ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Henk Pasman gaat nogmaals in op het voorstel van Andre Bosman om verschillende paspoorten in te voeren.

Tweede Kamerlid Bosman legt uit over zijn voorstel tot verschillende kleuren van het paspoort: alle landen hebben een eigen vlag, eigen volkslied, eigen parlement en eigen taal en wat is er mis aan een eigen paspoort als symbool van de eigen identiteit? Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Friesland of Limburg.
Welnu, daar is het volgende mis mee, meneer Bosman.

Wij hebben allemaal binnen het Koninkrijk der Nederlanden dezelfde nationaliteit en hetzelfde paspoort. Het is niet het paspoort van Nederland, maar het paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is ons fundament en zo is dat afgesproken in 1954 en vastgelegd in het statuut, zie hiervoor ook de rijkswetten op het Nederlanderschap en de paspoortwet. De toenmalige bewoners van de Nederlandse koloniën kregen hiermee de Nederlandse nationaliteit en het daarbij behorende paspoort. Daarnaast kreeg men de status van land binnen het Koninkrijk plus het recht op zelfbeschikking vastgelegd in de Verenigde Naties.

Wie zijn nu de bewoners van elk land? Alle daar woonachtige Nederlanders die geboren zijn uit Nederlanders daar of elders op de wereld geboren, het zogenaamde geboorterecht. Alle in deze landen woonachtige Nederlanders hebben stemrecht voor de Nederlandse Tweede Kamer, waar ook woonachtig op de wereld.

De landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben in het verleden middels een referendum gekozen voor land binnen het Koninkrijk. Binnen dit Koninkrijk kunnen afspraken gemaakt worden over toelaten en uitzetten van Nederlanders behorende tot die individuele landen en ook dit is vastgelegd in het statuut. Tot nu toe heeft Nederland hiervan nog niet gebruik gemaakt. Dat is wel geprobeerd, en nu weer door Bosman, maar stuit elke keer weer op juridische problemen. Wat is nu het meest simpele: analyseer deze juridische problemen en los ze op.

Waar komt Bosman nu onder meer mee? Met een andere kleur voor het paspoort. Maar Bosman, wat zeg je hier eigenlijk mee: ik bepaal dat de andere landen van het Koninkrijk onafhankelijk worden en dat doe ik door het paspoort een andere kleur te geven. Hij begrijpt daarmee niet dat je daarmee de Nederlandse nationaliteit afpakt! Je probleem zijn de jongeren in Nederland die niet in hun eigen onderhoud kunnnen voorzien en vanwege hun andere cultuur en gebrek aan opleiding waarschijnlijk een grotere kans op slagen hebben in hun eigen land dan in Nederland.

In de grondwet staat dat we niet zullen discrimineren. Elk land heeft zijn eigen bewoners, voor elk van die bewoners geldt dat als je niet in je eigen onderhoud kunt voorzien dat je dan niet welkom bent in het andere land, van jong tot oud! Er zitten een paar problemen aan dat geboorterecht en die moeten opgelost worden om een eenduidige regeling te kunnen afspreken. Bijvoorbeeld op Curaçao geboren uit Europese Nederlanders die kort woonachtig zijn op Curaçao of anderen kunnen alleen van rechtswege worden toegelaten of een gezin stichting bestaande uit verschillende Nederlanders.

Bosman, neem een welgemeend advies aan van een van rechtswege toegelaten Nederlander die in Hengelo is geboren: stop met deze ingeslagen weg en sla de juiste weg in. Mijn kleur paspoort verandert alleen als Curaçao onafhankelijk wordt en toelaten en uitzetten van Nederlanders binnen het Koninkrijk der Nederlanden doen we op basis van gelijkwaardigheid. Andere staatkundige structuur is zinloos om daar nu na drie jaar nieuw statuut over te beginnen, kom over 20 jaar maar weer terug dan kunnen we daar over verder praten. Aruba is nu 28 jaar verder als land!

35 reacties op “Ingezonden: ‘Bosman, blijf van onze NL nationaliteit af!’”

 1. @Henk Pasman, “Trouwen tussen ingezetenen van verschillende landen.
  Onder welk land valt dit echtpaar?”

  Iemand uit NL die trouw met iemand uit een andere niet-EU land (dat zijn tzt Curacao, Aruba en St Maarten vermoedelijk) heeft de problemen die ieder huwelijk met een buitenlander kent. Die issues zijn bekend en ook niet nieuw. Zie voor details bijvoorbeeld:

