OnderzoekCURAÇAO – Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt het huidige stelsel van de omzetbelasting (OB) en basisverzekering ziektekosten (BVZ) onnodig complex. Dat laat de vereniging weten in de maandelijkse nieuwsbrief. Met de wijzigingen van dit jaar is de eenduidigheid en eenvoud van het tarievenstelsel overboord gegooid.

“Om budgettaire redenen is besloten om het OB-stelsel aan te passen en een stelsel van gedifferentieerde tarieven in te voeren, met behoud van cumulatie en stellen van specifieke eisen waaraan kassabonnen moeten voldoen. Ook dient per 1 januari 2014 een verplicht kasregistratiesysteem te worden geïntroduceerd”, aldus de VBC. Volgens hen leidt het nieuwe systeem tot verwarring , onduidelijkheid en lastenverzwaringen. Ook is het nieuwe stelsel moeilijk te implementeren en moest de minister daarom tot twee keer toe uitstel verlenen. Omdat er weinig lijn in het tarievenstelsel te ontdekken is, neemt volgens de VBC ook de fraudegevoeligheid toe.

BVZ
“Op OB-gebied gaan we de weg op van het zeer ingewikkelde bestaande stelsel van de invoerrechten”, klaagt de vereniging. De Inter Development Bank omschreef in 1997 in een rapport de Antilliaanse invoerrechten als ‘een van de meest complexe structuren ter wereld’. “Helaas moet geconstateerd worden dat de bestuurders kennelijk niet bereid zij om lering te trekken uit opgedane ervaringen. Immers in het kader van de zogenaamde reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ) liggen voorstellen op tafel om per 1 januari 2014 maar liefst 31 soorten premietarieven in te voeren (ter vergelijking: de OB-wetgeving telt vier tarieven en de invoerrechten meer dan twaalf). Het is niet moeilijk te raden wat voor administratieve last dit zal veroorzaken voor niet alleen de werkgevers maar ook voor hen die de controle moeten verrichten, zoals de belastingdienst en Sociale Verzekerings Bank (SVB).”

Investeringen onaantrekkelijk
Door de hoge lastendruk op gebied van belastingen en sociale verzekeringspremies is het geen wonder dat de Curaçaose economie niet kan concurreren een investeringen achterblijven. Door de zware administratieve lasten moeten er dure IT-producten (hard- en software) aangeschaft worden, waardoor het investeringsklimaat niet aantrekkelijk is, luidt de analyse van de VBC. “Is het geen tijd dat de bestuurders en parlementariërs zich gaan bezinnen en bewust gaan worden van de praktische gevolgen welke hun veelal op politiek populistische gronden gebaseerde besluiten teweeg brengen?”, vraagt de vereniging zich af. “Waarom worden er geen eenvoudiger en praktischer systemen overwogen, bijvoorbeeld incorporeren invoerrechten in de OB en handhaven van het beginsel één uniform BZV-pakket en één tarief dat door eenieder betaald moet worden en invoering van een aparte subsidieregeling dan wel compensatie in de belastingsfeer van de min- en onvermogenden?”

www.versgeperst.com