• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

willem-alexander maxima thumbCURAÇAO – Koningin Máxima wordt waarnemend staatshoofd voor het geval koning Willem-Alexander overlijdt terwijl kroonprinses Amalia nog minderjarig is. De Eerste en de Tweede Kamer hebben vanmiddag lokale tijd ingestemd met de drie wetten waarin Máxima’s benoeming wordt geregeld.

Dat gebeurde tijdens een verenigde vergadering van de Staten-Generaal in de Ridderzaal. Daarbij aanwezig waren ook vertegenwoordigers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het kabinet was vertegenwoordigd door premier Mark Rutte (VVD), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) en minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD).

Wetsvoorstellen
Rutte zei te hopen dat de wetsvoorstellen nooit hoeven te worden toegepast. Maar voor het geval dat Willem-Alexander voortijdig overlijdt is het goed dat de wetgever een voorziening heeft getroffen die onmiddellijk kan ingaan, zei hij.

Aanvaard
De hele ceremonie in de Ridderzaal nam ongeveer een kwartier in beslag. De wetten werden uiteindelijk aanvaard zonder dat erover werd gestemd. Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD), die de gezamenlijke vergadering van beide Kamers voorzat, ondertekende de drie wetten direct na de vergadering.

Werk overnemen
Máxima neemt het werk van haar echtgenoot niet alleen over als hij overlijdt, maar ook als hij afstand doet van de troon voordat Amalia achttien jaar is of ongeschikt is gebleken. Ook als Willem-Alexander bijvoorbeeld door ziekte tijdelijk niet in staat is om zijn werk te doen, neemt Máxima de honneurs waar.

Ouderlijk gezag
De koningin zal bij het ouderlijk gezag over Amalia en haar andere kinderen worden begeleid door een college van toezicht, met daarin de vicepresident van de Raad van State, de president van de Algemene Rekenkamer en de president van de Hoge Raad. Mocht ook Máxima overlijden voordat Amalia meerderjarig is, dan wordt prins Constantijn regent. Amalia bereikt de leeftijd van achttien jaar op 7 december 2021. Vanaf die dag is zij automatisch koningin als haar vader overlijdt.

© Novum

www.versgeperst.com