  http://www.buitenlandsepartner.nl/

 2. reactie op Maaskant.
  Laat me het anders poneren.
  Ik noem Het Koninkrijk der Nederlanden de natie Koninkrijk der Nederlanden.
  In deze natie hebben de ingezetenen de nederlandse nationaliteit.
  Dit staat in het paspoort van het Koninkrijk der Nederlander.
  Deze natie bestaat uit verschillende landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
  Ieder land heeft zijn eigen ingezetenen: Nederlander, Arubaan, Curaçaoënaar en Sint Maartenaar.
  Dit is nu nergens vastgelegd.
  Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben dit wel vastgelegd op basis van geboorterecht.
  Maar dat is geldig voor het merendeel maar niet voor allen.
  Om aan te tonen tot welk land je behoort en op basis van dit geboorterecht heb je meerdere documenten nodig om dit aan te tonen, zoals identiteitsbewijs, verklaring niet van toepassing voor elders geboren plus verklaring geboren uit ouders geboren in dat land.
  Wat willen we, een eenduidige toelating en uitzetting regeling voor alle landen.
  Wie vallen nu op basis van dit geboorterecht buiten de boot of worden verkeerd ingedeeld?
  Trouwen tussen ingezetenen van verschillende landen.
  Onder welk land valt dit echtpaar?
  Kinderen daaruit geboren, onder welk land vallen die?
  Als je dit niet oplost dan discrimineer je een bepaalde categorie ingezetenen.
  Wat is er nu simpeler om dit te laten vastleggen in het paspoort en op het identiteitsbewijs.
  Idem laten vastleggen bij toelating in een ander land en dat hoeft alleen op het identiteitsbewijs: toegelaten op basis van rechtswege of vergunning.
  Daarnaast de mogelijkheid bieden dat iemand kan kiezen om ingezetene te worden van een ander land. Bijvoorbeeld voor het echtpaar elk in een ander land geboren,maar kiezen beide voor één land om te wonen en het gezin te stichten.
  Dan hebben we het fundament van ieder land vastgelegd en dat zijn diens ingezetenen.
  Die ingezetenen hebben het recht te kiezen voor bv onafhankelijkheid.
  Vervolgens een toelating en uitzettingsregeling maken voor alle landen voor alle ingezetenen van elke leeftijd.

 3. @Zorro:
  Bedankt voor de info.
  Volgens belastingdienst Heerlen en mijn pensioenfonds mocht ik kiezen waar ik mijn pensioen wilde laten belasten: hier of in NL.
  Mijn pensioenfonds (geen ABP) rekende vervolgens uit dat het gunstiger zou zijn het in NL te laten belasten.
  Heerlen beweerde dat ik hier dan vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting zou krijgen.

  Ik begrijp uit jouw uitleg dat dit niet zou kloppen.
  Krijg bijna zin om te verhuizen naar Costa Rica, waar alle buitenlandse gepensioneerden, vrijstelling van inkomstenbelasting genieten.

 4. @ Angy. Mijn bedrijfspensioen wordt in Nederland belast.
  De zwaar gekorte(wegens 44 jaar buitenlands verblijf) AOV van Curaçao, is mijn enige locale inkomen en valt beneden de belastbare grens.

  Eveneens moet je het bedrijfspensioen als inkomen opgeven, omdat je op Curacao belastingplichtig bent en je wereldinkomen moet opgeven. Ter voorkoming van dubbele belasting moet je vrijstelling in Nederland aanvragen door een formulier in Heerlen op te vragen, in te vullen en terug te sturen. De belastingdienst op Curacao verrekent alleen belasting over het pensioen van het ABP en is een aanvraag niet nodig. Als je alleen je AOV opgeeft of helemaal niets vanwege nul-tarief, kom je een keer onaangenaam op de koffie bij onze belastingdienst.

 5. @Henk Pasman,

  De Bosman wet noemt niemand Curaçaoënaar, dus dat probleem is een non-issue. Probeer bij de feiten te blijven.

  Zoals ik de wet lees is dit het plan in de wet Bosman.

  “…De wet is van toepassing op Nederlanders die in Aruba, Curaçao of Sint Maarten door afstamming of optie het Nederlanderschap aldaar hebben verkregen of aan wie aldaar het Nederlanderschap is verleend.

  De wet is eveneens van toepassing op Nederlanders, geboren buiten het Koninkrijk, van wie de moeder ten tijde van de geboorte van die Nederlander hoofdverblijf had in Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten…”

  Dus… als je in NL zelf Nederlander bent geworden, dan staat dat wel in NL genoteerd. Die administratie lijkt wel in orde. Anderen met een NL paspoort die zich in NL willen inschrijven hebben dus wel wat uit te leggen. De bewijslast zal bij de aanmelder liggen denk ik. Wie in Rotterdam is geboren heeft m.i. geen probleem want hij heeft in NL zijn Nederlanderschap gekregen.

 6. Heer Pasman,

  ik betaal geen belasting, heb geen inkomen enkel vermogen.
  Ik had zelfs geen inkomen toen ik 4 jaar geleden mijn VVR aanvroeg.

  Ik ben tot vorifge maand particulier verzekerd geweest. Onlangs heb ik de stoute schoenen aangetrokken en bij de SVB naar binnen gewandeld. Half uurtje later stond ik, met gezin en drie pasjes rijker weer buiten.

  Ik kreeg zelfs het advies mee dat ik de nominale prekie van ongeveer 80 NAf niet hoefde te betalen omdat het inkomen lager was dan NAf 1.000 per maand.

