Age Bakker thumbCURAÇAO – De schuldpositie van Curaçao en Sint Maarten schommelt rond de 30 tot 35 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP). Dat is een gezonde situatie. Dat zei voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) Age Bakker gisteren in Den Haag.

Bakker deed zijn uitspraken tijdens het congres ‘Duurzaam zaken doen tussen het Caribisch koninkrijk en Nederland’. Het congres werd georganiseerd in het kader van 200 jaar Koninkrijk.

Sluitende begroting
Curaçao heeft een sluitende begroting – de inkomsten dekken de uitgaven – en Sint Maarten zit daar dichtbij. Bakker vindt dan ook dat er veel vooruitgang is geboekt. Curaçao heeft een omvangrijk pakket van maatregelen genomen om de overheidsfinanciën structureel gezond te houden. Verhoudingsgewijs waren de ombuigingen een veelvoud van de 6 miljard euro die Nederland nu bezuinigt. Daarmee is een belangrijke voorwaarde vervuld om ook tot hogere economische groei te komen, waarbij het investeringsprogramma van de overheid kan helpen.

Transparantie
Meer transparantie is een must en het Cft probeert vanuit haar verantwoordelijkheid bij te dragen aan beter informatievoorziening en het strak sturen op ordelijke begrotingsprocedures. Daarmee kunnen staten en de eilandsraden een steviger rol spelen bij het ter verantwoording roepen van de regering. Waar nog veel gewonnen kan worden, is met het opruimen van administratieve rompslomp en bureaucratie zodat zaken doen gemakkelijker wordt.

Verkeerde beeldvorming
Bakker vindt het bovenal een topprioriteit dat er in het Koninkrijk actief gewerkt wordt aan beeldvorming, gebaseerd op feiten. Wantrouwen en verkeerde beeldvorming belemmeren nu een gezonde samenwerking binnen het Koninkrijk. Goede feitelijke beeldvorming kan worden bevorderd door statistieken en het sneller openbaar maken van beleidsvoornemens en -adviezen.

2 reacties op “Cft: schuldpositie Curaçao en Sint Maarten ‘gezond’”

  1. Doet een heel ander licht schijnen op die 45 politieautos à raison van 500 honderdduizend gulden per stuk.

    Wie zit er eigenlijk te slapen ?

  2. “…Waar nog veel gewonnen kan worden, is met het opruimen van administratieve rompslomp en bureaucratie zodat zaken doen gemakkelijker wordt.”

    Tja, wat zei Hakim in 2011…

    “Het ministerie van Economische Ontwikkeling is bezig om de zogenaamde red tape te verminderen. De red tape, die achterstand en moeilijkheden veroorzaakt in het proces van verstrekken van vergunningen, moet worden veranderd in een red carpet, die de ontwikkeling van ondernemingen en investeringen ondersteund.”

    Wat is daarvan overgebleven (of vannterecht gekomen), of was er NIKS?