Minister van Volksgezondheid, Milieu en NatuurCURAÇAO – Op het eiland wonen bijna 22.500 personen van 65 jaar of ouder. Van deze groep zegt 63,2 procent één of meerdere langdurige gezondheidsproblemen te hebben. Vooral het aantal ouderen met een hoge bloeddruk en diabetes mellitus is in de afgelopen twintig jaar fors toegenomen.

Deze resultaten staan in het themarapport Ouderen dat is gepubliceerd door het Volksinstituut Curaçao. Het rapport is gebaseerd op gegevens uit de Nationale Gezondheidsenquête (NGE) van 2013 en is vandaag aangeboden aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Ben Whiteman.

Ziekten
Eén op de vijf ouderen lijdt aan drie of meer chronische ziekten tegelijkertijd. In de leeftijdscategorie 75-84 jaar heeft ruim de helft een ernstige beperking. De groente- en fruitconsumptie van ouderen is onder de richtlijn. Eén op de vijf ouderen heeft (meer) hulp nodig bij het huishouden en/of zelfverzorging. Het geluk vermindert naarmate personen ouder zijn, maar dit geldt niet voor de geestelijke vitaliteit.

Themarapport Ouderen

www.versgeperst.com