  Een rare theorie is het zeker niet. Een rare praktijk kan ik met u eens zijn. Maar ja, dit is Curacao en nu wordt er eens een keer op mijn hoop gescheten.

 7. @Henk Pasman:
  ” het miniumum waar een van rechtswege toegelate premie en belasting zal moeten betalen is de minimaal 3000 gulden eis om in eigen onderhoud te kunnen voorzien”

  Weet je dat zeker?
  Mijn bedrijfspensioen wordt in Nederland belast.
  De zwaar gekorte(wegens 44 jaar buitenlands verblijf) AOV van Curaçao, is mijn enige locale inkomen en valt beneden de belastbare grens.

 8. @ La Stiwz

  Rare theorie van La Stiwz:
  Niet helemaal waar. Je kunt ook van spaargeld leven. Je hebt dan geen inkomen, betaald geen belasting en bent gratis en voor niets SVB verzekerd.

  ook over spaargeld betaal je belasting, het miniumum waar een van rechtswege toegelate premie en belasting zal moeten betalen is de minimaal 3000 gulden eis om in eigen onderhoud te kunnen voorzien. De premie voor de basis verzekering zal tenminste bepaald worden op een inkomen van 3000 gulden per maand!

 9. “Geen regeling proberen te maken voor bv jongeren van 18 tot en met 25 jaar.
  Maar gewoon voor alle inwoners van elk land voor elke leeftijd en dan zitten deze probleem jongeren daar vanzelf in.”

  Zie hier de kern van het verhaal. Ik kan hier achter staan. Zo’n een regeling zal voorkomen dat de probleemjongeren naar Nederland gaan EN ook de NIET- probleemjongeren die elk jaar per vliegtuig naar Nederland worden afgevoerd.
  Curacao vergrijst, luitjes. We hebben alle jongeren gewoon hier nodig. Nu alleen de banen nog.
  Nederland zal altijd die vooroordelen en bekrompt denken inzake Curacao blijven houden en eigenlijk interesseert het mij niet meer. We moeten vooruit.

 10. Henk Pasman, op 08-12-2013 om 12:52 schreef:

  er is geen voorwaarde voor ziektekostenvoorziening verbonden aan de toelating van rechtswege
  er is een basis ziektekostenverzekering en die is voor iedereen
  je zou dit kunnen zien als een indirecte toelating, aangeizen als je niet in je eigen onderhoud kan voorzien, je ook niet kunt voldoen aan de premie voor de basis ziektekostenverzekering , dus volode je niet aan in eigen onderhoud kunnen voorzien.
  Als je geen belasting kunt betalen over je inkomsten, voldoe je ook niet aan eigen onderhoud.
  in beide gevallen zal je uitgezet kunnen worden maar op bais van niet voorzien in eigen onderhoud.

  Niet helemaal waar. Je kunt ook van spaargeld leven. Je hebt dan geen inkomen, betaald geen belasting en bent gratis en voor niets SVB verzekerd.

 11. F.du Perron is in de war met de gepensioneerden regeling. Daar moet je een huis aanschaffen, maar daar krijg je tegenover minder belasting te betalen over je inkomen.

  Voor van rechtswege toegelaten gelden de volgende voorwaarden en ik haal de regeling aan:
  f. de meerderjarige Nederlanders, niet genoemd in artikel 1, die ten genoegen van de Minister van Justitie aantonen dat zij beschikken over:
  1°.een verklaring van goed gedrag gedurende de laatste vijf jaar, afgegeven door het
  bevoegde gezag binnen twee maanden voor hun aankomst in Curaçao of een schriftelijke
  verklaring waaruit genoegzaam van hun gedrag blijkt;
  2°.huisvesting en voldoende middelen van bestaan om in hun levensonderhoud te voorzien
  overeenkomstig bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, nader te stellen regels.

  Huisvesting kan een koophuis zijn uiteraard maar een huurhuis is ook voldoende.
  voldoende middelen van bestaan voor levensonderhoud is aantonen dat men kan beschikken over 3000 gulden per maand, (ongeveer 1200 euro), bv vanuit een pensioen of vanuit een salaris bij een werkgever of vanuit eigen zaken enz.

  Staat dus niets in over koophuis of over basis ziekteverzekering, aangezien die betaald kunnen worden uit de 3000 of meer gulden.

  Goed lezen wat ik geschreven heb: vanuit het verleden als kolonie is toelating vastgesteld als oa reden van kleinschaligheid. In 2000 is deze regeling gewijzigd en gelden nog alleen de hierboven genoemde voorwaarden.
  Daarvoor was bv de regeling dat men eerst onder verblijfsvergunning voor 10 jaar moest worden toegelaten en na de 10 jaar ging dat over naar van rechtswege toegelaten. Dit verloor je weer als je drie jaar van het eiland af was, nu eenmaal toegelaten ben je voor altijd van rechtswege toegelaten.

  de argumenten van Bosman zijn op zich geen probleem het probleem zit in bepalen voor wie dat moet gelden en dat heb ik eerder al proberen uit te leggen. Dus dat even oplossen en dan is er een eenduidige regeling voor alle landen, zonder discriminatie voor bepaalde groepen die buiten het geboorterecht vallen.
  Neem maar het simpele voorbeeld: een Curaçaoënaar in Nederland geboren, daarvan staat alleen in zijn paspoort dat hij geboren is in bv Rotterdam.
  Hoe kan de bevolkingsambtenaar nu zien dat hij Curaçoënaar is en alleen toegelaten kan worden als hij voldoet aan de voorwaarden van Bosman. Kan dus nu niet.
  Mijn betoog is dus regel dat eerst! Mijn voorstel is dan ook plaats in het paspoort tot welk land deze nederlander behoort.

