: “Al de eerdergenoemde overheidsorganen krijgen deze informatie verstrekt ondanks het feit dat Korpodeko sinds 1996 geen subsidieregeling heeft met land Curacao.”

Samenwerking
“Korpodeko begrijpt de angstaanjagende opmerkingen van minister Palm ten opzichte van Korpodeko met onvolledige informatie niet, die alleen dient om de stichting in een niet-positief licht te brengen tegenover onze klanten, werknemers en de bevolking”, vervolgt de directeur. Gezien het belang om een goede relatie te onderhouden, nodigt Isidora de minister nogmaals uit om kennis te maken en een eventuele samenwerking te realiseren.

www.versgeperst.com