• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

BonaireCURAÇAO – Ramoncito Booi en Burney El Hage klonken niet verrast toen het nieuws over de jarenlange spionage  door de Nederlandse AIVD onthuld werd. “Onmogelijk. Zo omgaan met politici zou in de Nederlandse rechtstaat nooit moeten gebeuren”, reageert Ramoncito Booi tegenover Caribisch Netwerk.

NRC Handelsblad meldt op donderdag dat de ex-leider van de coalitiepartij UPB en de demissionaire gedeputeerde Burney El Hage van 2005 tot 2010 illegaal bespioneerd werden, omdat toen de Antilliaanse regering noch de lokale inlichtingendienst daar van op de hoogte waren of toestemming hadden verleend. De NRC komt met deze onthullingen na onderzoek op de eilanden. De krant sprak met informanten van toen, die de bewijzen van de spionagepraktijken overlegden.

Aftappen
Het nieuws bevreemdt Ramoncito Booi niet zo erg. Hij had lang het gevoel dat hij bespied werd. “Ik zag altijd mensen om me heen die ik normaal niet zie. En mijn telefoon deed vreemd. Iedereen zei: je wordt afgetapt, je wordt bespioneerd. Maar ik had daar geen moeite mee, want ik doe niets verkeerds.” Booi en El Hage verschijnen op 25 november voor de rechter in de Zambezi-zaak. Ze worden verdacht van onder andere witwassen, corruptie en valsheid in geschrifte. Ook de vrouw van El Hage staat terecht.

Advocatenteam
Booi laat de kwestie over aan zijn advocatenteam onder leiding van de Nederlandse topadvocaat Geert-Jan Knoops. Wel vindt hij dat degenen die de opdracht hebben gegeven voor de spionage ‘dom en naïef’ zijn. “Alleen door het te vragen, kunnen ze op zo’n klein eiland te weten komen wat er gebeurt. Als je op Bonaire iets van iemand wil weten, nou binnen één dag weet je alles. Op Bonaire kent iedereen elkaar.”

Audio
Burney El Hage verklaart ook de aanpak van de spionage onthullingen van de NRC over te laten aan zijn advocaat Knoops. El Hage kreeg een audio opname te horen in een nieuwsuitzending van de lokale radio Radio Digital op Bonaire. De audio die in het geheim was opgenomen, kwam in handen van het radiostation. El Hage was toen minister in de Antillaanse kabinet. “Ik hoor mijn stem en ik weet ook waarover ik het had en met wie.”

Verslaggever Belkis Osepa sprak met Ramoncito Booi 
Heel ernstig
“Dit is heel ernstig”, vindt de gedeputeerde, “dit is niet hoe je met mensen omgaat; hoe je met gesprekspartners aan tafel omgaat. Ik heb mijn werk met een schoon geweten gedaan en nog steeds geloof ik in het werk dat ik doe.” Hij verklaart verder dat hoogstwaarschijnlijk niet alleen de AIVD bezig was met spionage.

Rechtmatig
De onthullingen van NRC Handelsblad komen vier dagen vóór de regiezitting in de Zambezi-zaak. Advocaat Geert-Jan Knoops gaat de spionage kwestie door de AIVD zeker ter discussie stellen. De vraag rijst of de verkregen bewijzen in de zaak waarvoor Booi, El Hage en zijn vrouw terecht staan, rechtmatig zijn verkregen.

5 reacties op “‘Spionage zou nooit moeten gebeuren’”

 1. Titel: “Spionage zou nooit moeten gebeuren”….
  Zo ken ik nog wel een lijstje van zaken die nooit mogen gebeuren..corruptie bijvoorbeeld.

 2. Booi en El Hage waren niet verrast dat zij indertijd door de AIVD in de gaten werden gehouden. Ja, haalt je de donder, in de eerste plaats moet ik erkennen dat ik hun een beetje onderschat heb, de twee waren toch met dingen bezig die de aandacht trokken van de AIVD en Bonaire als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden werd door hun in de gaten gehouden dat was hun TAAK.
  En als je niet verrast bent zou kunnen beteken dat je er weet van had en dan ben je wat voorzichtiger met je handel en wandel, toch ?

 3. toch maar even de taken opgezocht van de aivd:
  Samengevat heeft de AIVD de volgende wettelijke taken:

  A-taak: Onderzoek naar personen en organisaties die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat.

  B-taak: Uitvoeren van veiligheidsonderzoeken naar personen die vertrouwensfuncties gaan vervullen (en adviseren over de aanwijzing van die vertrouwensfuncties).

  C-taak: Beveiligingsbevordering door het gericht met belanghebbenden delen en duiden van dreigingsinformatie en de bevordering van informatie- en verbindingsbeveiliging.

  D-taak: Onderzoek betreffende andere landen (ook wel inlichtingentaak genoemd).

  E-taak: Opstellen van dreigings- en risicoanalyses ten behoeve van het stelsel Bewaken en Beveiligen (gericht op de bescherming van personen, objecten en diensten in het Rijksdomein).

  netter was geweest als ze de MPP van de Nederlandse Antillen hadden ingelicht, maar het is geen verplichting.

  sectie stiekem is een rijks gebeuren dus daar valt ook de nederlandse antillen en aruba onder.

 4. “noch de lokale inlichtingendienst daar van op de hoogte waren of toestemming hadden verleend”.

  Het is heel apart dat VDC over toestemming informatie zou hebben verschaft. Het is namelijk zeer ongebruikelijk dat een veiligheidsdienst hierover uit de school klapt. Het toenmalig VNA zal over het toendertijdse onderzoek vermoedelijk wel hebben geweten. Het is ook veel waarschijnlijker dat de huidige Schotte-Vazal VDC-crisismanager Micheal Romer hier niets van wist.

 5. Zo omgaan met politici zou in de Nederlandse rechtstaat nooit moeten gebeuren?

  Waar slaat dit op? De politici hier zijn corrupter dan waar ook ter wereld! Voorbeelden? Godett (veroordeeld tot een jaar cel), Komproe (veroordeeld tot 2 jaar cel) en dan de MFK bende (Schotte, meermaals veroordeeld voor onder andere creditcardfraude, Constantia, veroordeeld voor winkeldiefstallen en meineed maar ook Tilly Pikerie, veroordeeld voor fraude). Recent nog is een minister opgepakt voor mishandeling terwijl we allemaal weten van de wanbetalers die in de regering zitten of zaten.