 12. Waarom geen paspoort met de kleur van je huid ?

 13. @Henk Pasman

  “Uittreden uit zichzelf kunnen alle landen behalve Nederland en dat is de consequentie van het verleden door deze gebieden als kolonie te bezetten of in te nemen.”

  In geval van Curacao is er wel de bijzondere omstandigheid dat er een kale rots werd ingenomen en het “volk” dat later kwam zich “gekoloniseerd” voelde…maar dat -in die zin- niet was.

  Het proces zal anders verlopen. Sinds de rabiate acties en uitingen van Wiels zal Nederland het Curacao moeilijk maken. Het geld komt niet meer en omdat Curacao voor de rest van de wereld half-nederlands lijkt, krijgt het ook niks van de rest van de wereld. Zelfs bij de ACS (associatie van Caribische Staten) denken ze nog (zie hun website) dat de Nederlandse Antillen nog bestaan…We horen nergens bij.

  Een UPG worden van de EU zal Nederland nooit willen, want dat is in feite re-kolonisatie. Het LGO van de EU is een aflopende zaak. Bij Caricom mogen we niet.

  Nederland komt dus met de wet Bosman en met voorstellen voor Gemenebest. Intussen gaan de overheidvakbonden staken omdat de privileges van deze best betaalde groep niet meer te betalen zijn. Het wordt een zootje. De spanning loopt op en het geld raakt op.

  Dan komt het moment dat Nederland het opgeeft een land op grote afstand te helpen of verantwoordelijk voor te zijn. Het handvest van de UN biedt die mogelijkheid. Curacao wordt een mandaatgebied van de UN..Stap voor stap..
  —————
  Chapter XI

  Declaration Regarding Non-Self Governing Territories
  ……
  Article 77

       1.  The trusteeship system shall apply to such territories in the following categories as may be placed thereunder by means of trusteeship agreements:
  …….
       c.  territories voluntarily placed under the system by states responsible for their administration. (dat bedoel ik….)

  We schrijven dan AD 2020….En dat was het dan. We zitten in de aanloop daarheen. Het zou beter zijn als Curacao zelf het initiatief neemt, maar dat durft zelfs de PS niet meer te doen. Ze zijn bang en moeten straks iemand anders de schuld kunnen geven. Dat is de reflex van de PS.

 14. @ Henk Pasman. er is geen voorwaarde voor ziektekostenvoorziening verbonden aan de toelating van rechtswege.

  Die eis was er in ieder geval wel om Curacao binnen te kunnen komen. Van rechtswege toegelaten komt pas veel later. Ik heb het overwogen maar om die en andere redenen heb ik de gedachte om het onder “in eigen onderhoud kunnen voor zien” te scharen laten varen. Laat het zelfbeschikkingsrecht bij verkiezingen maar buiten dit gedoe, want dat is een ander chapiter zoals je behoort te weten.

 15. @Henk Pasman:
  “er is geen voorwaarde voor ziektekostenvoorziening verbonden aan de toelating van rechtswege”

  Is die voorwaarde misschien recentelijk ingetrokken?
  Ik als Arubaanse (ja het zijn idd niet alleen de “macamba’s” die een “van rechtswege” moeten aanvragen) heb in maart van dit jaar mijn originele polis zorgverzekering uit NL bij imigrashon moeten tonen. Het staat zelfs expliciet vermeld in mijn permiso dat ik ook aan die voorwaarde heb voldaan.
  Dit was even een “probleempje” dat creatief moest worden opgelost:
  De zorgverzekering in NL werd later door de verzekeraar met terugwerkende kracht beëindigd op het moment van uitschrijving uit NL.
  Die uitschrijving was noodzakelijk om mij hier bij kranshi te kunnen inschrijven. Zonder inschrijving bij kranshi geen BZV aanvraag mogelijk.
  Vicieuze cirkel met enig risico.

  Verder was ook “passende huisvesting” een voorwaarde. Staat ook vermeld in mijn permiso dat ik daaraan heb voldaan (danki Dios heb ik hier familie, want ons eigen huis is nu pas in opleveringsfase).
  Als e.e.a. dus is zoals door jou omschreven, zijn die wijzigingen na maart 2013 ingevoerd.

  “Als je geen belasting kunt betalen over je inkomsten, voldoe je ook niet aan eigen onderhoud.
  in beide gevallen zal je uitgezet kunnen worden maar op basis van niet voorzien in eigen onderhoud.”

  Beetje kort door de bocht:
  Mijn bedrijfspensioen wordt in Nederland belast en er is mij verzekerd dat ik geen dubbele belasting hoeft te betalen.

 16. aanvullend :

  een €Nederlander krijgt van Curaçao zelfs nog de extra eis om een huis van minimaal een bepaalde waarde te kopen.

  Een Curaçaoënaar in Nederland kan gewoon bij familie ingeschreven worden.
  ( de verblijfplaats blijft in vele gevallen dan toch nog schimmig. Maar ala).

  Kortom : Curaçao discrimineert zijn Europese rijksgenoten !

 17. @ Pasman

  A) iedere Europese Nederlander die voldoet aan de voorwaarden
  – onbesproken gedrag
  – beschikking hebbend over de voldoende middelen van bestaan
  – een ziektekostenverzekering hebbend
  wordt toegelaten voor permanente vestiging op Curaçao .
  (Er bestaat m.i. geen numerus fixus v.w.b. het aantal toe te laten €Nederlanders).

  Bosman (en vele anderen) stelt voor:
  A) iedere Curaçaoënaar die voldoet aan de voorwaarden
  – onbesproken gedrag
  – beschikking hebbend over de voldoende middelen van bestaan
  – ( kan zich zelfs in Ned tegen ziektekosten verzekeren !!! ).
  wordt toegelaten voor permanente vestiging in Nederland. .

  Dit lijken mij hele logische voorwaarden van beide gebiedsdelen.
  Maar men schrijft er veel onzin over, vooral op het eiland : wel de voordelen van het koninkrijk, niet de voorwaarden als die ons beperken. Kleinschaligheid van het eiland is geen argument want is er is geen maximum vastgesteld voor het aantal €Nederlanders dat zich permanent op Curaçao mag vestigen.

 18. ls,

  is maar goed dat vanuit hier geen bewijs van goed gedrag kan worden afgegeven, of in Nederland word gevraagd.
  Want dan hadden we in de late jaren van 90 en begin 2000 geen enkele ticket kunnen geven.
  In nederland duurt een onderzoek minimaal 6 weken voordat er een verklaring word afgegeven en dan nog alleen op verzoek van.
  de strenge eisen die nederland wil stellen komt mede door dit soort akties die zijn gedaan met de enkele tickets.
  Net zoals wij zullen werkgevers in Nederland een soort 80-20% regeling willen of van de regering opgedrongen krijgen.

 19. Op Curaçao is een trend om rechten binnen het koninkrijk op te eisen die inwoners van Curaçao goed uitkomen en aan de andere kant om inwoners van andere delen van het koninkrijk rechten te onthouden als dat wederom inwoners van Curaçao goed uitkomt.
  Zo zijn we niet getrouwd natuurlijk. Of men geeft iedereen dezelfde rechten of men geeft er de voorkeur aan als een ander land behandeld te worden. In dat geval moet je niet zeuren als je ook anders behandeld wordt.

  Pasman stelt dat iedereen zich op Curaçao kan vestigen mits bewijs van goed gedrag en in in eigen onderhoud kunnen voorzien. In Nederland is dat niet eens een vereiste, iedere Curaçaoënaar kan op het vliegtuig stappen, zich inschrijven in Nederland en gelijk door naar de Sociale Dienst voor een uitkering. Teveel doen dat ook, teveel misdragen zich in Nederland.
  Tevens zie ik hier in commentaren vaak uitingen van eng en onnozel nationalisme, soms zelfs neigend naar racisme. Dat alles komt onaangenaam over als je in een ander deel van het koninkrijk woont en dat kweekt een negatief sentiment naar Curaçao en zijn inwoners. Dat beseft men onvoldoende op het eiland. In dat licht durfde Bosman het aan zijn voorstel te lanceren dat overigens direct werd afgewezen.

  Men moet deze kwestie ook in het licht van de Europese eenwording zien. Binnenkort kunnen Roemenen en Bulgaren zich, net zoals andere inwoners van EU landen, vrij in Nederland vestigen. Velen vrezen dat deze nieuwe inwoners een zwaar beroep zullen gaan doen op de sociale voorzieningen die toch al onder druk staan. Het komt er gewoon op neer dat de Nederlandse verzorgingsstaat langzaam aan het bezwijken is en steeds verder verschraald wordt en raad eens wie daar de schuld van krijgt?

  Als Curaçao binnen het koninkrijk wil blijven dan zal men zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en niet steeds met twee maten willen meten.

  Sint Maarten kampt met een toestroom van armen uit landen zoals Haïti en de Dominicaanse Republiek. Ze integreren moeizaam, maken de school niet af, jongeren zijn agressief crimineel, er is veel werkloosheid, kortom ze zijn een grote last. Nu zou Sint Maarten graag zelf Nederlandse paspoorten willen gaan uitgeven aan deze mensen “om ze beter te laten integreren”. Ja, denk ik dan, om ze zo snel mogelijk op het vliegtuig naar Nederland te kunnen zetten. Dan is men er van af.

  Dat soort zaken is de snelste weg naar aparte paspoorten voor de koninkrijksdelen en dat moeten we niet willen. Laten we proberen elkaar vast te houden en betere rijksgenoten te worden. Dat is zeker goed voor de Caraïbische landen. Nu lijken de landen te veel op schepen aan de kade waarvan steeds meer trossen worden los gegooid. Onvermijdelijk komt dan het moment dat ze wegdrijven.

 20. er is geen voorwaarde voor ziektekostenvoorziening verbonden aan de toelating van rechtswege
  er is een basis ziektekostenverzekering en die is voor iedereen
  je zou dit kunnen zien als een indirecte toelating, aangeizen als je niet in je eigen onderhoud kan voorzien, je ook niet kunt voldoen aan de premie voor de basis ziektekostenverzekering , dus volode je niet aan in eigen onderhoud kunnen voorzien.
  Als je geen belasting kunt betalen over je inkomsten, voldoe je ook niet aan eigen onderhoud.
  in beide gevallen zal je uitgezet kunnen worden maar op bais van niet voorzien in eigen onderhoud.

  Ik heb geen idee wat je verstaat onder twee varianten?
  We leven in het Koninkrijk der Nederlanden bestaande uit 4 landen en dat ligt vast in de overeengekomen rechtsorde het statuut.
  Veranderen daarbinnen kan alleen als alle landen het eens zijn.
  Uittreden uit zichzelf kunnen alle landen behalve Nederland en dat is de consequentie van het verleden door deze gebieden als kolonie te bezetten of in te nemen.
  Toelating en uitzettings regeling binnen deze landen kan ieder land op zich bepalen , mits het voldoet aan de geldige rechtsregels en het toezicht daarop heeft de rijksministerraad van het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit de regering van Nederland en de gevolmachtigde ministers van de andere landen.

 21. @Henk Pasman. website van Texel zegt wat anders.. Wat nu? Elke YDK mag naar Texel. Beter even feiten checken.

  “Sinds 15 juli 2011 is als proef voor een jaar de huisvestingsvergunning afgeschaft. In deze periode mag u zich vrij vestigen op Texel in woningen met een woonbestemming. Tijdens de proef geldt dit dus ook voor woningen beneden de huur- of de koopprijsgrens. Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie wordt een advies en een voorstel naar de gemeenteraad gedaan. Aan de hand van het advies besluit de gemeenteraad or er weer een huisvestingsvergunning wordt ingevoerd of dat deze definitief wordt afgeschaft.

  De proef is voorlopig verlengd. U heeft momenteel geen huisvestingsvergunning nodig.”

 22. Willem Bosman was een van de bekendste slaverhouders, misschien toch iets met genen?

 23. @ Pukkie. Er zijn feitelijk maar twee varianten : 1 volledige onafhankelijkheid. 2. : doorgaan als BES eiland (provincie van Nederland).

  Dat zijn de enige 2 keuzes van het zelfbeschikkingsrecht, maar we hebben weer voor de variant “noch vlees noch vis” gekozen en ik zie dat niet veranderen.

 24. @ Henk Pasman. twee voorwaarden; bewijs van goed gedrag en in eigen onderhoud kunnen voorzien.

  Is de voorwaarde voor een ziektekostenverzekering vervallen?

 25. Mijn titel was Kleur paspoort.
  De redactie heeft ervan gemaakt :zie hierboven.
  ik reageer op de uitspraak van Bosman over verschillende kleuren voor het paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden.
  Ik leg uit waarom dat niet kan en een onzinnige gedachte is, los van dat ik zijn gedachten wel begrijp, maar als tweede kamerlid die de grondwet behoort te kennen als geen ander moet hij beter nadenken over wat hij naar buiten brengt.
  Voor degenen die mijn stuk niet goed gelezen of begrepen hebben:
  Mijn pleidooi is juist een regeling te maken die geldig is voor alle landen in het Koninkrijk.
  De andere landen hebben deze regeling vanaf hun ontstaan en overgenomen van de regeling die Nederland gemaakt had voor zijn koloniën.
  Achtergrond was de klein schaligheid en wat is de invloed van miljoenen nederlanders op een bevolking van bv toen Suriname en de Nederlandse Antillen met nog geen half miljoen inwoners.
  Ook in Nederland kan niet zomaar iedereen zich vestigen op Texel.
  In 2000 heeft Curaçao de toelatingsregeling gewijzigd en nu kan iedere Nederlander zich op Curaçao vestigen met als twee voorwaarden; bewijs van goed gedrag en in eigen onderhoud kunnen voorzien.
  Mijn pleidooi is juist dit voor alle landen hetzelfde te maken, ongeveer hetzelfde als binnen de Europese gemeenschap.
  Waar ik op wijs is het juridische probleem waar Nederland last van heeft en dat is goed bepalen dat de regeling geen discriminatie bevat en dat een aantal wetten veranderd zullen moeten worden om niet tegen dit probleem aan te lopen. Lees maar het commentaar van de Raad van advies op het Bosman voorstel. Ook het probleem waar minister Verdonk tegenaan liep.
  Geen regeling proberen te maken voor bv jongeren van 18 to en met 25 jaar.
  Maar gewoon voor alle inwoners van elk land voor elke leeftijd en dan zitten deze probleem jongeren daar vanzelf in.
  Wie zijn nu op dit moment de eigen inwoners van Curaçao: alle daar geboren nederlanders en hun kinderen inclusief de kinderen buiten Curaçao geboren.
  Voor Curaçao is het dus gemakkelijk om de andere nederlanders te bepalen voor de toelating sinds 2000 en dat zijn alle andere nederlanders.
  Het probleem binnen Curaçao met dit geboorterecht is nu wat doe je nu met kinderen geboren uit europese nederlanders die hier bv 2 jaar woonachtig zijn en waarvan één kind geboren in Nederland en de ander op Curaçao.
  Idem voor een Curaçaos echtpaar kortstondig woonachtig in Nederland en ook een kind geboren in Nederland en de ander op Curaçao.
  Wat doe je met een echtpaar die een gezin wil stichten volgens de mensenrechten en waarvan de één geboren in Nederland en de ander op Curaçao.
  Waar het dus aan ontbreekt is wetgeving zowel in nederland als op Curaçao die dit soort gevallen regelt.
  Een buitenlander (bv Amerikaan) kan wel naturaliseren bv, maar binnen het Koninkrijk der Nederlanden kunnen we niet zelf bepalen tot welk land we willen behoren bv door dit voorbeeld van trouwen.
  Mijn betoog aan alle politici is dus om dit voor eens en voor altijd goed vast te leggen, dus goed bepalen wie tot elk land behoort en vervolgens geldt daarvoor voor allen dezelfde toelating en uitzetting regeling.
  En dit allemaal binnen de zelfde nationaliteit en hetzelfde paspoort met dezelfde kleur aan de buitenkant.
  Binnen dit paspoort kan je opnemen bij welk land van het Koninkrijk der Nederlanden iemand behoort. Bij mij zal er dan bv staan behorende bij het land Curaçao en al mijn kinderen waar ter wereld ook geboren behoren tot het land Curaçao.
  Stel nu dat één kind wil trouwen met een nederlander behorende bij het land Nederland en deze hun gezin willen stichten in Nederland dat kan deze het land Curaçao omzetten in het land Nederland.
  Daarnaast blijft over een discussie tussen alle landen van het Koninkrijk of men de rechtsorde van het statuut zou willen wijzigen. (bv een gemenebest regeling)
  Maar mijn betoog is bepaal eerst de bewoners van elk land, vervolgens laat je de landen Curaçao en Sint Maarten eerst hun verkregen land van 2010 goed invullen en dat is tenminste 10 jaar.
  Het is juist de verantwoordelijkheid van Nederland om daarin behulpzaam te zijn en dat is niet financieel, maar zorgen voor goed bestuur ten opzichte van het probleem van kleinschaligheid.
  Het is o zo gemakkelijk om politiek te zeggen rot maar opof zet op marktplaats.nl voor een euro.
  De gemiddelde nederlander in Nederland weet helemaal niet dat ze leven in het Koninkrijk der Nederlanden en daar een land in zijn terwijl omgekeerd iedere Curaçaoënaar dat wel weet.
  Aan onze voorouders hebben we dit te danken en daar zullen we mee moeten leven en is echt niet moeilijk in een democratische rechtsstaat als de onze.
  Gwoon luisteren naar elkaar en dan komen we er zeker uit.

 26. Uit het bovenstaande (wazige) betoog blijkt dat de schrijver lijdt aan een veel voorkomend syndroom; ‘het willen eten van twee walletjes’. Binnen het koninkrijk zijn voor de schrijver alleen maar de rechten van belang maar niet de plichten die bij deze rechten horen. Bosman cs. wensen enkel reciprociteit ten opzichte van de toelatingsregeling zoals die op Curacao geldt waarin het principe van meerdere soorten Nederlanders wettelijk is vastgelegd (wat natuurlijk zware discriminatie is). Of er geld in het gehele koninkrijk dat er maar een soort Nederlander is, of het model van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen wordt gevolgd waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen Nederlanders op grond van geboorteplek (Blut und Boden politik). De eilanden hebben helaas duidelijk voor het laatste gekozen.

 27. Hiermee wordt aangegeven de de keuze van Curacao, om een apart land te worden , de verkeerde keuze is geweest. Er zijn feitelijk maar twee varianten : 1 volledige onafhankelijkheid. 2. : doorgaan als BES eiland. Helaas werd gekozen voor een optie die absoluut niet werkzaam blijkt te zijn. In aanvang wordt dat nu gecorrigeerd. Uiteindelijk zal het volk van Curacao de eindkeuze maken tussen de twee genoemde varianten.
  Maar één ding staat vast. Dit eiland is niet in staat zichzelf op een ordentelijke manier te regeren. Geef dus niet Nederland overal de schuld van. Zoals Rosemöller al zei : Doe Het Zelf.

 28. Het betoog van dhr Pasman is slecht onderbouwd. Curaçao hanteert zelf al jaren een bepaald deurbeleid BINNEN het koninkrijk der Nederlanden. Maar nu het land Nederland een soortgelijk deurbeleid wil gaan hanteren mag het niet. Daarnaast is het land Nederland wel het land dat de enorme schuldenlast voor 10-10-10 heeft mogen wegtikken en de deur is naar de EU waarmee nog meer geld voor de bodemloze politieke beerput die Curaçao heet. Kijk eerst naar jezelf als land, hoe kun je politiek en financieel gezondd blijven voor jouw eigen inwoners..

 29. Meneer Pasman, volgens mij worden de politieke wensen van de in Nederland wonende Nederlanders naar de Tweede Kamer (waar ook Bosman lid van is) vertaald door hun stem aan een politieke partij, die hun wensen het beste politiek vertaald, te geven. En de Nederlanders zijn het zat om door hun rijksgenoten anders behandeld te worden als dat zij die rijksgenoten behandelen en dat wordt door de politiek vertaald in het zoeken van wegen om de wensen van hun electoraat te vinden. Deze politieke druk, uit de maatschappij, wordt dagelijks gevoed door het denken van onze rijksgenoten andere monniken zijn dan de Nederlandse monniken.

 30. @All, Het is iets genuanceerder dan dat. We gaan nu de effecten merken van de ambivalentie van onze “autonomie binnen het koninkrijk”. Die medaille kent twee kanten.

  Het Koninkrijk doet buitenlandse zaken, maar Curacao kan zelf besluiten wel of niet mee te doen met internationale overeenkomsten.(Statuut). Daar maken we ook gebruik van. Naar het buitenland geven we dus al aan dat er meerdere “Nederlanden” zijn. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de faciliteiten voor mensen met een NL paspoort daardoor in het buitenland ooit hinder ondervinden.

  Het Koninkrijk regelt defensie, maar het Koninkrijk kan geen dienstplichtigen oproepen in Curacao. Daar doen we niet aan mee als we niet willen. Art 31 Statuut.

  In China is ook iedereen Chinees, maar in Hong Kong hebben ze een paspoort dat andere rechten en plichten geeft dan een paspoort van het vaste land.

  Bosman ziet ook om bovenstaande reden meer in een gemenebest. Ik snap dat.
  Eigenlijk hebben we dat zelf (zie bovenstaande aspecten) zelf in gang gezet.

  De procedure op Hato voor de “andere Nederlandse paspoorten”, en de toelatingsregelingen voor Nederlanders met een ander paspoort, versterken en herhalen dat steeds.

  Dat doen we dus niet handig.

 31. Even goed opletten: het is een paspoortmodel van de Europese Unie! Voor die landen van het Koninkrijk die er voor kiezen om buiten de Europese Unie te blijven, is het ook logisch dat zij niet gebruikmaken van het paspoortmodel van de Europese Unie.

 32. Bosman heeft groot gelijk, dit had al tien jaar eerder moeten gebeuren ! Zo kan je trots zijn op je landsdeel, en kan elk landsdeel laten zien dat het voor zijn mensen zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen en niet alleen maar zuigt en profiteert van de rest. Lachwekkend dat in Curacao altijd en overal direct het discriminatie-woord naar boven komt, meestal zonder steekhoudende argumenten. En zeikerds heb je natuurlijk overal.

 33. @ Henki,
  Ik heb die keuze al eens moeten maken in een ander ex-onderdeel van het koninkrijk.
  Velen die hebben gekozen voor de tweede mogelijkheid uit Uw betoog hebben daar nu nog spijt van.
  De keus ligt aan U; succes ermee.

 34. @ Hr Pasman

  u schrijft o.m.:
  Elk land heeft zijn eigen bewoners, voor elk van die bewoners geldt dat als je niet in je eigen onderhoud kunt voorzien dat je dan niet welkom bent in het andere land, van jong tot oud!

  Maar dat is toch wat Bosman, Van Raak e.a. willen regelen: Personen uit Curaçao die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien uit Nederland weren. Zoals dat andersom terecht ook gebeurt? Waarom is daar op het eiland zoveel weerstand tegen? Gelijke monniken, gelijke kappen.. Waarbij Monk ,Wilsoe, Wiels natuurlijk het verkeerde voorbeeld gaven Die hoefden dat Nederlandse paspoort immers niet . (kleur paspoort is inderdaad lariekoek).

 35. en dan nog zullen we after the onafhankelijkheid twee soorten mensen hebben op ons eiland 1 met een enkel paspoort en anderen zoals onze MP Asjes met een dubbel paspoort.
  dus moeten we de wet aanpassen en mensen laten kiezen of een paspoort van Nederland en een vreemdeling zijn of een paspoort van curacao en kiezen voor ons land